CDIC 2023

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar หัวข้อ“การอุดช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลและความเสียหายขององค์กร”[ 27 ก.ย. 2023]

อุดช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร สาเหตุใหญ่ที่นำไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์หลักล้าน !

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย ไทยแลนด์จำกัด ขอเชิญคุณเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “อุดช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร สาเหตุใหญ่ที่นำไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์หลักล้าน ! หากองค์กรป้องกันและจัดการได้ไม่ทันการณ์ ” วันที่ 27 กันยายน นี้ เวลา 14.00-15.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

องค์กรจำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่อาจเกิดจากจุดอ่อน หรือช่องโหว่ที่เป็นข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ ถูกนำใช้เป็นเครื่องมือนำไปสู่การสร้างโปรแกรมเจาะระบบ (Exploit Code), ไวรัส, หรือมัลแวร์จากผู้บุกรุก หากผู้ดูแลระบบไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมของช่องโหว่ได้ทัน องค์กรจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรบ้าง และสามารถจัดการกับปัญหาช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้อย่างไรจากภัยคุกคามที่ทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในทุกๆวัน

รายละเอียดการบรรยาย

วันเวลา: 27 กันยายน  2023 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ:
“การอุดช่องโหว่ซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลและความเสียหายขององค์กร”
ผู้บรรยาย: คุณพงศ์อินทร์ ชูสุวรรณ์ (Technical Educator) และคุณภูวเมศฐ์ กิตติสิทธิ์พิชญา  (Technical Engineer) จากบริษัท ActiveMedia (Thailand)

โดยหัวข้อสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่
1. Vulnerability (เวอเนอร์อบิลิตี้) จุดอ่อนหรือช่องโหว่
2. 7 ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ที่อันตราย ร้ายแรงติดระดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
3. แนวทางการจัดการกับช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในองค์กร
4. Solution บริหารจัดการช่องโหว่ จาก ESET

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี  


About Maylada

Check Also

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ