[PR] Dassault Systèmes SOLIDWORKS 2016

SOLIDWORKS 2016 เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Dassault Systèmes ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D และการใช้งานทางวิศวกรรม โดยรุ่นล่าสุดนี้มาพร้อมกับสิ่งใหม่ และความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้กว่า 2.7 ล้านคน สามารถสร้างสรรค์, ออกแบบ, ตรวจสอบ, ทำงานร่วมกัน และสร้างผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็ว นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในแนวความคิด ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย

dassault-systemes-solidworks-2016-2

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes ทำให้ SOLIDWORKS 2016 ถูกผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของการออกแบบ 3D ที่ครอบคลุมในทุกด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีความสามารถที่สูงขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ๆ ตามที่ผู้ที่ใช้ร้องขอ อันได้แก่ ความสามารถในการปรับเรียบพื้นผิวชนิดต่าง ๆ \ , การสร้างภาพจำลองและการตรวจสอบสมรรถนะของงานออกแบบ รวมทั้งการสื่อสารทางการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ, สร้างรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการเรียกใช้คำสั่ง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และความสามารถใหม่อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยรายการ รวมทั้งปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ( user interface ) โดยนักออกแบบและวิศวกร สามารถมุ่งไปที่งานออกแบบของพวกเขาเอง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซ้บซ้อน, เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการออกแบบคู่ขนาน และเร่งการออกแบบโดยตลอดการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

ตัวอย่างคุณลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ และส่วนที่เพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น ตามที่ผู้ใช้งานเรียกร้องมามากที่สุด ซึ่งขณะนี้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วใน SOLIDWORKS 2016 ดังนี้

มุ่งไปที่การออกแบบ ไม่ใช่ที่ซอฟต์แวร์

ความสามารถในการเร่งกระบวนการออกแบบให้เร็วขึ้น, ลดเวลาและความพยายามในการสร้างรูปทรงเรขาคณิตให้ได้ตามที่ต้องการ, เพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างโมเดล และง่ายต่อการเรียกใช้คำสั่ง โดยใช้คุณลักษณะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

  • Curvature Continuous Edge Fillets — สามารถเกลี่ยส่วนโค้งได้ราบรื่นอย่างยิ่ง หรือทำส่วนโค้งมุมมนได้อย่างต่อเนื่อง ( curvature continuous fillets ) ด้วยความรวดเร็วกว่าเดิม ไม่ว่าชิ้นส่วนนั้นจะมีรูปร่างแบบใดก็ตาม รวมทั้งรูปทรงแบบอสมมาตร และมีขนาดที่แปรเปลี่ยนได้
  • Sweep Command — สร้างรูปทรงด้วยการดึงยืดส่วนโค้งที่มีความซับซ้อน ( complex swept shapes ) ได้รวดเร็วกว่าเดิม และให้ผลที่ดียิ่งขึ้น, มีความน่าเชื่อถือและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้, และสามารถสร้างหน้าตัดโครงร่างวงส่วนโค้งได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการดึงยืดส่วนโค้งแบบสองทาง ( bi-directional ) โดยจะดึงจากข้างใดข้างหนึ่ง หรือสองข้างก็ได้
  • Thread Wizard — สร้างเกลียว ( thread ) แบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเกลียวตามแบบที่ผู้ใช้กำหนดเอง โดยใช้เพียงคำสั่งเดียว และยังง่ายต่อการออกคำสั่ง
  • Breadcrumbs — ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโมเดลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปมองดูที่โครง Feature Tree และลดการเคลื่อนที่ของเมาส์ ด้วยการใช้ส่วนนำทางแบบ Breadcrumb ซึ่งอยู่ที่เคอร์เซอร์

dassault-systemes-solidworks-2016

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน, ฟังชั่นสำหรับการสร้างภาพจำลอง และการตรวจสอบ, และความสามารถในการค้นหาความผิดพลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

  • Innovative Design Simulation Tools — เป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับ ลำดับการทำงาน, โหลด, การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน, แรงที่ต้องการ และคุณภาพเมื่อนำชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ( mesh quality ) ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่นำมาใช้ดำเนินการ ( reliable performance data )
  • Flatten Everything — ใช้ปรับเรียบพื้นผิวของรูปทรงเรขาคณิตที่มีความซ้บซ้อนได้รวดเร็วและง่าย เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม, สามารถระบุจุดที่นำไปสู่ความเครียด ( strain ) เมื่อขึ้นรูปกลับด้านบนพื้นผิวแบบ 3D และให้คำแนะนำส่วนที่ควรตัดเฉือนออกไป เพื่อปรับแบบร่างใหม่ให้มีความราบเรียบยิ่งขึ้น เพื่อลดความตึง/การบีบอัดตัว ( stretch/compression ) ที่เป็นส่วนเกิน

เพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการออกแบบคู่ขนาน

การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างทีมงาน, การดำเนินการตามกฎข้อบังคับ, ลูกค้าเฉพาะราย, และคู้ค้า ด้วยการออกแบบทางแมคาทรอนิก, การออกแบบให้สอดคล้องกัน, และการออกแบบทางไฟฟ้า/ทางกลได้อย่างมีประสิทธิผล

  • Mate Controller — เหมือนกับชุดควบคุมการเล่นเกม ซึ่งชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้นยากต่อการทำให้เคลื่อนไหว แต่ Mate Controller ช่วยให้การสร้างภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความง่ายและเป็นไปตามสัญชาตญาณในการสร้าง โดยใช้ความสามารถอันโดดเด่นจากการคำนวณ, การควบคุม และการสร้างภาพจำลอง

dassault-systemes-solidworks-2016-mate-controller

  • eDrawings — ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และการสื่อสารระหว่างงานออกแบบไปตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้มาตรวัดแบบที่สอดคล้องกัน, แนวทางการจัดการระหว่างเอกสารให้ตรงกัน และการสร้างภาพโมเดลให้มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

เร่งการออกแบบโดยตลอดการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

การสร้างเอาต์พุตที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้การผลิตด้วยเครื่องจักรใช้เวลาเพียงช่วงสั้น ๆ โดยที่ยังคงประหยัดเวลาและสามารลดความผิดพลาดได้

  • SOLIDWORKS Model Based Definition Enhancements — สามารถกำหนด, จัดระบบ และออกเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะการผลิตทางอุตสาหกรรมได้โดยตรงด้วยแบบ 3D เพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือจากแบบร่าง 2D และลดจุดที่แตกต่างกันระหว่างแบบ ซึ่งที่สุดท้ายปลายทางแล้วควรจะเหมือนกัน
  • SOLIDWORKS Visualize ( เดิมคือ Bunkspeed ) — สามารถสร้างกราฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยการนำแบบในแนวคิด สื่อไปยังลูกค้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจงานออกแบบได้ดีกว่า ทั้งจาก the “camera” for SOLIDWORKS และข้อมูลด้าน CAD อื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOLIDWORKS 2016 รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ และกำหนดการจัดขายปลีกที่กำลังจะมีขึ้น กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ http://www.solidworks.com/launch


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้