Breaking News

โรงงานในเซี่ยงไฮ้ใช้แรงงานหุ่นยนต์มากถึง 2 ใน 3 แล้ว, มุ่งเป้าใช้หุ่นยนต์ 90%

อนาคตของการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์คืบใกล้เข้ามาอีกก้าว เมื่อโรงงานของบริษัท Cambridge Industries Group (CIG) ในเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานหุ่นยนต์ถึง 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด

Cambridge Industries Group ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2005 เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โมเด็ม, routers, และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภายในบ้าน ให้กับสินค้าหลายยี่ห้อ โดย Gerald Wong ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นผู้ผลักดันให้การใช้หุ่นยนต์ในโรงงานเซี่ยงไฮ้ในปี 2014 ด้วยการสั่งซื้อหุ่นยนต์จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา โรงงาน CIG เซี่ยงไฮ้นี้ได้ผ่านการใช้งานหุ่นยนต์มาแล้วถึง 3 generation และ generation ที่ 4 ถัดไปนี้มีเป้าหมายในการใช้แรงงานหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 90% โดยหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตนั้นจะถูกโปรแกรมโดยพนักงานของ CIG เอง

ปัจจุบันโรงงาน CIG เซี่ยงไฮ้มีพนักงานราว 700 คน พนักงานในโรงงานส่วนใหญ่ทำหน้าที่บรรจุสินค้าลงกล่อง และมีพนักงานอีกจำนวนหนึ่งที่คอยป้อนวัสดุให้กับเครื่องจักร ขนส่งชิ้นส่วนภายในโรงงาน ดูแลสแกนเนอร์ในที่รางทดสอบ และซ่อมแซมเครื่องจักร ในขณะที่เครื่องจักรหุ่นยนต์ทำงานส่วนที่มีการทำซ้ำและต้องการความแม่นยำ หุ่นยนต์เหล่านี้ทำงานเป็นกะ วันละ 2 รอบ รอบละ 10 ชั่วโมง และมีเวลาพักเครื่องหนึ่งชั่วโมง

หนึ่งในหุ่นยนต์ทั้งหลายในโรงงานนี้ คือแขนกลที่เคลื่อนไหวได้ 6 แกน ผลงานจากแลป Rethink Robotics ของ MIT ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งาน แขนกลนี้เรียนรู้การทำงานด้วยการจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มนุษย์จับแขนนี้ลากไป โดยมีความแม่นยำและจำลองการทำงานของหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วได้อย่างดีเยี่ยม และแขนกลตัวนี้เองที่อาจเป็นก้าวไปสู่การใช้หุ่นยนต์ 90% ของ CIG

แม้การซื้อและใช้หุ่นยนต์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจ้างแรงงานประมาณ 3 เท่า แต่ Wong ก็ยังยืนยันให้มีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น เดินหน้าเปลี่ยนโรงงานที่เคยเต็มแน่นไปด้วยแรงงานก่อนการใช้หุ่นยนต์ ให้เป็นโรงงานที่ร้างผู้คนยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

 

ที่มา: https://motherboard.vice.com/en_us/article/this-shanghai-factory-plans-to-replace-all-of-its-human-workersCheck Also

RPA ช่วยลดการทำงานเอกสาร และประหยัดเวลาทำงาน

หนึ่งในความยุ่งยากที่องค์กรต้องเผชิญและกลายมาเป็นหนึ่งในอุปสรรคในการนำ automation มาใช้ในองค์กร คือ “เอกสารกระดาษ” ซึ่งเอกสารเหล่านี้อยู่ในรูปแบบที่ยังคงต้องอาศัยการทำงานแบบ Manual Process โดยผ่านพนักงาน ต้องใช้เวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลจากกระดาษเพื่อไปใช้ในระบบ ERP หรือระบบต่างๆ ภายในบริษัท ใช้เวลาในการจัดเก็บ ยากต่อการสืบค้นหรือการเข้าถึง …

I AM Consulting Webinar: Create Intelligent Digital Workforce with RPA & AI

I AM Consulting ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, IT Manager, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Webinar ในหัวข้อเรื่อง Create Intelligent Digital Workforce with RPA & AI เพื่อให้องค์กรมีความรู้พร้อมสร้าง “แรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งยังสามารถรับมือกับการทำงานในยุค New Normal ได้อีกด้วย โดยเนื้อหาในครั้งนี้ จะนำเสนอความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับ Robotic Process Automation (RPA) ที่ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และยังได้เห็นภาพการสร้าง bot ที่พร้อมนำไปใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Automation Anywhere ซึ่งมี IQ Bot™ ที่ผสานพลังทั้ง RPA และ AI เข้าด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.00 น.