[Guest Post] พาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ด้วยการใช้ kintone

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น ผู้ใช้งานอาจจะประสบปัญหาความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน ความล่าช้าของข้อมูล บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ หรือบางองค์กรมีนโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work from home) สลับกับทำงานที่ออฟฟิศ ทำให้การสื่อสารระหว่างการทำงานคลาดเคลื่อนได้ เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน จึงขอแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ “kintone”

kintone เป็นคลาวด์ แอปพลิเคชัน (Cloud Application) ที่พัฒนาโดยบริษัท Cybozu Inc. ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น kintone ถูกพัฒนาให้ทำหน้าที่เป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลพร้อมกับมีระบบสื่อสาร ซึ่งช่วยให้การทำงานภายในทีมมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหลากหลายธุรกิจและการทำงานขององค์กรแบบ Digital workplace

องค์กรชั้นนำในประเทศไทยเลือก kintone ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่าเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ ทำให้การทำงานสะดวก จัดเก็บข้อมูลได้เป็นระเบียบ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ลดการใช้ทรัพยากร และสามารถอัปเดตข้อมูลได้ในทันที

kintone สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรได้หลากหลายแผนก เนื่องจากสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น แผนกทรัพยากรมนุษย์(Human Resource) สร้างแอปพลิเคชันสำหรับการอนุมัติลาประเภทต่าง ๆ แผนกขาย(Sales) ใช้สร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ใช้อัปเดตข้อมูลยอดขายและดูรายงานยอดขายของแผนกแบบ Dashboard ได้อย่าง Real Time แผนกการตลาด(Marketing) ใช้จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แผนกบัญชี(Accounting) ใช้สร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ แผนกจัดซื้อ(Purchasing) ใช้สร้างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ภายใน kintone สามารถแสดงผลรายงานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ค้นหาข้อมูลตามคำที่ต้องการ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล มีการแจ้งเตือน มีพื้นที่ให้คนในทีมสามารถสื่อสารเรื่องงาน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหน ทำงานเวลาใด และทำงานจากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม

หากเป็นงานเอกสารที่ต้องมีการอนุมัติ สามารถสร้าง workflow เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนหรือพิมพ์กระดาษออกมารอการเซ็นเอกสารอนุมัติในเฉพาะวันที่เข้าออฟฟิศ ทำให้ลดเวลาการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้

ต้องการทำความรู้จักกับ kintone ต้องการปรึกษาเพื่อนำ kintone ไปใช้งานกับองค์กร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

Tel: 02-261-5100 | website: www.mat.co.th

Facebook: Material Automation (Thailand)


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …