ปกป้องซอร์สโค้ดจากการโจมตีไซเบอร์ด้วยแพลตฟอร์ม Application Security Testing จาก Checkmarx ONE

การพัฒนาซอฟต์แวร์กลายเป็นหัวใจสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เมื่อซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่เหล่านักพัฒนาจะดูแลซอร์สโค้ดของตนให้มั่นคงปลอดภัย Westcon Group (Thailand) ผู้จัดจำหน่ายโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับ Enterprise-class จึงได้ร่วมกับ Checkmarx บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ผู้นำบน Gartner Magic Quadrant 5 ปีติดต่อกัน นำเสนอแพลตฟอร์ม AppSec คือ Checkmarx One AST Platform™ ที่ครอบคลุมมากที่สุดแก่ธุรกิจทุกระดับ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยให้บริการทั้งรูปแบบ On-premises และ Cloud

รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่เน้นใช้งานบน Cloud

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Cloud มีสเกลขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าในอดีต ส่งผลให้อาจมีช่องโหว่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ Checkmarx One AST Platform™ เป็นเครื่องมือตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสานกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้าไปทั้งในส่วนของการเขียนโค้ด, สคริปต์, การใช้ Open Source, APIs, Containers, Microservices และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านเทคนิคการสแกนโค้ดเพียงครั้งเดียวที่ครอบคลุมทั้งการทำ Static Analysis, Open Source Analysis และ IaC Security ช่วยให้นักพัฒนาค้นพบช่องโหว่และดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevSecOps

Checkmarx One AST Platform™ ได้รับการออกแบบมาสำหรับลดช่องโหว่และความเสี่ยงของทุกเทคโนโลยีและกระบวนการในปัจจุบัน เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Cloud ทั้งยังผสานการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และกระบวนการ DevSecOps ขององค์กรได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วย

Checkmarx One AST Platform™ สามารถทำงานครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Software Development Lifecycle (SDLC) ประกอบด้วย 7 เครื่องมือย่อย ได้แก่

 • Static Application Security Testing (SAST)
 • Software Composition Analysis (SCA)
 • Supply Chain Security (SCS)
 • API Security
 • Dynamic Application Security Testing (DAST)
 • Infrastructure as Code (IaC) Scanning (KICs)
 • Container Security

Checkmarx Fusion – หัวใจสำคัญของ Checkmarx One AST Platform™

เพื่อแก้ปัญหาเต่เรื่อง Manual Correlation ที่ไร้ประสิทธิภาพ และข้อจำกัดของโซลูชันอื่นๆ ในตลาดที่ทำได้แค่รวบรวมผลลัพธ์เข้าด้วยกัน Checkmarx จึงได้พัฒนา Checkmarx Fusion ซึ่งให้บริการ Advanced Correlation บนระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Modern Application Development) โดยสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การสแกนช่องโหว่และความเสี่ยงทั้ง Static Analysis และ Dynamic Analysis ของแอปพลิเคชันจากหลากหลายแพลตฟอร์มในกระบวนการ SDLC เข้าด้วยกัน เพิ่มความแม่นยำและลดการเกิด False Positive ให้เหลือน้อยที่สุด

คุณสมบัติที่สำคัญของ Checkmarx Fusion ได้แก่

 • Visibility: สร้างแบบจำลองภัยคุกคามโดยการจับคู่ภัยคุกคามเข้ากับแผนภาพที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย และมีองค์ประกอบครบครัน เช่น ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบน Cloud ที่ถูกใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
 • Correlation: แสดงบริบทของผลลัพธ์การสแกนแต่ละส่วน พร้อมทั้งผสานและเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการสแกน Static Code และ Runtime เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยขจัดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดอย่าง False Positive
 • Prioritization: จัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ตามความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อธุรกิจมากที่สุดตามลำดับ
 • Cloud-native: ครอบคลุมการใช้งานบนสถาปัตยกรรมแบบ Cloud-native เช่น Microservices, Cloud Resources, Containers และ APIs โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกได้ตั้งแต่ช่วง Pre-deployment ไปจนถึง Runtime

หากไม่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน อาจส่งผลให้มุมมองด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันถูกบิดเบือนไป ทำให้ต้องเสียเวลาถอดรหัสและจัดการกับช่องโหว่และการแจ้งเตือนปริมาณมหาศาลที่ซ้อนทับเข้ามาเรื่อยๆ จากเครื่องมือทดสอบต่างๆ ไม่รู้จบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งระบบขึ้นใช้งาน หรือที่แย่กว่านั้น คือ เกิดช่องโหว่บนระบบที่ใช้งานจริงซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้

Checkmarx One AST Platform™ รองรับการใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมมากกว่า 30 ภาษา Package Manager และ IaC/API Template ที่หลากหลาย ดังนี้

ครองตำแหน่ง Leader บน Gartner Magic Quadrant ด้าน Application Security Testing 5 ปีซ้อน

Checkmarx เป็นผู้นำด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การันตีโดยตำแหน่ง Leader บน Gartner Magic Quadrant ด้าน Application Security Testing (AST) 5 ปีซ้อน ให้บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบแอปพลิเคชันอย่างครบครันโดยยึดนักพัฒนาเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแบบ Low-code อีกด้วย

Gartner ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของ Checkmarx ว่ามีฟีเจอร์สำหรับเชื่อมโยงผลลัพธ์ของการสแกน SAST, IaC และ API เข้าด้วยกัน ช่วยให้นักพัฒนาตระหนักถึงปัญหาที่อาจมองไม่เห็นจากการสแกนแบบเดี่ยวๆ ได้ ทั้งยังให้บริการผ่าน Cloud ซึ่งเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงมีโมเดลการขายที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี

อ่านรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ที่: https://info.checkmarx.com/gartner-mq-2022

เปิดตัว Supply Chain Security สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่มีการนำโค้ดและไลบรารี่แบบ Open Source จำนวนมากเข้ามาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันของตน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในเขียนโค้ดส่วนพื้นฐานแล้ว ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความเร็วในการส่งมอบแอปพลิเคชันใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาจะทราบได้อย่างไรว่าโค้ดและไลบรารี่แบบ Open Source ที่นำมาใช้จะไม่มีช่องโหว่แอบแฝงซึ่งจะนำไปสู่การโจมตีใน Supply Chain เช่น Typosquatting หรือ Repository Jacking (Chainjacking) ได้

เมื่อต้นปี 2022 ที่ผ่านมา Checkmarx ได้เปิดตัว Supply Chain Security (SCS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Checkmarx Software Composition Analysis (SCA) สำหรับป้องกันการโจมตีที่แอบแฝงหรือใช้ประโยชน์จากการนำซอฟต์แวร์แบบ Open Source เข้ามาใช้ โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • ค้นหาโค้ดส่วนที่เป็น Open Source แล้วนำมาแสดงในรูป Software Bill of Material (SBOM)
 • ตรวจจับโค้ดแปลกปลอมที่ใช้เทคนิคอย่าง Typosquatting หรือ Repository Jacking รวมไปถึงการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ
 • ประเมินพฤติกรรมของเหล่า Contributor ที่มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์
 • เฝ้าระวังพฤติกรรมของโค้ด Open Source ผ่านทางการทำ Static & Dynamic Analysis ภายใน Detonation Chamber
 • ดำเนินการ Threat Hunting อย่างต่อเนื่องโดยใช้ฐานข้อมูล Threat Intelligence

Checkmarx จับมือ Westcon Group (Thailand) ให้บริการแพลตฟอร์ม AST ในประเทศไทย

Westcon Group (Thailand) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชัน Application Security Testing (AST) ของ Checkmarx อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ครอบคลุมทั้ง 7 เครื่องมือบน Checkmarx One AST Platform™ ได้แก่ SAST, SCA, SCS, API Security, DAST, KICs และ Container Security โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษาในการใช้งาน การผสานการทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย ช่วยให้นักพัฒนาและทีมความมั่นคงปลอดภัยสามารถค้นหาช่องโหว่ของโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งโค้ดและไลบรารี่แบบ Open Source ที่นำมาใช้สร้างแอปพลิเคชันของตนได้ ป้องกันการโจมตีใน Supply Chain และลดความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Checkmarx One AST Platform™ ติดต่อ

คุณพลอยไพลิน มงคลทรง – Checkmarx Product Manager
โทร: 094-969-5442
อีเมล: ployphailin.mongkonsong@westcon.com

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook เรื่อง AppSec Considerations for Modern Application Development ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://info.checkmarx.com/appsec-considerations-in-modern-application-development-westcon


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell Technologies เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘PowerEdge Gen 16’ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ในช่วงที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับยุคแห่งความท้าทายใหม่ ทั้งการทำ Digital Transformation, Data Insights, Supply Chain และ Security ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในงาน “POWEREDGE. …

พาชม True IDC Experience Center ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Data Center & Cloud ณ True Digital Park

True IDC Experience Center เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ Data Center และ Cloud เหล่านักพัฒนา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานของระบบ Data Center …