Breaking News

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ MindMeld ผู้พัฒนา AI ทางด้าน Natural Language Understanding 4,375 ล้านบาท

Cisco ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ MindMeld ผู้พัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI) สำหรับ Conversational System ที่มูลค่า 125 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 4,375 ล้านบาท

Credit: MindMeld

 

MindMeld นั้นพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning (ML) ของตนเองขึ้นมาสำหรับทำ Natural Language Understanding (NLU) เพื่อให้การทำความเข้าใจบทสนทนาจากมนุษย์นั้นมีความแม่นยำสูงทั้งในรูปของเสียงและข้อความ พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดกลายเป็นระบบ Conversational System เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้ พร้อมทั้งยังมีสิทธิบัตรอีก 10 ใบ โดย Cisco นั้นจะนำเทคโนโลยีของ MindMeld เข้ามาใช้งานในผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการสื่อสารกับระบบต่างๆ ของ Cisco ด้วยบทสนทนาได้เลย

Cisco นั้นจะเริ่มต้นนำเทคโนโลยีของ MindMeld มาใช้งานในโซลูชันทางด้าน Collaboration ก่อน เช่น การ Integrate ระบบของ MindMeld เข้ากับ Cisco Spark และการทำให้ห้องประชุมนั้นสามารถรับคำสั่งได้ด้วยเสียงผ่านทางโซลูชันระบบ Telephony และ Video Conference ของ Cisco เป็นต้น

ทีมงานของ MindMeld นั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีม Cloud Collaboration ภายใน Cisco และการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2017 ของ Cisco นี้เอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MindMeld ได้ที่ https://www.mindmeld.com/ ครับ

 

ที่มา: https://blogs.cisco.com/news/cisco-news-announcement-5_11_17-%e2%80%8e , https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1841620About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต