Carnegie Mellon University เตรียมเปิดปริญญาตรีด้าน AI โดยเฉพาะ

Carnegie Mellon University (CMU) ได้ออกมาเผยแผนถึงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน AI โดยเฉพาะภายใต้หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

Credit: ShutterStock.com

 

ในหลักสูตรนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่นสถิติ, ความน่าจะเป็น, การประมวลผล, Machine Learning และอื่นๆ แล้ว ในหลักสูตรนี้จะยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นผลกระทบจาก AI ทางด้านจริยธรรมและสังคมโดยมีคณาจารย์จากคณะอื่นๆ มาสอนในประเด็นเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้สร้างสังคมให้ดีขึ้นในสแง่มุมต่างๆ เช่น การขนส่ง, สุขภาพ, การศึกษา และอื่นๆ

ถึงแม้ผู้ที่จบหลักสูตรด้าน AI ในระดับปริญญาตรีนี้อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมซึ่งต้องการประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ในระดับสูง แต่การมีเด็กจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการประมวลผลข้อมูล, การทำ Machine Learning และเคยมีประสบการณ์การทำระบบ AI ในขนาดที่ไม่ใหญ่มากมาก่อนเองก็ถือเป็นกำลังสำคัญสำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องการจะปรับตัวขนานใหญ่ด้วยเทคโนโลยี

ก็ถือเป็นอีกการปรับตัวที่น่าสนใจไม่น้อยในภาคการศึกษา กับหลักสูตรที่ผสานทั้งเทคโนโลยี และความรู้เชิงสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/611125/carnegie-mellon-is-set-to-offer-the-first-undergrad-degree-in-ai-in-the-us/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท …

IFS Webinar: พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud

Raceku Thai รวมกับ IFS ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจและฝ่าย IT เข้าร่วมงานสัมมนา IFS Webinar เรื่อง "พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud" พร้อมเรียนรู้การปรับกระบวนการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar