Black Hat Asia 2021

[PR] Dassault Systèmes SOLIDWORKS 2016

SOLIDWORKS 2016 เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Dassault Systèmes ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D และการใช้งานทางวิศวกรรม โดยรุ่นล่าสุดนี้มาพร้อมกับสิ่งใหม่ และความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้กว่า 2.7 ล้านคน สามารถสร้างสรรค์, ออกแบบ, ตรวจสอบ, ทำงานร่วมกัน และสร้างผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็ว นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในแนวความคิด ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย

dassault-systemes-solidworks-2016-2

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes ทำให้ SOLIDWORKS 2016 ถูกผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของการออกแบบ 3D ที่ครอบคลุมในทุกด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีความสามารถที่สูงขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ๆ ตามที่ผู้ที่ใช้ร้องขอ อันได้แก่ ความสามารถในการปรับเรียบพื้นผิวชนิดต่าง ๆ \ , การสร้างภาพจำลองและการตรวจสอบสมรรถนะของงานออกแบบ รวมทั้งการสื่อสารทางการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ, สร้างรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการเรียกใช้คำสั่ง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และความสามารถใหม่อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยรายการ รวมทั้งปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ( user interface ) โดยนักออกแบบและวิศวกร สามารถมุ่งไปที่งานออกแบบของพวกเขาเอง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซ้บซ้อน, เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการออกแบบคู่ขนาน และเร่งการออกแบบโดยตลอดการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

ตัวอย่างคุณลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ และส่วนที่เพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น ตามที่ผู้ใช้งานเรียกร้องมามากที่สุด ซึ่งขณะนี้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วใน SOLIDWORKS 2016 ดังนี้

มุ่งไปที่การออกแบบ ไม่ใช่ที่ซอฟต์แวร์

ความสามารถในการเร่งกระบวนการออกแบบให้เร็วขึ้น, ลดเวลาและความพยายามในการสร้างรูปทรงเรขาคณิตให้ได้ตามที่ต้องการ, เพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างโมเดล และง่ายต่อการเรียกใช้คำสั่ง โดยใช้คุณลักษณะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

  • Curvature Continuous Edge Fillets — สามารถเกลี่ยส่วนโค้งได้ราบรื่นอย่างยิ่ง หรือทำส่วนโค้งมุมมนได้อย่างต่อเนื่อง ( curvature continuous fillets ) ด้วยความรวดเร็วกว่าเดิม ไม่ว่าชิ้นส่วนนั้นจะมีรูปร่างแบบใดก็ตาม รวมทั้งรูปทรงแบบอสมมาตร และมีขนาดที่แปรเปลี่ยนได้
  • Sweep Command — สร้างรูปทรงด้วยการดึงยืดส่วนโค้งที่มีความซับซ้อน ( complex swept shapes ) ได้รวดเร็วกว่าเดิม และให้ผลที่ดียิ่งขึ้น, มีความน่าเชื่อถือและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้, และสามารถสร้างหน้าตัดโครงร่างวงส่วนโค้งได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการดึงยืดส่วนโค้งแบบสองทาง ( bi-directional ) โดยจะดึงจากข้างใดข้างหนึ่ง หรือสองข้างก็ได้
  • Thread Wizard — สร้างเกลียว ( thread ) แบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเกลียวตามแบบที่ผู้ใช้กำหนดเอง โดยใช้เพียงคำสั่งเดียว และยังง่ายต่อการออกคำสั่ง
  • Breadcrumbs — ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโมเดลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปมองดูที่โครง Feature Tree และลดการเคลื่อนที่ของเมาส์ ด้วยการใช้ส่วนนำทางแบบ Breadcrumb ซึ่งอยู่ที่เคอร์เซอร์

dassault-systemes-solidworks-2016

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน, ฟังชั่นสำหรับการสร้างภาพจำลอง และการตรวจสอบ, และความสามารถในการค้นหาความผิดพลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

  • Innovative Design Simulation Tools — เป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับ ลำดับการทำงาน, โหลด, การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน, แรงที่ต้องการ และคุณภาพเมื่อนำชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ( mesh quality ) ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่นำมาใช้ดำเนินการ ( reliable performance data )
  • Flatten Everything — ใช้ปรับเรียบพื้นผิวของรูปทรงเรขาคณิตที่มีความซ้บซ้อนได้รวดเร็วและง่าย เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม, สามารถระบุจุดที่นำไปสู่ความเครียด ( strain ) เมื่อขึ้นรูปกลับด้านบนพื้นผิวแบบ 3D และให้คำแนะนำส่วนที่ควรตัดเฉือนออกไป เพื่อปรับแบบร่างใหม่ให้มีความราบเรียบยิ่งขึ้น เพื่อลดความตึง/การบีบอัดตัว ( stretch/compression ) ที่เป็นส่วนเกิน

เพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการออกแบบคู่ขนาน

การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างทีมงาน, การดำเนินการตามกฎข้อบังคับ, ลูกค้าเฉพาะราย, และคู้ค้า ด้วยการออกแบบทางแมคาทรอนิก, การออกแบบให้สอดคล้องกัน, และการออกแบบทางไฟฟ้า/ทางกลได้อย่างมีประสิทธิผล

  • Mate Controller — เหมือนกับชุดควบคุมการเล่นเกม ซึ่งชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้นยากต่อการทำให้เคลื่อนไหว แต่ Mate Controller ช่วยให้การสร้างภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความง่ายและเป็นไปตามสัญชาตญาณในการสร้าง โดยใช้ความสามารถอันโดดเด่นจากการคำนวณ, การควบคุม และการสร้างภาพจำลอง

dassault-systemes-solidworks-2016-mate-controller

  • eDrawings — ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และการสื่อสารระหว่างงานออกแบบไปตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้มาตรวัดแบบที่สอดคล้องกัน, แนวทางการจัดการระหว่างเอกสารให้ตรงกัน และการสร้างภาพโมเดลให้มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

เร่งการออกแบบโดยตลอดการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

การสร้างเอาต์พุตที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้การผลิตด้วยเครื่องจักรใช้เวลาเพียงช่วงสั้น ๆ โดยที่ยังคงประหยัดเวลาและสามารลดความผิดพลาดได้

  • SOLIDWORKS Model Based Definition Enhancements — สามารถกำหนด, จัดระบบ และออกเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะการผลิตทางอุตสาหกรรมได้โดยตรงด้วยแบบ 3D เพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือจากแบบร่าง 2D และลดจุดที่แตกต่างกันระหว่างแบบ ซึ่งที่สุดท้ายปลายทางแล้วควรจะเหมือนกัน
  • SOLIDWORKS Visualize ( เดิมคือ Bunkspeed ) — สามารถสร้างกราฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยการนำแบบในแนวคิด สื่อไปยังลูกค้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจงานออกแบบได้ดีกว่า ทั้งจาก the “camera” for SOLIDWORKS และข้อมูลด้าน CAD อื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOLIDWORKS 2016 รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ และกำหนดการจัดขายปลีกที่กำลังจะมีขึ้น กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ http://www.solidworks.com/launch

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จักกับบอทอันตราย 5 ประเภท

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในอินเทอร์เน็ตมีการใช้งาน Bot ทั้งเพื่อจุดประสงค์ที่ดีหรือร้ายก็ตาม อย่างไรก็ดีวันนี้เราจะขอแนะนำให้รู้จักกับ 5 รูปแบบของบอทอันตราย

Samsung เปิดตัว Galaxy Quantum 2 ปกป้องแอปฯ ด้วยเทคโนโลยี Quantum Cryptography

Samsung ประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ Galaxy Quantum 2 ด้วย Spec การใช้งานระดับสูง พร้อมชิป Quantum Random Number Generator (QRNG) ในตัวสำหรับเทคโนโลยี …