ADPT

[Guest Post] “ดีป้า” จับมือ “สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย” สร้างขุนพลด้านเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันการโจมตี หรือว่าการถูกเจาะข้อมูลบนโลกออนไลน์ มีปริมาณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสวมรอยบัญชีผู้ใช้ในโลกโซเชียล การขโมยข้อมูลการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือการเรียกค่าไถ่ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งในส่วนบุคคลหรือว่าองค์กร ซึ่งสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เร่งดำเนินการตอบโจทย์การพัฒนาด้านดิจิตอลของประเทศ ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานคือการพัฒนากำลังพลทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย

 

โดยทางดีป้า, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และพันธมิตร (Reinvent Academy, Codekit Innovation และ So Secure) จึงเห็นความสำคัญในการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการด้านการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงจัดโครงการ White hat Hacking for Security ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 142 คนจากทั่วประเทศ จากหลากหลายสายงาน ทั้ง IT, โรงพยาบาล, การเงิน, อาจารย์, และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจกระบวนการของการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ โดยเน้นในการทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing) จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากสายงาน Cyber Security ในระดับประเทศ ซึ่งทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้าน Cyber Security ให้มากขึ้นเพื่อตอบรับความขาดแคลนในบุคลากรด้านนี้ ตามรอยโครงการของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย Software Park Thailand Code Camp ที่ผลิตโปรแกรมเมอร์จากสายอาชีพอื่น เช่น ครูพละ บาร์เทนเดอร์ คนขับแท๊กซี่ ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วถึง 5 รุ่น

 

และกิจกรรมเกมการแข่งขัน Capture The Flag ในวันที่ 12 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะและศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งภายในกิจกรรมนี้ได้ผู้ชนะการแข่งขัน การทำทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ในรูปแบบ Attack Simulation โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ นายศุภเกียรติ สาธุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศิวพงษ์ นิยมพานิช และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี 

สำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล สามารถติดตามเว็ปไซต์ของทางดีป้า หรือ ทางแฟนเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ซึ่งจะมีกิจกรรมและคอร์สอบรมมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม และการป้องการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)  และหากสนใจทางด้านธุรกิจ และการตลาดทางด้านดิจิทัลสามารถติดตามได้ทางเพจ Reinvent Academy ซึ่งจะอัพเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในโลกดิจิทัล 


About Maylada

Check Also

IEEEXtreme 15.0 เปิดรับสมัครผู้แข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทและสิทธิ์เข้าร่วม IEEE Conference ฟรีทั่วโลก พร้อมที่พัก 3 คืน

IEEE เปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน IEEEXtreme 15.0 ซึ่งเป็นการแข่งเขียนโปรแกรมต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า $2,100 (ประมาณ 67,000 บาท) และสิทธิ์เข้าร่วม IEEE Conference …

[Guest Post] Alibaba Cloud Thailand ร่วมกับ KubeOps Skill เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้และเจาะลึกถึงประโยชน์และการใช้งานของ Alibaba Cloud Container Services for Kubernetes (ACK) 23 ก.ย.นี้

Alibaba Cloud Thailand ร่วมกับ KubeOps Skill เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้และเจาะลึกถึงประโยชน์และการใช้งานของ Alibaba Cloud Container Services for Kubernetes (ACK) ในงานสัมมนา …