SearchInform

ค้นหา ติดตาม และปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยโซลูชัน Data-centric Audit & Protection จาก SearchInform

เรากำลังอยู่ในยุคที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก การจัดเก็บ จำแนก กำหนดสิทธิ์ รวมถึงติดตามการเข้าถึงข้อมูลสำคัญกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กร ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสูญหายมีแนวโน้มเพิ่มสูงและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ PDPA บังคับใช้ ActiveMedia ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงได้ออกมาแนะนำโซลูชัน Data-centric Audit & Protection (DCAP) จาก SearchInform ที่ช่วยให้การค้นหา ติดตาม และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรกลายเป็นเรื่องง่ายและดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

Read More »

5 Use Cases การป้องกัน Insider Threats ด้วย SearchInform

Data Breach ไม่ได้เกิดจากภัยคุกคามจากภายนอก เช่น การแฮ็ก มัลแวร์ หรือ Phishing เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงภัยคุกคามที่เกิดจากบุคคลภายใน (Insider Threats) ด้วย แม้จะเกิดเหตุไม่บ่อย แค่ความเสียหายจาก Insider Threats กลับรุนแรงกว่านับสิบเท่า ActiveMedia บริษัทที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย จึงได้ออกมาแนะนำ 5 Use Cases การตรวจจับและป้องกัน Insider Threats ที่พบบ่อย ด้วยโซลูชัน DLP & FileAuditor จาก SearchInform

Read More »

ค้นหา จำแนก และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ด้วยโซลูชัน DLP จาก SearchInform

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) บังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ActiveMedia ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงได้นำเสนอ SearchInform โซลูชันที่ช่วยให้การค้นหาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องง่าย พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลเหล่านั้น รวมไปถึงป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่ภายนอก ช่วยให้องค์กรทุกระดับสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Read More »