รู้จัก DLP ก่อนองค์กรตามไม่ทันยุค! เพราะโลกดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว สัมมนาออนไลน์ฟรี! [22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00-15:00 น.]

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งมีค่าทำให้องค์กรมีความเสี่ยงที่จะถูก Cyber Attack อยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกการเข้าถึงข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ องค์กรต้องทำความรู้จักกับ Data Loss Prevention หรือ DLP ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

กว่า 20% ของการเกิดอาชญากรรมออนไลน์นั้นเกิดจากข้อมูลที่รั่วไหลไปจากองค์กร เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ดีพอ Data Loss Prevention หรือ DLP จะช่วยป้องกันข้อมูลให้รอดพ้นจากการรั่วไหลทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ  DLP เป็นหนึ่งใน Solution ที่จะช่วยลดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลภายในองค์กรได้นั่นเอง

โดยหัวข้อในการการสัมมนาได้แก่

  • DLP คืออะไร และ ทำไม DLP จึงสำคัญกับทั้งระดับองค์กร และตัวพนักงาน
  • แนะนำ ผลิตภัณฑ์ Searhinform
  • ถามตอบข้อสงสัย (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Searhinform
  • Demonstration ผลิตภัณฑ์ Searhinform

วันเวลา: พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 14:00 – 15:00 น.
อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


About Maylada

Check Also

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …

Data warehouse คืออะไร?

การทำงานใดที่มีข้อมูลเกิดขึ้นและต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การทำงานนั้นย่อมมีระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล (database) ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ต่อมาหากต้องการมองภาพรวมของส่วนธุรกิจ องค์กรก็ต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือสกัดคุณค่าบางอย่างออกมา โดย Data Warehouse คือกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ คำถามคือแล้ว Data Warehouse คืออะไรกันแน่?