CDIC 2023

[PR] องค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์ได้อย่างเต็มที่ สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กรได้

ผลการศึกษาองค์กรทั่วโลกล่าสุดภายใต้หัวข้อ “Mobility, Performance and Engagement” โดย The Economist Intelligence Unit ( EIU ) พบความสัมพันธ์ระหว่าง การที่องค์กรส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์มากขึ้น กับความภักดีของพนักงานต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

hp-aruba-mobile-workforce

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Aruba หนึ่งในบริษัทของ Hewlett Packard Enterprise ( NYSE:HPE ) โดยแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ถูกพนักงานในองค์กรระบุว่าให้การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีโมไบล์ในการทำงานเพิ่มขึ้น พนักงานเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมากกว่า ( 16% ), มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ สูงมากกว่า ( 18% ), มีความพึงพอใจในการทำงานสูงมากกว่า ( 23% ) และมีความรักองค์กรที่สูงมากกว่า ( 21% ) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่ถูกพนักงานระบุว่าไม่ค่อยสนับสนุนการใช้อุปกรณ์โมไบล์

รายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจพนักงานจำนวน 1,865 คนจากองค์กรทั่วโลก ยังแสดงให้เห็นว่าพนักงานจำนวนมากเห็นประโยชน์ของการสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์โมไบล์ในการทำงานได้ โดย 6 ใน 10 ( 60% ) ของพนักงานกล่าวว่าเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์ทำให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่มากกว่า 4 ใน 10 ( 45% ) เชื่อว่าเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นในการทำงาน

การวิเคราะห์ของ EIU พบแนวโน้มของผลกระทบหลัก ๆ ในการนำเทคโนโลยีโมไบล์มาใช้ในองค์กร ที่น่าสนใจดังนี้:

การทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา

  • ความสามารถในการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานั้นดูเหมือนจะเป็นผลกระทบที่มากที่สุดอย่างชัดเจนต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดย 49% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามันมีผลกระทบในระดับสูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
  • นอกจากนี้ 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้ระบุว่าประเด็นนี้ก็ยังส่งผลมากที่สุดต่อความพึงพอใจที่พวกเขามีต่อองค์กรอีกด้วย

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

  • ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถูกจัดให้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ( 38% ) และอีก 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าปัจจัยนี้มีผลกระทบสูงสุดต่อความภักดีที่มีต่อองค์กรของพวกเขา
  • เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 42% ขององค์กรที่ถูกสำรวจนั้นมีการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์โมไบล์อยู่แล้ว โดยองค์กรในประเทศอังกฤษก็มีการใช้งานระบบเหล่านี้สูงถึง 56% และแอพพลิเคชั่นสำหรับแชทบนอุปกรณ์โมไบล์อย่างเช่น Whatsapp นั้นก็ถูกใช้ในการทำงานในระดับองค์กรมากถึง 31% โดยองค์กรในประเทศสิงคโปร์มีอัตราการใช้งาน Whatsapp สูงสุดอยู่ที่ 66% เลยทีเดียว

การเข้าถึงข้อมูลในการทำงานได้ผ่านอุปกรณ์โมไบล์

  • 42% ของพนักงานกล่าวว่าความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนั้น ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากที่สุด
  • ปัจจุบันนี้ 54% ขององค์กรมีการเปิดให้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมไบล์ใด ๆ ที่ใช้ในการทำงานเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์กรได้ เพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ

อิสระในการเลือกสถานที่ในการทำงาน

  • 32% ของพนักงานชี้ว่าการที่ตนเองสามารถเลือกที่จะทำงานจากพื้นที่ใดภายในออฟฟิศก็ได้นั้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าองค์กรใด ๆ ก็ตาม สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยการเปิดให้พนักงานในองค์กรเลือกที่นั่งทำงานได้อย่างอิสระ ในขณะที่อีก 29% ของพนักงานได้ระบุว่าอิสระในการเลือกที่นั่งทำงานได้นั้นช่วยเพิ่มความภักดีที่มีต่อองค์กรของพวกเขามากที่สุด
  • ในรายงานนี้ยังได้ค้นพบว่า 46% ขององค์กรในปัจจุบันได้มีการใช้นโยบายแบบโต๊ะอิสระ ( Hot Desk ) ที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมไบล์ได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในออฟฟิศ ซึ่งประเด็นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานให้พนักงานสามารถสื่อสารกันได้มากขึ้นนั้นกำลังเป็นที่นิยม โดยองค์กรต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษนั้นมีการใช้นโยบายโต๊ะอิสระสูงที่สุดในโลก ( 54% ) ตามมาด้วยออสเตรเลียและเยอรมนี ( 53% เท่ากัน )

โมไบล์ไม่ใช่เรื่องของคนยุคใหม่เท่านั้นอีกต่อไป

จากผลการศึกษาของ EIU นี้ได้ค้นพบว่าอายุของเหล่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เป็นปัจจัยในการที่พนักงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นหรือมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นจากการเปิดให้ใช้อุปกรณ์โมไบล์ในการทำงาน ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาชิ้นนี้ได้ลบล้างคำกล่าวอ้างที่เป็นที่นิยมว่า การทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์เป็นโลกของคนรุ่นใหม่ ซึ่งการค้นพบนี้จะยิ่งทำให้แต่ละองค์กรต้องจัดให้การนำเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์มาใช้ในองค์กรมากขึ้นเป็นความสำคัญระดับสูงสุดของการวางนโยบายภายในองค์กร

รายงานฉบับนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้กลยุทธ์เทคโนโลยีทางด้านโมไบล์เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้แก่เหล่าพนักงานได้จริง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ความคิดสร้างสรรค์, ความภักดี และความพึงพอใจในการทำงานของเหล่าพนักงานด้วย นี่คือจุดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการลดค่าใช้จ่ายตามปกติที่องค์กรต้องการ และทำให้ IT มีบทบาทในการสร้างสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นในองค์กร ทั้งในแง่ของการตอบสนองต่อความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ และการทำให้ชีวิตของเหล่าพนักงานดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

 


About TechTalkThai_PR

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …

Raspberry Pi 5 เตรียมวางขายภายในตุลาคมนี้

สำหรับแฟนๆ บอร์ดประมวลผลขนาดเล็กอย่าง Raspberry Pi เป็นเวลากว่า 4 ปีที่ทางผู้ผลิตไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันใหม่มาถึง 4 ปี วันนี้มีการปล่อยวีดีโอแนะนำ Raspberry Pi 5 ออกมาแล้ว พร้อมวางจำหน่ายสู่ตลาดในเดือนหน้า …