Tag Archives: dassault systèmes solidworks 2016

[PR] พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแอพพลิแคด ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

กรุงเทพฯ, 23 มิถุนายน 2559 – บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Read More »

[PR] ประกวดออกแบบเครื่องออกกำลังกาย SolidWorks Design & Skill Contest 2016

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ “SolidWorks Design & Skill Contest 2016” ออกแบบง่าย ๆ เน้นดีไซน์เป็นเลิศ การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks ในหัวข้อ “เครื่องออกกำลังกาย”

Read More »

[PR] Dassault Systèmes SOLIDWORKS 2016

SOLIDWORKS 2016 เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Dassault Systèmes ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D และการใช้งานทางวิศวกรรม โดยรุ่นล่าสุดนี้มาพร้อมกับสิ่งใหม่ และความสามารถที่สูงขึ้น

Read More »