Breaking News

[PR] บก.ปอศ. และบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ ขอความร่วมมือใช้งานซอฟต์แวร์ ถูกกฎหมายในการดำเนินธรุกิจ

กรุงเทพฯ วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – การขอความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้เข้าทำการตรวจค้นและดำเนินคดีกับโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่มีการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ พบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ

โรงงานดังกล่าวมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ พบว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 156 เครื่อง ในโรงงานผลิต และสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล โดยซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ตรวจพบเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในสำนักงาน และแปลภาษา การดำเนินคดีในครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในปีนี้

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงขอความร่วมมือไปยังผู้นำด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตรวจสอบบริษัทของท่านว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา บก.ปอศ. ได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการรณรงค์ประจำปี 2559 หัวข้อ “Safe Software, Safe Nation” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ที่จะปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบนเครื่องคอมพิวเตอร์

“โครงการดังกล่าวได้สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความเป็นจริงมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับมัลแวร์ ผู้บริหารและกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามของการสูญเสียหลายด้านอันเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจส่งผลทำลายต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือไปด้วยในขณะเดียวกัน” กล่าวโดย พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รอง ผบก.ปอศ.
พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รอง ผบก.ปอศ.

About TechTalkThai_PR

Check Also

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้

[PR]หัวเว่ย คิกออฟโครงการทดสอบ 5G Testbed จัดสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมภาครัฐและเอกชนไทย

กรุงเทพฯ/ 28 มกราคม 2562 – หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โชว์ความพร้อมการทดสอบเทคโนโลยี 5G เตรียมเปิดการทดสอบการใช้งาน (Testbed) ของหัวเว่ย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ …