Tag Archives: dga

[Guest Post] DGA เดินหน้าต่อเนื่องร่วมออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

เร็วๆนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

Read More »

[Guest Post] รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาและมอบนโยบายผ่าน วีดิทัศน์ ในงาน ‘วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021)’ วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดยกล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ‘เว็บไซต์ data.go.th’ เพื่อให้เกิดการความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Open Data of Life Saving) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการมุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดไอเดีย อาทิ การสร้างสรรค์ธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น เป็นต้น เพราะ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” นี้เป็นการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดใด ๆ

Read More »

ฟรี Ebook : Blockchain For Government Services ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้แจก Ebook เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในภาครัฐ ให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถนำไปศึกษากันได้ฟรี

Read More »

ฟรี eBook: AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ โดย DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดทำ eBook เรื่อง “AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ” เพื่อแนะนำเทคโนโลยี AI เบื้องต้น อัปเดตกลยุทธ์การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานในหน่วยงานรัฐทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทย และตัวอย่างการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

Read More »