Tag Archives: chememan

CMAN ผู้ผลิตปูนไลม์ยอดขาย 2,000 ล้านกับการพลิกโฉมการจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบ ERP จาก SAP

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวุฒิชัย ตันกุรานันท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง CFO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เพื่อทำความรู้จักกับธุรกิจของ CMAN รวมถึงแง่คิดต่างๆ ในการตัดสินใจนำเทคโนโลยีของ SAP เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานในธุรกิจการผลิตปูนไลม์ที่มียอดขายมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อให้ธุรกิจองค์กรอื่นๆ ที่กำลังมีแผนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการธุรกิจของตนด้วยเทคโนโลยีระบบ ERP ถึงแง่มุมในการเลือกเทคโนโลยีและทีมงานผู้ให้คำปรึกษา เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตกันดังนี้ครับ

Read More »