CMAN ผู้ผลิตปูนไลม์ยอดขาย 2,000 ล้านกับการพลิกโฉมการจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบ ERP จาก SAP

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวุฒิชัย ตันกุรานันท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง CFO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เพื่อทำความรู้จักกับธุรกิจของ CMAN รวมถึงแง่คิดต่างๆ ในการตัดสินใจนำเทคโนโลยีของ SAP เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานในธุรกิจการผลิตปูนไลม์ที่มียอดขายมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อให้ธุรกิจองค์กรอื่นๆ ที่กำลังมีแผนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการธุรกิจของตนด้วยเทคโนโลยีระบบ ERP ถึงแง่มุมในการเลือกเทคโนโลยีและทีมงานผู้ให้คำปรึกษา เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตกันดังนี้ครับ

คุณวุฒิชัย ตันกุรานันท์ CFO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

รู้จักปูนไลม์ และบทบาทสำคัญทางธุรกิจที่ไม่อาจขาดปูนไลม์ได้

ก่อนจะมารู้จักกับ CMAN นั้น ทางทีมงาน TechTalkThai ขอสรุปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปูนไลม์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ CMAN ให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกันก่อน เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจ และก้าวถัดๆ ไปในอนาคตของ CMAN
การผลิตปูนไลม์นั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำเหมืองเพื่อให้ได้แร่หินปูนเคมีคุณภาพสูงหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จากนั้น จึงนำแร่หินปูนเคมีมาผ่านความร้อนในกระบวนการเผาไหม้เพื่อให้แตกตัว (Calcination) ที่อุณหภูมิสูง 800-1200 องศาเซลเซียส เพื่อแปรรูปเป็นปูนควิกไลม์หรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และหากนำปูนควิกไลม์ไปผสมกับน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมผ่านเครื่องไฮเดรเตอร์ (Hydrator) จะแปรรูปเป็นปูนไฮเดรทไลม์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) โดย CMAN เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CHEMEMAN”

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ถือเป็น ผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานที่ถูกนำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น

 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่
 • แยกสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้
 • เป็นส่วนเติมแต่งในการผลิตกระดาษ
 • เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่หินปูนสังเคราะห์เพื่อผลิตกระดาษ
 • ดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการถลุงแร่เหล็ก และการผลิตเหล็กคุณภาพสูงที่มีเตาหลอม
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตเคมีพื้นฐาน เช่น โซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น
 • ปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว
 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
 • เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มแคลเซียม
 • กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และโรงงานเผาขยะ
 • ช่วยในการตกตะกอน แยกสารแขวนลอย กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส
 • วัตถุดิบในการผลิต ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
 • เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ
 • ปรับสภาพพื้นดินก่อนงานก่อสร้าง
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการผลิตแก้ว ขวด กระจก
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมใยแก้ว

CMAN: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนไลม์คุณภาพสูง ตีตลาดไทยและตลาดระดับโลก

CMAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มองเห็นช่องว่างของตลาดที่ยังขาดปูนไลม์ที่มีคุณภาพสูงและโอกาสของธุรกิจปูนไลม์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยนั้น ถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมเป็นอย่างสูงทั้งทางด้านทรัพยากรและการขนส่งในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มผู้บริหารจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องที่มีคุณภาพสูง เพื่อเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจระดับโลกให้ได้

ปัจจุบัน CMAN มีโรงงานผลิตปูนไลม์ภายในประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงงานแก่งคอย ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) โรงงานพระพุทธบาท ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 3) โรงงานระยอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ รวมกว่า 900,000 ตันต่อปี และมีศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในกว่า 20 ประเทศ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรอีก 2 แห่งในประเทศอินเดีย เพื่อผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562

CMAN ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ด้วยการเติบโตของฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง CMAN มียอดขายสูงกว่า2,000 ล้านบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของ CMAN สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chememan.com

เข้าตลาดหลักทรัพย์เตรียมเติบโตครั้งใหญ่ การวางแผนการจัดการภายในให้ดีจึงต้องมาก่อน

เมื่อช่วงปลายปี 2560 ทาง CMAN ได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของ CMAN ในการเตรียมขยายธุรกิจในตลาดระดับโลกให้เติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ทั้งนี้ จากการที่ CMAN เป็นผู้ผลิตปูนไลม์ครบวงจรที่ดำเนินงานเหมืองแร่ โรงงานผลิตปูนไลม์ ศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงมีแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตเพิ่มเติมในต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่นำนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำ Digitization เท่านั้น แต่บริษัทมองว่าธุรกิจของ CMAN ยังถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มีอายุเพียงแค่สิบกว่าปี และมีการเติบโตที่ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนการภายในต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ CMAN จึงต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

ใช้ SAP ไม่ได้มองแค่เทคโนโลยี แต่ยังมองถึงการปรับปรุงกระบวนการการทำธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก

CMAN ได้เลือกใช้โปรแกรม SAP ซึ่งถือเป็นระบบงาน ERP ชั้นนำระดับโลกที่มีความสามารถในการบูรณาการทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านฐานข้อมูล และด้านกระบวนการทำงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและรองรับต่อพันธกิจและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงขนาดขององค์กรที่ใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กรได้ ดังนั้น CMAN จึงได้เลือกระบบ SAP ที่มาพร้อมกับ Best Practice เพื่อช่วยสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการคน เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต

CMAN มองว่าการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในความท้าทายและให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก CMAN มีพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ โรงงาน และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทำให้พนักงานของ CMAN มีความหลากหลาย และเพิ่มจำนวนขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้ CMAN จำเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อมูลของพนักงานที่ดี เข้าถึงง่าย และสามารถสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งสามารถจัดสรรหรือวางแผนทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้

ใช้โมดูล ERP มาตรฐาน พร้อมเสริมด้วยระบบ HCM สำหรับจัดการกับพนักงานในออฟฟิศและสายการผลิตให้ได้อย่างครบวงจร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในการเลือกใช้งาน SAP ของ CMAN จึงได้มีการเลือกใช้ทั้งโมดูลมาตรฐานของระบบ ERP สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิต และเสริมด้วยระบบ Human Capital Management หรือ HCM และ SAP SuccessFactors ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในและต่างประเทศ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละประเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต่างกันในแต่ละประเทศ

ในภาพรวมนั้น CMAN ได้เลือกใช้งานโมดูลต่างๆ ของ SAP ดังนี้

 • SAP Financial Accounting (FI) ระบบบริหารจัดการและควบคุมการเงินขององค์กร สำหรับใช้ในการจัดการธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • SAP Controlling (CO) ระบบบริหารจัดการการวางแผน การออกรายงาน และการติดตามกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจ ที่รองรับทั้งการตรวจสอบและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • SAP Materials Management (MM) ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ
 • SAP Sales and Distribution (SD) ระบบสำหรับบริหารจัดการการขายและการกระจายสินค้า ครอบคลุมตั้งแต่การออกใบเสนอราคา การกำหนดราคาสินค้า การออกเอกสารต่างๆ ไปจนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • SAP Production Planning (PP) ระบบสำหรับการบริหารจัดการการผลิตโดยเฉพาะ ที่ผสานรวมทั้งข้อมูลการผลิต ข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • SAP Plant Maintenance (PM) ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้สามารถทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหายได้อย่างทันท่วงที ลด Downtime ในสายการผลิตให้น้อยลง
 • SAP Quality Management (QM) ระบบตรวจสอบคุณภาพที่อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 9000 โดยจะทำงานร่วมกับ SAP MM, SAP SD และ SAP PP เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ กระบวนการในขั้นตอนการผลิตนั่นเอง
 • SAP Human Capital Management (HCM) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการด้านการจ่ายเงินเดือน, การจัดจ้าง, การตรวจสอบเวลาเข้างาน ไปจนถึงการวางแผนการจัดการพนักงานเพื่อรองรับโครงการต่างๆ

แน่นอนว่าการเลือกใช้โมดูลต่าง ๆ ของ CMAN ก็เป็นไปทั้งในแง่ของการนำเทคโนโลยีที่ดีมาเสริมธุรกิจ และการนำกระบวนการที่เป็นมาตรฐานจาก SAP มาปรับใช้ในแต่ละแผนกไปด้วยในเวลาเดียวกัน

เลือกใช้ ISS Consulting ด้วยประเด็นด้านความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

CMAN ได้คัดเลือกบริษัท ISS Consulting เป็นผู้พัฒนาระบบ SAP หรือ SAP Implementer ในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้ ความสามารถในการให้คำแนะนำในเชิงเทคโนโลยีและธุรกิจ ความพร้อมของทีมงาน และความมั่นคงของ ISS Consulting ที่ CMAN เชื่อว่าจะสามารถเติบโตคียงข้างกับบริษัทได้ต่อในอนาคต

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจร่วมงานกับ ISS Consulting นั้น CMAN ได้ประชุมร่วมกับ ISS Consulting เพื่อวัดความพร้อมและทัศนคติในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการลงทุนในระบบ SAP นั้นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการคัดเลือกทีมงาน ผู้พัฒนาระบบ SAP ที่เข้าใจในธุรกิจและสามารถร่วมงานกับทีมงานของ CMAN ได้เป็นอย่างดีนั้น จะเอื้อให้การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจมากที่สุดนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ CMAN เองก็เลือกที่จะใช้ระบบ ERP ที่ติดตั้งบนระบบ IT Infrastructure ของผู้ให้บริการ Cloud ภายในประเทศไทย ด้วยประเด็นด้านความคุ้มค่าในการลงทุนที่สูง ความเร็วในการเริ่มต้นโครงการ การดูแลรักษาด้าน Security ของระบบจากผู้ให้บริการ Cloud โดยตรง และความง่ายในการเข้าถึงระบบได้จากทุก ๆ สาขาของ CMAN ที่กระจายอยู่ในหลากหลายประเทศ ที่จะทำให้ทีมงานของ CMAN ไม่ต้องกังวลกับการจัดการระบบ IT และสามารถใช้เวลาไปกับการทำธุรกิจในส่วนที่ตนเองถนัดได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ IT รวมถึงระบบ E-Commerce แบบครบวงจรให้แก่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นผู้นำด้านการบริการดูแลระบบ SAP (Application Management Services) ในประเทศไทย ที่มีความชำนาญอย่างสูงและมีประสบการณ์มามากกว่า 19 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก SAP ให้เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Platinum ที่มุ่งเน้นนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรธุรกิจหลากหลาย เช่น SAP S/4HANA, SAP Business ByDesign, SAP Business One ซึ่งเป็น 3 โซลูชันหลักทางด้านระบบ ERP ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงโซลูชันอื่นๆ นอกเหนือจากระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็น SAP C/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Analytics Cloud และอื่นๆ อีกมากมาย

ล่าสุดในปี 2018 นี้ ทางบริษัทก็ได้รับรางวัลลูกค้าใหม่สูงสุดในกลุ่มธุรกิจ General Business (GB) จากงาน SAP Partner Kick Off 2018 จากการมีฐานลูกค้าใหม่ที่ใช้งาน SAP A1 และ SAP B1 เพิ่มมากที่สุดในปี 2017 และรางวัล SAP -qualified partner -packaged solution for SAP S/4HANA สำหรับ Smart One S/4HANA Implementation for Manufacturing, Smart One S4/HANA Implementation for Trading และ Smart One S/4 HANA Conversion ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับพาร์ทเนอร์ที่สามารถส่งมอบโซลูชัน SAP S/4HANA ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย

นอกจากนี้หากผู้อ่านนักการตลาดที่อยากจะปรึกษาเรื่อง SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรมากขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th/ หรือโทร 02 237 0553


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รีวิว : Acer Swift Go 14 แล็ปท็อปเพื่อธุรกิจที่ความคล่องตัว ขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 เจนเนอเรชัน 13 รุ่นล่าสุด

Acer Swift Go 14 จะเข้ามาเป็นคู่หูที่รู้ใจให้การทำงานในรูปแบบ Working from Anywhere มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยความบางเพียง 14.9 มม. มีน้ำหนักเบาถึง 1.25 กก. …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา THROUGHWAVE DIGITAL CONNECT 2023 [14 มิ.ย. 2023 – 13.00น. ณ Eastin Grand Sathorn Hotel]

Throughwave (Thailand) ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, Digital Transformation Manager, IT Manager, IT Administrator, พันธมิตรของ Throughwave และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “Throughwave – Digital Connect 2023” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2023 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Hotel