ยืนยัน !! สัญญาณมือถือมีสิทธิ์ก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ชาย

สถาบันพิษวิทยาแห่งชาติ (National Toxicology Program: NTP) ทุ่มเงินกว่า $25 ล้าน หรือประมาณ 885 ล้านบาท กับเวลา 2 ปีครึ่งในการค้นหาว่าสัญญาณมือถือมีผลกระทบต่อเซลล์มะเร็งหรือไม่ ซึ่งผลสรุปที่ได้คือ “สัญญาณมือถือสามารถก่อให้เกิดมะเร็งแก่มนุษย์ได้จริง ซึ่งยืนยันผลโดยการศึกษาจากหนูทดลอง”

cellphone_radiations_cancer

ทดสอบกับหนูทดลองวันละ 9 ชั่วโมง

NTP ร่วมมือกับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (National Institutes of Health) ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างคลื่นสัญญาณวิทยุที่อุปกรณ์มือถือปล่อยออกมา กับการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยทีมวิจัยทดลองกับหนูที่ตั้งท้องซึ่งอาศัยไว้ในห้องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ หลังจากที่คลอดลูกแล้ว คลื่นสัญญาณวิทยุจากมือถือจะถูกปล่อยไปยังหนูเหล่านั้นทุกวัน วันละ 9 ชั่วโมง (เปิดปิดสลับกันทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 18 ชั่วโมง)

พบมีแนวโน้มเกิดเนื้องอกสูง

นักวิจัยพบว่า หนูตัวผู้ที่ถูกปล่อยคลื่นสัญญาณวิทยุใส่นานๆ มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเนื้องอกในสมองประเภท Glioma และเนื้องอกหัวใจประเภท Schwannoma ซึ่งหาได้ยากและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ที่น่าตกใจคือ ในรายงานกลับระบุว่า หนูตัวเมียไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ต่อคลื่นสัญญาณวิทยุ

จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่า เมื่อหนูทดลองได้รับคลื่นสัญญาณวิทยุจากอุปกรณ์มือถือเป็นจำนวนเทียบเท่ากับที่มนุษย์ได้รับ ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งบนหนูทดลองจะเพิ่มสูงขึ้น โดยสำหรับในมนุษย์ ถ้าใช้งานเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวัน ต่อเนื่องทุกวันนาน 10 ปี จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสูงขึ้น (Credit: https://www.facebook.com/techtalkthai/posts/1292091417487502?comment_id=1292308824132428) ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานการวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Cisco เปิดตัวบริการ Multicloud Defenese

Cisco ได้ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Cisco Multicloud Defense ช่วยสร้างนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ MultiCloud รองรับผู้ให้บริการ Public Cloud หลายราย