Black Hat Asia 2023

ค้นหา ติดตาม และปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยโซลูชัน Data-centric Audit & Protection จาก SearchInform

เรากำลังอยู่ในยุคที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก การจัดเก็บ จำแนก กำหนดสิทธิ์ รวมถึงติดตามการเข้าถึงข้อมูลสำคัญกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กร ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสูญหายมีแนวโน้มเพิ่มสูงและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ PDPA บังคับใช้ ActiveMedia ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงได้ออกมาแนะนำโซลูชัน Data-centric Audit & Protection (DCAP) จาก SearchInform ที่ช่วยให้การค้นหา ติดตาม และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรกลายเป็นเรื่องง่ายและดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

ไม่รู้ว่าข้อมูลอยู่ไหน ใครใช้งานบ้าง – ความท้าทายสำคัญที่องค์กรกำลังเผชิญ

ในปัจจุบันที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ละวันองค์กรต้องรับข้อมูลเข้ามาปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะองค์กรที่เริ่มทำ Big Data การดูแลและรักษาข้อมูลสำคัญให้มั่นคงปลอดภัยกลายเป็นความท้าทายสำคัญที่องค์กรเหล่านั้นกำลังเผชิญ

โดยทั่วไปแล้ว องค์กรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านการปกป้องข้อมูล 3 ประการ ได้แก่

  • ไม่รู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน
  • ไม่รู้ว่าใครกำลังใช้ข้อมูลนั้นอยู่
  • ไม่รู้ว่าคนที่ใช้งานได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่างเหตุการณ์ข้อมูลสูญหายที่พบได้บ่อยและใกล้ตัวที่สุด คือ พนักงานดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ในคอมพิวเตอร์ของตน อาจจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Download หรือบันทึกไว้ใน Shared Folder ผ่านไปไม่กี่วัน ต้องการกลับมาใช้งานไฟล์นี้ใหม่ กลับจำไม่ได้ว่าจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ใด ส่งผลให้ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาใหม่อีกครั้ง ไฟล์ข้อมูลเดิมเกิดสูญหายและอาจถูกเข้าถึงโดยพนักงานท่านอื่นที่ไม่สมควรได้

นอกจากนี้ องค์กรในยุค Digital Transformation มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์, IoT, Hybrid Working รวมถึงการอนุญาตให้พนักงาน Work form Home และการรับ Outsource เข้ามาทำงาน เหล่านี้สร้างช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการติดตามและปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA หรือ GDPR ควบคู่ไปด้วย

ค้นหา ติดตาม และปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยโซลูชัน Data-centric Audit & Protection

Data-centric Audit and Protection (DCAP) คือโซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับตรวจสอบและติดตามการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์อย่างอัตโนมัติ พร้อมค้นหาการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่สำคัญ

DCAP ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลทั้งหลายถูกจัดเก็บอยู่ที่ไหน และจำแนกข้อมูลเหล่านั้นว่าเป็นข้อมูลประเภทอะไร สำคัญหรือไม่ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารการเงิน เอกสารทางกฎหมาย งานวิจัย รวมถึงระดับความสำคัญของข้อมูล เช่น Top Secret, Confidential, Public Use โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายในการจัดการข้อมูลแต่ละประเภท แต่ละระดับความสำคัญ ทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ถ้าอนุญาตให้เข้าถึงได้ จะทำอะไรได้บ้าง เช่น เปิด แก้ไข ย้าย หรือลบ เป็นต้น

นอกจากนี้ DCAP ยังสามารถบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนั้นๆ ช่วยให้องค์กรตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับข้อมูล

รู้จัก FileAuditor โซลูชัน Data-centric Audit & Protection จาก SearchInform

SearchInform FileAuditor เป็นโซลูชัน DCAP ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและตรวจสอบเนื้อหาด้านในของไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น PDF, Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ว่ามีข้อมูลสำคัญขององค์กรอยู่หรือไม่ พร้อมจำแนกประเภทของไฟล์เหล่านั้นตามเงื่อนไขหรือปัจจัยที่กำหนดโดยอัตโนมัติ แล้วนำไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล พร้อมติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถสำรองไฟล์ข้อมูลที่ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงในรูปแบบ Shadow Copy ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ SearchInform FileAuditor ได้แก่

  • Data Classification – ค้นหาข้อมูลสำคัญตามเงื่อนไขหรือปัจจัยที่กำหนด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารการเงิน เอกสารทางกฎหมาย งานวิจัย หรือตามระดับความสำคัญ เป็นต้น จากนั้นทำ Label (ติด Tag) โดยหนึ่งไฟล์สามารถติด Tag ได้หลายแบบ
  • Access Rights – กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตาม Tag ที่ระบุ ได้แก่ ใครที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ สิทธิ์ที่ได้มีอะไรบ้าง (เปิด แก้ไข ย้าย ลบ และอื่นๆ ) และเข้าถึงได้เมื่อไหร่
  • Monitoring & Reporting – ติดตามการเข้าถึงไฟล์ของทั้งพนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงจัดทำรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
  • Shadow Copy – สำรองข้อมูลในรูปแบบ Shadow Copy ขณะทำ Data Classification หากข้อมูลถูกแก้ไขโดยมิชอบ สูญหาย หรือถูกทำลาย ก็จะสามารถกู้คืนข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้ากลับคืนมาได้

SearchInform ให้บริการโซลูชัน FileAuditor ในรูปแบบ On-premises รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยติดตั้งเป็น Agent ขนาดเล็ก ซึ่งทำหน้าที่ได้ทั้งการค้นหาและจำแนกประเภทของไฟล์ข้อมูล กำหนดสิทธิ์และบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงไฟล์ ไปจนถึงติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนไฟล์ข้อมูลเหล่านั้น

ActiveMedia จับมือ SearchInform ให้บริการโซลูชัน FileAuditor ในประเทศไทย

ActiveMedia เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ SearchInform อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Data-centric Audit & Protection เพื่อติดตามและปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร การออกแบบและติดตั้งโซลูชันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการทำงาน ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มานานกว่า 17 ปี และผ่านการอบรมและมีใบรับรองจาก SearchInform โดยตรง

สนใจทดลองใช้งาน Searchinform FileAuditor ฟรี 30 วัน ได้ที่ช่องทางการติดต่อ
บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร: 02-683-5100
อีเมล: sales@activemedia.co.th
LINE: @activemedia


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เปิดตัว NUC 13 Pro ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core

Intel ได้ประกาศเปิดตัว Intel NUC 13 Pro (code-named Arena Canyon) ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core …

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS ล่าสุดออกแพตช์อุดช่องโหว่นี้แล้วบางส่วน