ผลสำรวจชี้ องค์กรทำ DevOps เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าใน 5 ปีที่ผ่านมา

RedGate Software ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลได้ออกมาเผยถึงรายงาน 2021 State of Database DevOps ที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 8,000 คนใน 3,200 องค์กรถึงประเด็นด้านการทำ DevOps ในองค์กร, ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อฝ่าย IT และ DevOps และแนวโน้มการใช้เทคโลยีสำหรับ Database DevOps พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Credit: ShutterStock.com
  • 74% ของธุรกิจองค์กรมีการใช้ DevOps ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมีการใช้ Cross-Platform Database เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน และเติบโตจากผลสำรวจเมื่อ 5 ปีก่อนที่มีองค์กรใช้งาน DevOps เพียงแค่ 47%
  • วิกฤต COVID-19 ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่าย IT มากนัก เพราะฝ่าย IT ยังคงทำงานอย่าง Remote ได้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเดิมนัก โดยธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ 43% ที่เติบโตมากขึ้นกว่าที่คาด, 13% ยังคงตัว และ 9% ที่หดตัว
  • ผู้ตอบแบบสอบถาม 80% ระบุว่าการทำงานแบบ Remote Working จะยังคงดำเนินต่อไปอีกยาวนาน ในขณะที่ 63% ระบุว่าการทำงานแบบ Remote Working นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
  • อุปสรรคใหญ่ในการทำ DevOps ให้มีประสิทธิภาพของธุรกิจนั้นได้แก่การขาดทักษะที่จำเป็นของทีม, การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่เดิม และการขาดความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมดูแลรักษาระบบ
  • ความท้าทายในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา Software หลักๆ นั้นได้แก่ การขาดระบบ Automation สำหรับ Release Process (41%) และการที่โค้ดของระบบที่มีอยู่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม (39%) ในขณะที่การขาดแคลนงบประมาณหรือปัญหาด้านการเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมาก
  • Database DevOps สามารถช่ยให้การทำ DevOps มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นได้ โดยจากผลสำรวจพบว่าไม่มีธุรกิจใดเลยที่ใช้เพียงแค่ Oracle DB หรือ MS SQL Server เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และมีการใช้งาน Open Source Database กันมากขึ้น
  • มากกว่า 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีการใช้ NoSQL Database
  • มีเพียง 30% เท่านั้นที่ใช้ Database Platform เพียงค่ายเดียว ในขณะที่ปีก่อนหน้ายังมีถึง 38%
  • มี 22% ที่ใช้ Database 2 ยี่ห้อ และเกือบครึ่งของผู้ที่ตอบแบบสอบถามใช้ Database ตั้งแต่ 3 ยี่ห้อขึ้นไป

ผู้ที่สนใจรายงานฉบับเต็มสามารถโหลดได้ที่ https://www.red-gate.com/solutions/database-devops/report-2021 ครับ

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/devops-adoption-almost-doubles-in-five-years-covid-crisis-accelerates/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Zoom แจ้งการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดบน macOS

Zoom 5.11.5 เวอร์ชันล่าสุด เพื่อแก้ไขช่องโหว่ CVE-2022-28756 ที่แฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ macOS ได้  

Microsoft เปิดตัว Dev Box ระบบ Cloud-based Developer Workstation Service ให้ทดลองใช้แบบ Preview

Microsoft เปิดตัว Dev Box ระบบ Cloud-based Developer Workstation Service ให้ทดลองใช้แบบ Preview