CDIC 2023

รู้จัก digi.data.go.th แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ใหม่สำหรับคนสาย Data – เรียนรู้ แบ่งปัน ร่วมมือ เพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาธุรกิจและประเทศ

เมื่อข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งในแง่ของชีวิตประจำวันทั่วไป การทำงานของธุรกิจ และการให้บริการของภาครัฐ การส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีทักษะที่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงได้กลายมาเป็นหนึ่งภารกิจของภาครัฐเช่นกัน 

ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม digi.data.go.th จากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถูกต้อง ยกระดับการใช้ข้อมูลในประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างแท้จริง

รู้จักกับแพลตฟอร์ม digi.data.go.th

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ งาน DIGI Data Awards 2022 ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้ข้อมูล โดยมีเป้าประสงค์ในการช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง นำข้อมูลมาสร้างคุณค่าได้ มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ได้คุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่องค์กรต่างๆสามารถเปิดเผย แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เกิดเป็น Ecosystem ของข้อมูลภายในประเทศที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนนั่นเอง

แพลตฟอร์ม digi.data.go.th นั้นมีภารกิจด้วยกัน 4 ส่วน ตามกรอบปฏิบัติ 4D ได้แก่

  1. ขับเคลื่อน Data Governance ภายในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของรัฐ ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
  2. ส่งเสริมการพัฒนา Data Skill สำหรับบุคลากรของรัฐและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะที่นำไปใช้สร้างมูลค่าและช่วยพัฒนาองค์กรได้
  3. สร้าง Data Community เพื่อเป็นเครือข่ายด้านข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีขอบเขตทั้งในด้านการปรึกษาปัญหา พูดคุย และการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาระบบที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
  4. ผลักดัน Data Innovation ที่เป็นประโยชน์ สามารถสร้างมูลค่า และช่วยในการทำงานของหน่วยงานต่างๆได้ 

ในระยะหนึ่งปีแรกแรกของการเปิดตัว สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลจะเน้นการทำงานไปที่ภารกิจในด้าน Data Skill และการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community) ผ่านแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ก่อน โดยในปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู้ทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลได้แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

คอร์ส Data Skill เปิดให้เรียนแล้ววันนี้ เรียนฟรี รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

แพลตฟอร์ม digi.data.go.th เปิดตัวมาพร้อมกับคอร์สเรียนออนไลน์ด้านข้อมูลที่เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 คอร์ส ได้แก่

1. Data Storytelling 101 – สื่อสารข้อมูลอย่างไรให้เข้าใจง่าย ได้ใจความ และน่าสนใจ 

คอร์สนี้จะแนะนำเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทั่วไปของข้อมูล การทำ Data Visualization และภาพเพื่อเล่าเรื่องราวจากข้อมูล รวมไปถึงแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่จะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

คอร์ส Data Storytelling 101 นี้ ใช้เวลาในเรียนเพียง 1 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรและผ่าน Quiz ท้ายหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าเรียนก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

2. การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Machine Readable – ทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ พร้อมใช้งานต่อยอด

อีกหนึ่งทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล คือการเตรียมข้อมูลให้ระบบหรือคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจได้เสียก่อน ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักกับหลักการและเงื่อนไขเบื้องต้นในการปรับปรุงข้อมูลที่มีให้อยู่ในรูป Machine Readerable โดยมีเนื้อหาโฟกัสไปที่ชุดข้อมูลและการทำงานของภาครัฐ แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนและนำความรู้มาใช้กับงานข้อมูลทั่วไปได้เช่นกัน

คอร์สการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Machine Readable ใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง และมีประกาศนียบัตรรับรองให้หลังเรียนจบหลักสูตร

ในอนาคต สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลวางแผนที่จะสร้างคอร์สเรียนใหม่ๆโดยนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูล และพื้นฐานของการทำงานร่วมกับข้อมูลเข้ามาเปิดให้เรียนรู้กันเพิ่มเติม โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้จากหน้าแฟนเพจ Data Innovation and Governance Institute, DIGI

นอกจากนี้  สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลยังได้มีการจัดทำและเผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหามีตั้งแต่เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลและเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น Digital Transformation คืออะไร เทคโนโลยี IoT คืออะไร ไปจนถึงเนื้อหาเจาะลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น ทำความรู้จักกับ Clustering Model และสรุปการใช้งาน Correlation Coefficient เป็นต้น 

หากสนใจอ่านบทความเหล่านี้ สามารถเข้าไปได้ที่หน้า บทความ ของแพลตฟอร์ม digi.data.go.th 

ข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง ติดตามตัวอย่างได้ที่หน้า “ผลงาน” 

สำหรับผู้ที่สนใจการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือธุรกิจ ภายในแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ได้จัดตั้งพื้นที่สำหรับแสดงผลงานการใช้ข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษา Use-case ต่างๆที่เกิดขึ้น ดูตัวอย่างชุดข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลออกมาให้เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงการดาวน์โหลดข้อมูลมาทดลองใช้งาน 

ในปัจจุบันหน้าผลงานนี้มีผลงานการใช้ข้อมูลให้ศึกษามากกว่า 40 รายการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เกษตรกรรม สาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ 

สนใจด้าน Data ติดตาม DIGI ไว้ พร้อมรับความรู้แน่นๆในหลายช่องทาง

นอกจากในแพลตฟอร์ม digi.data.go.th แล้ว สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในช่องทางอื่นๆ ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อรอรับข่าวสารและความรู้ส่งตรงถึงมือได้ ตามช่องทาง ดังนี้

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DIGI (Data Innovation and Governance Institute) เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA – องค์การมหาชน)  ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางความรู้ และการให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล สนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ และการสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 

เข้าใช้งานแพลตฟอร์มสนับสนุนการใช้ข้อมูลของ DIGI และเรียนรู้เกี่ยวกับ DIGI เพิ่มเติมได้ที่ https://digi.data.go.th 


Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …