Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Carnegie Mellon University เตรียมเปิดปริญญาตรีด้าน AI โดยเฉพาะ

Carnegie Mellon University (CMU) ได้ออกมาเผยแผนถึงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน AI โดยเฉพาะภายใต้หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

Credit: ShutterStock.com

 

ในหลักสูตรนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่นสถิติ, ความน่าจะเป็น, การประมวลผล, Machine Learning และอื่นๆ แล้ว ในหลักสูตรนี้จะยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นผลกระทบจาก AI ทางด้านจริยธรรมและสังคมโดยมีคณาจารย์จากคณะอื่นๆ มาสอนในประเด็นเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้สร้างสังคมให้ดีขึ้นในสแง่มุมต่างๆ เช่น การขนส่ง, สุขภาพ, การศึกษา และอื่นๆ

ถึงแม้ผู้ที่จบหลักสูตรด้าน AI ในระดับปริญญาตรีนี้อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมซึ่งต้องการประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ในระดับสูง แต่การมีเด็กจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการประมวลผลข้อมูล, การทำ Machine Learning และเคยมีประสบการณ์การทำระบบ AI ในขนาดที่ไม่ใหญ่มากมาก่อนเองก็ถือเป็นกำลังสำคัญสำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องการจะปรับตัวขนานใหญ่ด้วยเทคโนโลยี

ก็ถือเป็นอีกการปรับตัวที่น่าสนใจไม่น้อยในภาคการศึกษา กับหลักสูตรที่ผสานทั้งเทคโนโลยี และความรู้เชิงสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/611125/carnegie-mellon-is-set-to-offer-the-first-undergrad-degree-in-ai-in-the-us/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้