Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Cyber_Aegis Webinar: Personal Data Privacy Act (PDPA)From Obstacle To Opportunity (ภาษาไทย)

จากความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เป็นกระแสไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ระบุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆให้ผู้ถือครองข้อมูลต้องกระทำตามเพื่อไม่ให้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้องค์กรและภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก แต่ข้อจำกัดนี้ก็สามารถเป็นโอกาสใหม่ๆได้เช่นกัน

AIS Business ขอเรียนเชิญทีม IT, IT Admin ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร เข้าร่วมฟัง Cyber_Aegis Webinar ในหัวข้อ “Personal Data Privacy Act (PDPA): From Obstacle To Opportunity” ที่จะแนะนำรายละเอียดของพรบ.ฉบับนี้ รวมถึงวิธีการที่จะสร้างระบบและทีมงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:00 – 15.00 น. โดยมีหัวข้อและวิธีการลงทะเบียนตามด้านล่าง ดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม AIS Cyber_AEGIS Webinar ได้โดย คลิก ที่นี่หรือในรูปภาพ

โดยหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ทางทีมงานจะส่ง Link เพื่อเข้าร่วมฟัง Webinar ให้ท่านทาง Email อีกครั้ง

สามารถรับชม AIS Cyber_AEGIS Webinar ย้อนหลังได้ดังนี้

The Elementary of Cyber Security : https://www.youtube.com/watch?v=cMxRDi3CuRY

Cyber Crimes Detection by Log [Live Demo] : https://app.livestorm.co/ais/cyber-under-the-aegis-cyber-crimes-detection-by-log-live-demo/live?s=2be8d545-d223-4b4a-a4e3-b599c4344a79#/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เราคิดไกลพอหรือยัง กับการคิดให้ไกลกว่าโรคระบาด

แม้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่า เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผลพวงจากการระบาดของโควิด-19 ในระยะกลางและระยะยาว แต่ก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องพิจารณา ถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของกลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจ และการดำเนินการต่างๆ ของตนเองด้วย ดูเหมือนว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องกันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องกลับมาครองตลาด ส่วนแบ่ง และลูกค้าได้อีกครั้ง การจะทำให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมที่เร็วขึ้นและการตลาดที่ดียิ่งขึ้น …

[รีวิว] Samsung Galaxy XCover Pro และ Samsung Galaxy Tab Active Pro: Smartphone และ Tablet สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เน้นความทนทานและการปรับแต่งเพื่อการทำงาน

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ทดลองใช้งาน Samsung Galaxy XCover Pro อุปกรณ์ Smartphone รุ่นธุรกิจและอุตสาหกรรม กับ Samsung Galaxy Tab Active …