CDIC 2023

Comodo Endpoint Security Manager ป้องกันไวรัส รักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายได้อย่างครบวงจร

comodo_logo_h50

ด้วยการมาของทั้ง Malware และ Ransomware ที่แพร่ระบาดตามองค์กรต่างๆ การรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่ายจึงกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับหลายๆ องค์กร แต่ในการเตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ เหล่านี้ ก็มักจะมาพร้อมกับประเด็นแฝงต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1. ความยากง่ายในการติดใช้งาน

2. การทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม

3. ความซ้ำซ้อนในการติดตั้ง Software Agent จำนวนหลายตัวในแต่ละเครื่อง

4. เทคนิคที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

5. การบริหารจัดการภาพรวมของระบบลูกข่าย

Comodo Endpoint Security Manager หรือ Comodo ESM เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลเครื่องลูกข่ายให้มีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงสูงสุด และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของการเป็น Next Generation Endpoint Security with Integrated System Hardware and Software Management นั่นเอง ในวันนี้เรามาลองทำความรู้จักกับ Comodo Endpoint Security Manager กันครับ

 

comodo_esm

 

ความสามารถของ Comodo Endpoint Security Manager (ESM)

Comodo Endpoint Security Manager นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับต่อแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ถ้าหากผู้ดูแลระบบต้องการรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย ผู้ดูแลระบบก็จะต้องมีข้อมูลและสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายทั้งหมดได้เช่นกัน เพื่อให้เครื่องลูกข่ายทั้งหมดนั้นทำงานถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่วางเอาไว้ รวมถึงให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องลูกข่ายได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นภาพรวมทางด้านความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายทั้งหมด เสริมกับการที่เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องทำการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยนั่นเอง

Comodo Endpoint Security Manager นี้รองรับการรักษาความปลอดภัยให้กับทั้ง Microsoft Windows, Apple Mac OS X และ Linux จึงสามารถรองรับการใช้งานในระบบเครือข่ายที่มีเครื่องลูกข่ายหลากหลายระบบปฏิบัติการได้ โดยรวมแล้ว Comodo Endpoint Security Manager มีความสามารถหลักๆ ด้วยกัน 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 

1. รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่ายได้อย่างครบวงจร

Comodo ESM นี้ได้ติดตั้งมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยด้วยกันถึง 5 Layer ได้แก่

 

Antivirus

ตรวจจับ Known Threats ด้วย Signature เป็นหลัก ทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

 

Auto-Sandbox

ด้วยการจำลอง Virtual Environment บน PC แต่ละเครื่องเพื่อตรวจสอบแต่ละ Process ที่ทำงานว่ามีการโจมตีหรือไม่ และทำการกักกัน Process เหล่านั้นเอาไว้ ก็ทำให้การแพร่ระบาดของ Malware ต่างๆ และ Unknown Threat หยุดชะงักลงได้เป็นอย่างดี

 

Firewall

ระบบ Personal Firewall สำหรับเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่าย และการเชื่อมต่อด้วย Protocol ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

 

Host Intrusion Prevention Solutions (HIPS)

ระบบ IPS ประจำเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง ที่จะกำหนดสิทธิ์แบบ Default Deny ให้แก่ Application ที่ไม่รู้จักในการเข้าถึง File, Folder, Setting และ Windows Registry ทำให้โค้ดของผู้ประสงค์ร้ายไม่สามารถทำงานได้ตามต้องการ

 

Black List/White List Detection & File Reputation Lookup

ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ File และ Application ต่างๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการกำหนดไว้เบื้องต้น และมีการตรวจสอบเทียบกับฐานข้อมูลในระบบ Cloud เพื่อให้มั่นใจว่า File และ Application ที่อนุญาตให้ใช้งานได้นี้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

 

comodo_esm_working_diagram

 

นอกจากการตรวจสอบที่มากถึง 5 ระดับด้วยกันแล้ว Comodo ESM ยังรองรับการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยแบบศูนย์กลาง เพื่อตรวจสอบและบังคับให้เครื่องลูกข่ายมีการกำหนดค่าและใช้งานตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงทำการแก้ไขได้เองโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังรองรับการทำ Location-aware เพื่อตรวจสอบการใช้งาน VPN ทำให้ผู้ดูแลระบบมั่นใจได้ว่าเครื่องลูกข่ายทั้งหมดจะมีความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่กำหนด ทั้งจากการโจมตีแบบ Known Threats และ Unknown Threats ไปพร้อมๆ กัน

 

ในส่วนของการติดตั้ง Comodo ESM ยังมาพร้อมกับความสามารถในการทำงานร่วมกับ Antivirus ชั้นนำหลากหลายค่าย และยังสามารถทำการถอนการติดตั้ง Antivirus ของผู้ผลิตอื่นได้ในตัว ทำให้การเปลี่ยนมาใช้ Comodo ESM สามารถทำได้สะดวกและง่ายดายขึ้นอีกด้วย

 

2. บริหารจัดการเครื่องลูกข่ายทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง

เพื่อเติมเต็มการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น Comodo ESM จึงมาพร้อมกับระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายจากศูนย์กลาง (PC Management) โดยครอบคลุมความสามารถดังนี้

 

Hardware & Software Inventory

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมและวางแผนจัดการนโยบายรักษาความปลอดภัยได้ดีขึ้น Comodo ESM จึงมาพร้อมกับ Hardware & Software Inventory ที่จะแสดงข้อมูลเชิงลึกของ PC แต่ละเครื่อง เช่น CPU, RAM, HDD, OS, Serial Number, MAC Address, IP Address, Process, Application และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

 

comodo_esm_pc_inventory

 

Centralized PC Management

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการควบคุมการทำงานของ Application, Process, Service และ File บนเครื่องลูกข่ายได้จากศูนย์กลาง ทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและการใช้งาน

 

comodo_esm_kill_switch

 

Remote Assistance

Comodo ESM นี้มีระบบ Encrypted VNC ให้ผู้ดูแลระบบเข้าช่วยเหลือการใช้งานเครื่องลูกข่ายได้อย่างปลอดภัย รวมถึงยังมีระบบ Live-chat ให้ผู้ใช้งานทำการติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทันทีจากหน้าจอของ PC ได้ตลอดเวลา

 

Comodo ESM Dashboard and Report

หน้า Dashboard รวมของ Comodo ESM ที่รวมเอาข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบภาพรวมของเครื่องลูกข่ายเอาไว้ในหน้าจอเดียว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายงานทั้งด้านความปลอดภัย, การใช้งาน, และแนวโน้มต่างๆ ได้อย่างครบครัน

 

ผู้ผลิตหนึ่งเดียว ที่มีการรับประกันเมื่อองค์กรลูกค้าติดไวรัส ด้วยเงินประกันกว่า 5,000USD ทั่วโลก

ด้วยการที่ Comodo ESM มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยอย่างครบครัน และมี Best Practice ที่จะช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ Comodo จึงมีโปรแกรมการรับประกันความปลอดภัยให้กับองค์กรที่ใช้งาน Comodo ESM และทำการใช้งานด้วยการกำหนดค่าอย่างปลอดภัยตามเงื่อนไขของ Comodo และถ้าหากองค์กรใดๆ ยังมี PC ที่ติด Virus หรือ Malware ภายใต้ Environment นี้ได้ ทาง Comodo ก็จะทำการจ่ายเงินประกันให้ถึง 5,000USD ต่อลูกค้าแต่ละราย หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 150,000 บาทเลยทีเดียว

 

guarantee v_thai

 

สำหรับ SI ที่สนใจทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสมัครเป็น Reseller และองค์กรที่อยากทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของ Comodo สามารถติดต่อทีมงาน Comodo Thailand ได้ทันทีที่คุณภัทร์ธีนันท์ (เหมย) ที่เบอร์โทร 083-068-6507 หรืออีเมลล์ patteenun@comodothailand.com หรือคุณฐานวัฒน์ (ต้าร์) ที่เบอร์โทร 096-843-5145 หรืออีเมลล์ tharnawat@comodothailand.com ได้ทันที

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …