Dassault Systèmes

[Guest Post] แดสสอล์ท ซิสเต็มส์เปิดตัวแพลตฟอร์มการออกแบบใหม่ “3DEXPERIENCE SOLIDWORKS” เพิ่มศักยภาพทำงานร่วมกันให้กับนัก ประดิษฐ์และเพิ่มโอกาสจ้างงานให้นักเรียน-นักศึกษา

แพลตฟอร์มใหม่บนคลาวด์เปิดตัวที่งาน 3DEXPERIENCE World 2021 สร้างการเรียนรู้และแนวทางนำเสนองานสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบดิจิทัล 3 มิติ งานวิศวกรรมและแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers มอบวิธีการการออกแบบ การแบ่งปัน การเชื่อมโยงและทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกับชุมชนระดับโลก Madein3D ให้ชุมชนนักออกแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Student นำเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการออกแบบ พร้อมรับรองความสามารถที่อุตสาหกรรมให้การยอมรับ ยกรับความสามารถของนักเรียน-นักศึกษาให้เริ่มอาชีพได้เร็วกว่าเดิม

Read More »

[Guest Post] Dassault Systèmes เปิดตัวแคมเปญ “น้ำเพื่อชีวิต” หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้น้ำอย่างฉลาดและรักษาทรัพยากรอันมีค่า

แคมเปญใหม่ภายใต้โครงการ “The Only Progress is Human” เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเอ็น โดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในการใช้โลกเสมือนจริงเพื่อลดผลกระทบจากการใช้น้ำ Dassault Systèmes ช่วยบริษัทต่างๆ ประเมินและปรับปรุงการใช้น้ำ รวมถึงสนับสนุนแนวคิดลดการใช้น้ำ โดยเร่งการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ 3DEXPERIENCE Lab พร้อมส่งเสริมโครงการให้ความรู้ ลูกค้าที่ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องประเมินและจำลองการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้า 

Read More »

[PR] Dassault Systèmes เปิดตัว SOLIDWORKS 2017

ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น, การทำงานร่วมกัน และ การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานกว่าสามล้านคนทั่วโลกสามารถใช้พลังความคิดในการออกแบบ เพื่อประสบการณ์การสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ

Read More »

[PR] Dassault Systèmes SOLIDWORKS 2016

SOLIDWORKS 2016 เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Dassault Systèmes ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D และการใช้งานทางวิศวกรรม โดยรุ่นล่าสุดนี้มาพร้อมกับสิ่งใหม่ และความสามารถที่สูงขึ้น

Read More »