CDIC 2023

โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง ตัวจริงผู้ให้บริการ บิ๊กดาต้า โซลูชั่น แบบครบวงจร เครื่องมือสำคัญในการแข่งขันยุคดิจิทัล

บิ๊กดาต้า เมกะเทรนด์เชิงเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกดิจิทัล และการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ กำลังปรับตัว การขับเคลื่อนองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และวางกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถเปิดตัวแคมเปญทางการตลาดได้อย่างทันทีทันใดตอบรับกับกระแสสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายได้อย่างยั่งยืนจากความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล อย่างถูกต้อง

บริษัท โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มโฟร์พลัสกรุ๊ป พันธมิตรธุรกิจไอบีเอ็ม ในการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการดาต้า (Data Management Platform – DMP) ซึ่งก่อตั้งโดยแกนหลัก 5 คน ซึ่งแต่เดิมนั้นมีความเชี่ยวชาญในการทำระบบคลังข้อมูลดาต้าแวร์เฮ้าส์ และอินเทลลิเจ้นท์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบริษัทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาโซลูชั่นต่างๆ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่า “เราเป็นผู้ให้บริการบิ๊กดาต้าโซลูชั่น แบบครบวงจร” ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

นายวีระพงษ์ ดาราเสนียกูล [Managing Director] บริษัท โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า “Data is in our DNA” “การวิเคราะห์ข้อมูลคือดีเอ็นเอของเรา” พวกเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และดูแลลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมาแล้วมากกว่า 100 องค์กร   

ทั้งนี้ การทำวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องใช้บิ๊กดาต้าวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมรีเทล มีการใช้บิ๊กดาต้าโซลูชั่น เป็นส่วนประกอบหลักของระบบ Intelligence Marketing Platform (IMP) ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบนี้ถูกออกแบบพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ลูกค้าแบบเชิงลึก Customer 360 Analysis ช่วยให้เข้าใจ Customer Journey &  Lifestyle ของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอแคมเปญโปรโมชั่น ที่ตรงกับความต้องการลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของ Upselling & Cross Selling รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพื่อสร้าง Loyalty member และเรายังมี Social Analytics Platform ของตัวเองที่ช่วยให้องค์กรหน่วยงานต่างๆ รับรู้รับทราบความคิดเห็นของลูกค้า (Voice of Customer) ในโลก social ได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบพัฒนา Mobile and Web Applications ที่เน้นความง่าย และสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ต่อยอดไปถึงการพัฒนาระบบ IoT (Internet of Thing) เพื่อใช้เก็บข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก และต่อยอดไปถึงการทำ Network Analysis โดยใช้เทคโนโลยี Graph Database ที่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกันของเครือข่ายกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มสังคมต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้กับงานสืบสวนและติดตาม หรือกลุ่มธนาคารและการเงิน ก็สามารถวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring) และการตรวจจับการฉ้อโกง (Fraud Detection) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฟร์พลัสตัวจริงเรื่องบิ๊กดาต้า

โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง เป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมในการให้บริการบิ๊กดาต้าแบบครบวงจร (Full Stack Data Platform) นับตั้งแต่

  1. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยทีมงานนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Data Analytic) เป็นทีมงานที่พูดคุยกับลูกค้าเพื่อสอบถามความต้องการในการนำไปใช้งาน พร้อมช่วยลูกค้าวางแผนงาน
  2. การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานบิ๊กดาต้า (Big data infrastructure) โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ระบบ IBM Integrated Analytic System (IIAS) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Netezza Performance Server (NPS) และ IBM Cloud Pak For Data ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกับงานบิ๊กดาต้าโดยเฉพาะ สามารถทำงานรองรับ Data Analytic และ Machine Learning ได้
  3. การเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data Integration) คือ การรวบรวมข้อมูลทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลงานขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลจากภายนอก เช่น ข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก สตรีมมิ่งวิดีโอ และข้อมูลในทุกช่องทาง โดยใช้ระบบ IBM Infosphere Information Server ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายระบบเข้าด้วยกัน และทำการคัดเลือกชุดข้อมูลให้เหมาะกับแผนการทำตลาดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
  4. การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงต่างๆ ทั้ง การหา insight ภายในข้อมูล (Descriptive Task) และการทำนายแนวโน้มต่างๆ (Predictive Task) เช่น การทำการประมาณการยอดขาย โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ SPSS, IBM Watson และ Auto AI
  5. การทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Visualization) เป็นส่วนการทำรายงานสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานในรูปแบบที่ต้องการด้วยตนเองได้ (Self-Service Report) เช่น ข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลรายงานผลยอดขายประจำไตรมาส โดยใช้ IBM Cognos Analytics    

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า “โฟร์พลัสเป็นผู้ให้ความเชี่ยวชาญเพียงไม่กี่รายในประเทศ ที่สามารถให้บริการครบวงจรทั้ง 5 ขั้นตอนและมีผลงานการพัฒนาระบบที่ลูกค้าใช้จริงแล้วในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  ด้วยประสบการณ์ที่ได้ดูแลและพัฒนาระบบให้ลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจและองค์กร อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจรีเทล กลุ่มไฟแนนซ์ กลุ่มประกันภัย กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเรียลเอสเตท และอีกกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก คือ หน่วยงานภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องพร้อมปรับตัวให้ก้าวทันประเทศอื่นๆ ในยุค Globalization และรับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยกว่า 70 ล้านคน

ความเชี่ยวชาญของโฟร์พลัสในการออกแบบพัฒนาระบบบิ๊กดาต้านั้น เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และแต่ละบริษัท ซึ่งจะมีความท้าทายต่างกัน รวมถึงติดตั้งระบบให้สำเร็จใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันโฟร์พลัสมีกลุ่มลูกค้าหลายธุรกิจองค์กร ที่ทางโฟร์พลัสได้ให้บริการ ดูแลระบบให้ตั้งแต่ต้นจนจบ (Total Solution) เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางโครงสร้างพื้นฐานบิ๊กดาต้า การเชื่อมโยงและอินทิเกรตข้อมูล การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล และการทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กลุ่มรีเทล โดยทำโซลูชั่นแพลตฟอร์ม Intelligence Marketing Platform (IMP) เพื่อทำโปรโมชั่นแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Campaign Promotion) เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายมิติมุมมอง เช่น ข้อมูลยอดขาย ระบบสมาชิก ข้อมูลโมบายแอพ การเก็บพฤติกรรมลูกค้า ว่าซื้อสินค้าใด ชอบสินค้าใดบ้าง ชอบมาเดินห้างช่วงเวลาไหน  จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้ มาทำแคมเปญโปรโมชั่นเฉพาะตามพฤติกรรมลูกค้าแต่ละราย เช่น จากฐานลูกค้าจำนวนหลายล้านราย การยิงแคมเปญโปรโมชั่นแต่ละครั้งระบบจะช่วยคัดเลือกชุดข้อมูลลูกค้าเหลือในระดับหลักหมื่นหรือแสนรายที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญโปรโมชั่นหนึ่งๆ  ซึ่งการมีบิ๊กดาต้าจะช่วยกรองชุดข้อมูลลูกค้าในการทำแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว ประสบความสำเร็จ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มยอดขายได้จริง

จากตัวอย่างการติดตั้งระบบบิ๊กดาต้าให้กับกลุ่มรีเทลรายหนึ่ง ทำให้กลุ่มรีเทลสามารถออกแคมเปญการตลาดได้เร็วขึ้นจากเดิมถึง 2-8 เท่าในการออกแคมเปญ และในบางองค์กรตั้งเป้าหมายในการนำบิ๊กดาต้าเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย 3% ซึ่งการออกแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว และการเพิ่มยอดขายมีความสำคัญมากในการทำตลาดในยุคดิจิทัลที่ทุกคนต่างแข่งขันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นตลอดเวลา

นอกเหนือจากการให้บริการโซลูชั่นแล้ว ปัจจุบัน โฟร์พลัสมีทีม Academy เป็นทีมฝึกอบรม มีหลักสูตรสอนเกี่ยวกับ Data Science in Action หลักสูตร Big Data และ Advance Data Analytics เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มและบิ๊กดาต้า รวมถึงพัฒนาบุคลากร ในองค์กรต่างๆ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างถูกต้อง

เกี่ยวกับโฟร์พลัส คอนซัลติ้ง

บริษัท โพร์พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มโฟร์พลัสกรุ๊ป พันธมิตรธุรกิจไอบีเอ็ม ในการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการดาต้า (Data Management Platform – DMP) ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหาร 5 ท่าน ประกอบด้วย นายวีระพงษ์ ดาราเสนียกูล, นายพงศ์ศักดิ์ กรเพชรพงศ์, นายกฤษณ์ ศิริเขต, นายอมร ละม้ายกุล, นายจักรพงศ์ ล้อศิรินันท์ และที่ปรึกษาบริษัทอีก 1 ท่าน คือ ผศ.ดร. พีรพล เวทีกูล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเครื่องจักรเรียนรู้ (Machine Learning) การออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehousing) การทำรายงานสนับสนุนการตัดสินใจ (BI Reports)  และบริษัทที่สอง คือ บริษัท โฟร์พีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการวางแผนการจัดการการเงินและงบประมาณ (Financial Budgeting Planning and Consolidation) และบริษัท โฟร์เอเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advance Analytic) ด้วยทีมงาน Data Science ที่เชี่ยวชาญการพัฒนา AI and Machine Learning Solution

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท โฟร์พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

โทร. 02-640-1151

เว็บไซต์ https://www.4plusgroup.com/

อีเมล sales@4plus.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

“AIS Cloud PC for Business” พลิกโฉมการทำงานผ่านรูปแบบ “Desktop-as-a -Service” ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ทำงานผ่าน Cloud ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในยุคที่ AI มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ก็เป็นอีกส่วนที่เติบโตขึ้นมาอย่างมหาศาลเช่นกัน ประกอบกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุค COVID-19 ที่เป็นแบบไฮบริด (Hybrid Work) ยิ่งส่งผลให้การทำงานในยุคอนาคตของแต่ละองค์กรจะมีความท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องข้อมูล (Data) อันเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ …

GROW with SAP กับ I AM Consulting ช่วย SMEs ขึ้นสู่ ERP Cloud [Guest Post]

  กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา – ในงาน DigiTech จัดขึ้น ณ อิมแพคเมืองทองธานี บริษัท …