KromTech

ผลการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Mac OS X โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Mac OS X ประจำปี 2015 โดยได้ทำการทดสอบและรีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 10 รายการ สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

Read More »