[PR] Dassault Systèmes เปิดตัว SOLIDWORKS 2017

ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น, การทำงานร่วมกัน และ การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานกว่าสามล้านคนทั่วโลกสามารถใช้พลังความคิดในการออกแบบ เพื่อประสบการณ์การสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ

solidworks2017_02 

 

กรุงเทพมหานคร – 26 กันยายน พ.ศ. 2559Dassault Systèmes, บริษัท 3DEXPERIENCE ผู้นำของโลกด้านซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D (3 มิติ), การสร้างโมเดลจำลอง 3D แบบดิจิทัล (3D Digital Mock Up) และโซลูชั่่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Lifecycle Management; PLM) ประกาศเปิดตัว SOLIDWORKS 2017 ที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ตอัปขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 1.3 ล้านราย สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่หลากหลายความรู้สึกผ่านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งสู่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและพัฒนา 3D ที่ทำได้ง่าย ทุกเวลา, ทุกที่ และด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes ทำให้ SOLIDWORKS 2017 สามารถช่วยเหลือผู้สร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในการออกแบบ, การตรวจสอบ, การทำงานร่วมกัน, การสร้างและการบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยการใช้งานแบบผสมผสาน โดย SOLIDWORKS 2017 มีจุดเด่นมากกว่า ทั้งพลังความสามารถและสมรรถนะซึ่งเป็นแกนหลัก รวมทั้งความสามารถใหม่ๆ สำหรับแก้ปัญหาการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบไร้กระดาษ ไปจนถึงการสนับสนุน Model Based Definition และการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทั้งผู้ใช้มือใหม่และที่มีประสบการณ์แล้ว สามารถเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นด้วยการจำลองแบบเพื่อการวิเคราะห์, แก้ปัญหา, การทำให้เห็นภาพ และการตรวจพิสูจน์การทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะสร้างต้นแบบขึ้นมา เครื่องมือใหม่ๆ สามารถเปิดโมเดล 3D ต่างๆ ได้ จึงสามารถทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าได้ดีกว่า และการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM) แบบพลวัต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิด ไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการสนับสนุนแก่ทีมงานที่กระจายกันอยู่หลายๆ แห่ง และที่อยู่ไกลได้อย่างน่าเชื่อถือ

“เราจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดหลายๆ อย่างของอุปกรณ์ทางการแพทย์ SOLIDWORKS ช่วยให้เกิดแรงขับในการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงได้เร็วกว่า และสามารถนำผลิตภัณฑ์พยุงแขนโดยอาศัยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ (myoelectric upper limb orthosis) ของเราเข้าสู่ตลาดได้” กล่าวโดย Andrew Harlan วิศวกรเครื่องกลผู้ที่มีบาทสำคัญจาก Myomo Inc. “เราใช้ SOLIDWORKS เป็นการเฉพาะ เพื่อให้งานออกแบบของเราทำออกมาได้เต็มที่ ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันกับนักออกแบบทางอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษา และโรงงานผู้ผลิต ตลอดจนการทำงานข้ามเขตเวลาที่ต่างกันได้ง่ายขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ โมเดลที่สร้างขึ้นจาก SOLIDWORKS มีความถูกต้องแม่นยำมาก และมีความน่าสนใจตรงที่ทำให้เราทำงานได้เร็ว ทั้งการออกแบบ, การทำซ้ำ และการปรับปรุงชิ้นส่วนในทางเทคนิคขั้นสูง”

“SOLIDWORKS 2017 ทำให้กระบวนการออกแบบและการพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น ทั้งจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีกว่า, ความสามารถใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมและเครือข่ายได้อย่างไร้รอยต่อ” กล่าวโดย Gian Paolo Bassi, CEO, SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. “ในแต่ละปี มีเสียงตอบรับจากประชาคมผู้ใช้ SOLIDWORKS ของเรา ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรามุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการทั้งทางธุรกิจ, การออกแบบ และทางวิศวกรรม เรารู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้นำเอาความสามารถและสมรรถนะที่สูงขึ้นไปใส่ไว้ในมือของพวกเขาไปพร้อมกับ SOLIDWORKS 2017”

solidworks2017_01

คุณลักษณะเด่นบางอย่างต่อไปนี้มาจากการร้องขอของผู้ใช้มากเป็นอันด้บต้นๆ รวมทั้งความสามารถใหม่ๆ และสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ถูกรวมเอาไว้ในชุด SOLIDWORKS 2017:

ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบ PCB โดยตรง :

 • SOLIDWORKS PCB — สามารถออกแบบทั้งในส่วนของงานทางอิเล็กทรอนิกส์และงานทางกลไปพร้อมกันตามที่ต้องการได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งรวมเอาทักษะความเชี่ยวชาญในการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Altium และความง่ายต่อการใช้งานของ SOLIDWORKS มาไว้ด้วยกัน
 • User-friendly interface — สภาพแวดล้อมของเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนผังและเลย์เอาต์ถูกทำให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆ ในการจัดเส้นทางของลายวงจรให้ออกมาดีที่สุด โดยอยู่บนข้อจำกัดพื้นฐานของการออกแบบ จากตัวเลือกทั้ง Interactive Routing, AutoRoute, Multi-Track, และ Differential Pair ซึ่งการจัดวางตำแหน่งและเลือกองค์ประกอบขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับในเวลาจริง (real-time) จากซัพพลายเออร์ และนำมารวมเข้าด้วยกันกับโมเดลที่ SOLIDWORKS สร้างขึ้นภายในสภาพแวดล้อมของการออกแบบ PCB และเป็นเจตนาเพื่อตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของงานออกแบบในทางไฟฟ้า-ทางกล

 

เร่งกระบวนการออกแบบ ด้วยพลังความสามารถและสมรรถนะหลักที่เพิ่มขึ้น :

 • Modeling power — เร่งกระบวนการออกแบบให้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ทั้ง Chamfer, Fillet, และ Advanced Hole Specification ทำให้สามารถสร้างพื้นผิวที่มีความลาดเอียงที่บริเวณขอบหรือมุมให้สมมาตรกัน (chamfers) และสามารถแปรเปลี่ยนได้อีกหลายแบบจากการปฏิบัติง่ายๆ เพียงครั้งเดียว, การสลับจาก Chamfer ที่มีอยู่ก่อนแล้วไปที่ Fillet และสลับในทางกลับกัน เพื่อทำให้งานออกแบบเปลี่ยนแปลงภายในชั่ววินาที, การนำเอาและเข้าถึง hole definitions ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และนำมาใช้เพื่อให้งานเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเอาไว้ก่อนได้อย่างฉับไว, และการสร้าง stepped holes ได้รวดเร็วกว่าจากการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว
 • Surfacing — กำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างรูปทรง 3 มิติที่ซับซ้อน, ช่วยประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงการเอาชนะปัญหาด้วยวิธีการที่ซับซ้อน ด้วยการใช้คุณสมบัติใหม่ของ Surfacing เช่น wrap, drag and drop, emboss, deboss, และ 3D Curve
 • Magnetic mates — สำหรับงานที่มีขนาดใหญ่ ความท้าทายอยู่ที่การจัดองค์ประกอบ โดยที่สามารถจัดระบบของอุปกรณ์และพื้นที่ได้ง่าย, การปล่อยชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่มีคุณค่าออกมาวาง โดยที่มีการใช้จุดต่ออย่างเหมาะสม ก็เพื่อให้ง่ายต่อการจับลากและวางในการจับคู่กัน และง่ายต่อการปรับตำแหน่งใหม่ของโมเดล

 

เข้าใจงานออกแบบได้อย่างถูกต้องจากแบบจำลอง :

 • Simulation static study — การใส่ตัวแปรอินพุต เพื่อทำให้การตัดสินใจในทางลอจิกเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • Stress hot spots — การพิสูจน์จุดที่เกิดความเค้นเหล่านั้นก็เพื่อการตรวจสอบโมเดล โดยสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะตั้งค่าเอาไว้เพื่อสนับสนุนการจำลองแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น
 • Single-click conversion — ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับไว ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากแบบ linear static ไปเป็นแบบ non-linear หรือแบบพลวัต (dynamic)
 • RealView — แสดงผลการจำลองแบบ เพื่อการวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน

 

เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน ด้วยการเปิดผังระบบงานออกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่มีต่อข้อมูลจากแหล่งภายนอก :

 • 3D Interconnect — ทำงานได้ทั้งข้อมูลกลาง และข้อมูลที่กำเนิดมาจาก CAD (native CAD) อย่างเช่น การอัปเดตไฟล์ของชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่มีการปรับเปลี่ยนแบบโดยใช้คุณสมบัติ Update Model, การเปิดไฟล์ที่อิมพอร์ตเข้ามาได้โดยตรง และดำเนินการต่อไปด้วย Base Parts หรือเปิดผังระบบงาน (workflows) ที่มาจากหลายๆ แหล่ง เพื่อการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้า
 • eDrawings — ทำให้เห็นเป็นภาพได้จากการใช้ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายและมีความถูกต้อง จากข้อมูลที่กำเนิดมาจาก CAD ถูกนำไปสร้างเป็นรูป 3 มิติจริงด้วย Google Cardboard โดยสามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยโมไบล์แอพได้ทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS

 

การสร้างและการจัดการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ข้อมูลในแนวคิดไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม:

 • SOLIDWORKS PDM — เพิ่มวิธีการทำงานของทีมในด้านการจัดการและการร่วมมือกันในด้านการออกแบบ โดยการควบคุมข้อมูลการออกแบบ และทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจาก SOLIDWORKS MBD (model based definition) ด้วยการสร้าง 3D PDFs แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้รายการไฟล์ที่กำเนิดมากจาก CAD ที่อยู่ใน SOLIDWORKS PDM Vault จะมีการเข้าเช็คอินโครงสร้าง และติดตามตรวจสอบ เมื่อพวกเขานำข้อมูลไปใช้และเขียนทับชุดไฟล์ ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความยุ่งยากน้อยที่สุด
 • SOLIDWORKS MBD — การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำไปตลอดเส้นทางของการปฏิบัติในการผลิตทางอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มิติพื้นฐาน และ Polar Dimensioning Schemes ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ, การอ้างอิงกับแนวขอบโดยตรง, การสร้างจุดตัดของรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวที่ร่างขึ้นมาได้โดยง่าย, และการสร้าง 3D PDF ให้มีระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อการควบคุมทั้งขนาดและคุณภาพของไฟล์

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOLIDWORKS 2017 รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ และกำหนดการขายปลีกที่กำลังจะจัดขึ้น กรุณาเข้าเยี่ยมชมได้ที่ : solidworks.com/launch/index.htm?scid=SW2017_SWCOM_Innovate


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google Cloud VMware Engine รองรับการปรับจำนวน CPU Core แล้ว

Google Cloud VMware Engine รองรับการปรับจำนวน Physical CPU Core แล้ว ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่า License ได้

Google Cloud เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยพุ่งเป้าด้าน Software Supply Chain และ Zero Trust

ที่งาน Security Summit ทาง Google Cloud ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่ช่วยตอบโจทย์ประเด็นเรื่อง Software Supply Chain และ Zero Trust