CMAN ผู้ผลิตปูนไลม์ยอดขาย 2,000 ล้านกับการพลิกโฉมการจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบ ERP จาก SAP

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวุฒิชัย ตันกุรานันท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง CFO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เพื่อทำความรู้จักกับธุรกิจของ CMAN รวมถึงแง่คิดต่างๆ ในการตัดสินใจนำเทคโนโลยีของ SAP เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานในธุรกิจการผลิตปูนไลม์ที่มียอดขายมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อให้ธุรกิจองค์กรอื่นๆ ที่กำลังมีแผนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการธุรกิจของตนด้วยเทคโนโลยีระบบ ERP ถึงแง่มุมในการเลือกเทคโนโลยีและทีมงานผู้ให้คำปรึกษา เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตกันดังนี้ครับ

คุณวุฒิชัย ตันกุรานันท์ CFO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

รู้จักปูนไลม์ และบทบาทสำคัญทางธุรกิจที่ไม่อาจขาดปูนไลม์ได้

ก่อนจะมารู้จักกับ CMAN นั้น ทางทีมงาน TechTalkThai ขอสรุปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปูนไลม์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ CMAN ให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกันก่อน เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจ และก้าวถัดๆ ไปในอนาคตของ CMAN
การผลิตปูนไลม์นั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำเหมืองเพื่อให้ได้แร่หินปูนเคมีคุณภาพสูงหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จากนั้น จึงนำแร่หินปูนเคมีมาผ่านความร้อนในกระบวนการเผาไหม้เพื่อให้แตกตัว (Calcination) ที่อุณหภูมิสูง 800-1200 องศาเซลเซียส เพื่อแปรรูปเป็นปูนควิกไลม์หรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และหากนำปูนควิกไลม์ไปผสมกับน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมผ่านเครื่องไฮเดรเตอร์ (Hydrator) จะแปรรูปเป็นปูนไฮเดรทไลม์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) โดย CMAN เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CHEMEMAN”

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ถือเป็น ผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานที่ถูกนำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น

 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่
 • แยกสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้
 • เป็นส่วนเติมแต่งในการผลิตกระดาษ
 • เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่หินปูนสังเคราะห์เพื่อผลิตกระดาษ
 • ดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการถลุงแร่เหล็ก และการผลิตเหล็กคุณภาพสูงที่มีเตาหลอม
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตเคมีพื้นฐาน เช่น โซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น
 • ปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว
 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
 • เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มแคลเซียม
 • กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และโรงงานเผาขยะ
 • ช่วยในการตกตะกอน แยกสารแขวนลอย กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส
 • วัตถุดิบในการผลิต ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
 • เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ
 • ปรับสภาพพื้นดินก่อนงานก่อสร้าง
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการผลิตแก้ว ขวด กระจก
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมใยแก้ว

CMAN: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนไลม์คุณภาพสูง ตีตลาดไทยและตลาดระดับโลก

CMAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มองเห็นช่องว่างของตลาดที่ยังขาดปูนไลม์ที่มีคุณภาพสูงและโอกาสของธุรกิจปูนไลม์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยนั้น ถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมเป็นอย่างสูงทั้งทางด้านทรัพยากรและการขนส่งในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มผู้บริหารจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องที่มีคุณภาพสูง เพื่อเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจระดับโลกให้ได้

ปัจจุบัน CMAN มีโรงงานผลิตปูนไลม์ภายในประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงงานแก่งคอย ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) โรงงานพระพุทธบาท ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 3) โรงงานระยอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ รวมกว่า 900,000 ตันต่อปี และมีศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในกว่า 20 ประเทศ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรอีก 2 แห่งในประเทศอินเดีย เพื่อผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562

CMAN ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ด้วยการเติบโตของฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง CMAN มียอดขายสูงกว่า2,000 ล้านบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของ CMAN สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chememan.com

เข้าตลาดหลักทรัพย์เตรียมเติบโตครั้งใหญ่ การวางแผนการจัดการภายในให้ดีจึงต้องมาก่อน

เมื่อช่วงปลายปี 2560 ทาง CMAN ได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของ CMAN ในการเตรียมขยายธุรกิจในตลาดระดับโลกให้เติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ทั้งนี้ จากการที่ CMAN เป็นผู้ผลิตปูนไลม์ครบวงจรที่ดำเนินงานเหมืองแร่ โรงงานผลิตปูนไลม์ ศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงมีแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตเพิ่มเติมในต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่นำนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำ Digitization เท่านั้น แต่บริษัทมองว่าธุรกิจของ CMAN ยังถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มีอายุเพียงแค่สิบกว่าปี และมีการเติบโตที่ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนการภายในต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ CMAN จึงต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

ใช้ SAP ไม่ได้มองแค่เทคโนโลยี แต่ยังมองถึงการปรับปรุงกระบวนการการทำธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก

CMAN ได้เลือกใช้โปรแกรม SAP ซึ่งถือเป็นระบบงาน ERP ชั้นนำระดับโลกที่มีความสามารถในการบูรณาการทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านฐานข้อมูล และด้านกระบวนการทำงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและรองรับต่อพันธกิจและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงขนาดขององค์กรที่ใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กรได้ ดังนั้น CMAN จึงได้เลือกระบบ SAP ที่มาพร้อมกับ Best Practice เพื่อช่วยสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการคน เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต

CMAN มองว่าการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในความท้าทายและให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก CMAN มีพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ โรงงาน และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทำให้พนักงานของ CMAN มีความหลากหลาย และเพิ่มจำนวนขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้ CMAN จำเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อมูลของพนักงานที่ดี เข้าถึงง่าย และสามารถสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งสามารถจัดสรรหรือวางแผนทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้

ใช้โมดูล ERP มาตรฐาน พร้อมเสริมด้วยระบบ HCM สำหรับจัดการกับพนักงานในออฟฟิศและสายการผลิตให้ได้อย่างครบวงจร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในการเลือกใช้งาน SAP ของ CMAN จึงได้มีการเลือกใช้ทั้งโมดูลมาตรฐานของระบบ ERP สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิต และเสริมด้วยระบบ Human Capital Management หรือ HCM และ SAP SuccessFactors ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในและต่างประเทศ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละประเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต่างกันในแต่ละประเทศ

ในภาพรวมนั้น CMAN ได้เลือกใช้งานโมดูลต่างๆ ของ SAP ดังนี้

 • SAP Financial Accounting (FI) ระบบบริหารจัดการและควบคุมการเงินขององค์กร สำหรับใช้ในการจัดการธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • SAP Controlling (CO) ระบบบริหารจัดการการวางแผน การออกรายงาน และการติดตามกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจ ที่รองรับทั้งการตรวจสอบและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • SAP Materials Management (MM) ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ
 • SAP Sales and Distribution (SD) ระบบสำหรับบริหารจัดการการขายและการกระจายสินค้า ครอบคลุมตั้งแต่การออกใบเสนอราคา การกำหนดราคาสินค้า การออกเอกสารต่างๆ ไปจนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • SAP Production Planning (PP) ระบบสำหรับการบริหารจัดการการผลิตโดยเฉพาะ ที่ผสานรวมทั้งข้อมูลการผลิต ข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • SAP Plant Maintenance (PM) ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้สามารถทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหายได้อย่างทันท่วงที ลด Downtime ในสายการผลิตให้น้อยลง
 • SAP Quality Management (QM) ระบบตรวจสอบคุณภาพที่อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 9000 โดยจะทำงานร่วมกับ SAP MM, SAP SD และ SAP PP เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ กระบวนการในขั้นตอนการผลิตนั่นเอง
 • SAP Human Capital Management (HCM) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการด้านการจ่ายเงินเดือน, การจัดจ้าง, การตรวจสอบเวลาเข้างาน ไปจนถึงการวางแผนการจัดการพนักงานเพื่อรองรับโครงการต่างๆ

แน่นอนว่าการเลือกใช้โมดูลต่าง ๆ ของ CMAN ก็เป็นไปทั้งในแง่ของการนำเทคโนโลยีที่ดีมาเสริมธุรกิจ และการนำกระบวนการที่เป็นมาตรฐานจาก SAP มาปรับใช้ในแต่ละแผนกไปด้วยในเวลาเดียวกัน

เลือกใช้ ISS Consulting ด้วยประเด็นด้านความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

CMAN ได้คัดเลือกบริษัท ISS Consulting เป็นผู้พัฒนาระบบ SAP หรือ SAP Implementer ในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้ ความสามารถในการให้คำแนะนำในเชิงเทคโนโลยีและธุรกิจ ความพร้อมของทีมงาน และความมั่นคงของ ISS Consulting ที่ CMAN เชื่อว่าจะสามารถเติบโตคียงข้างกับบริษัทได้ต่อในอนาคต

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจร่วมงานกับ ISS Consulting นั้น CMAN ได้ประชุมร่วมกับ ISS Consulting เพื่อวัดความพร้อมและทัศนคติในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการลงทุนในระบบ SAP นั้นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการคัดเลือกทีมงาน ผู้พัฒนาระบบ SAP ที่เข้าใจในธุรกิจและสามารถร่วมงานกับทีมงานของ CMAN ได้เป็นอย่างดีนั้น จะเอื้อให้การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจมากที่สุดนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ CMAN เองก็เลือกที่จะใช้ระบบ ERP ที่ติดตั้งบนระบบ IT Infrastructure ของผู้ให้บริการ Cloud ภายในประเทศไทย ด้วยประเด็นด้านความคุ้มค่าในการลงทุนที่สูง ความเร็วในการเริ่มต้นโครงการ การดูแลรักษาด้าน Security ของระบบจากผู้ให้บริการ Cloud โดยตรง และความง่ายในการเข้าถึงระบบได้จากทุก ๆ สาขาของ CMAN ที่กระจายอยู่ในหลากหลายประเทศ ที่จะทำให้ทีมงานของ CMAN ไม่ต้องกังวลกับการจัดการระบบ IT และสามารถใช้เวลาไปกับการทำธุรกิจในส่วนที่ตนเองถนัดได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ IT รวมถึงระบบ E-Commerce แบบครบวงจรให้แก่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นผู้นำด้านการบริการดูแลระบบ SAP (Application Management Services) ในประเทศไทย ที่มีความชำนาญอย่างสูงและมีประสบการณ์มามากกว่า 19 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก SAP ให้เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Platinum ที่มุ่งเน้นนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรธุรกิจหลากหลาย เช่น SAP S/4HANA, SAP Business ByDesign, SAP Business One ซึ่งเป็น 3 โซลูชันหลักทางด้านระบบ ERP ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงโซลูชันอื่นๆ นอกเหนือจากระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็น SAP C/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Analytics Cloud และอื่นๆ อีกมากมาย

ล่าสุดในปี 2018 นี้ ทางบริษัทก็ได้รับรางวัลลูกค้าใหม่สูงสุดในกลุ่มธุรกิจ General Business (GB) จากงาน SAP Partner Kick Off 2018 จากการมีฐานลูกค้าใหม่ที่ใช้งาน SAP A1 และ SAP B1 เพิ่มมากที่สุดในปี 2017 และรางวัล SAP -qualified partner -packaged solution for SAP S/4HANA สำหรับ Smart One S/4HANA Implementation for Manufacturing, Smart One S4/HANA Implementation for Trading และ Smart One S/4 HANA Conversion ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับพาร์ทเนอร์ที่สามารถส่งมอบโซลูชัน SAP S/4HANA ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย

นอกจากนี้หากผู้อ่านนักการตลาดที่อยากจะปรึกษาเรื่อง SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรมากขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th/ หรือโทร 02 237 0553


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tenable ออกโซลูชันใหม่ Tenable One for OT/IoT

IT ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะถูกโจมตีได้ แต่ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาระบบ OT และ IoT ในการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองการรู้จักช่องโหว่ที่เป็นความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบ IT ล่าสุด Tenable ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการช่องโหว่ได้ขยายความสามารถใหม่ให้แพลตฟอร์ม Tenable One รองรับการบริหารจัดการช่องโหว่สำหรับ …

Google เสริมแกร่ง Gemini ด้วยข้อมูลจาก Stack Overflow

Stack Overflow ถือเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชันมานานแสนนาน ซึ่งล่าสุดได้เปิด API ที่ชื่อว่า OverflowAPI ประเดิมด้วยพาร์ทเนอร์รายแรกอย่าง Google Gemini for Google Cloud