SAS ชวนนักศึกษา Upskill กับโครงการ SAS Software Certified Young Professionals Program

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค COVID-19  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  

จากข้อมูลของ McKinsey Global Institute Study มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2024 จะมีการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูลสูงถึง 250,000 ตำแหน่ง เพราะตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีทักษะด้านการจัดการวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลปริมาณมหาศาลในองค์กร 

ในบริบทของประเทศไทยนั้น อัตราการว่างงานของนักศึกษาก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่า ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาและวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ล้วนเป็นตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ยังมีอยู่จำกัด ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเติมเต็ม Talent Gap ในส่วนที่หายไปและเพิ่มทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า “SAS มีสายสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถาบันการศึกษามาตลอดหลายปี นอกจากหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบวิเคราะห์ของ SAS แล้ว ยังช่วยป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่กำลังมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต้องการบุคลากรที่ผ่านการรับรองถึงความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ได้แก่องค์กรได้  กลุ่มองค์กรจึงอยากรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เข้ามาร่วมงานด้วย”  

หลักสูตร SCYP ของ SAS เปิดให้นักศึกษาสมัครเรียนประกาศนียบัตรของ SAS ในด้านการโปรแกรมมิ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบวิเคราะห์ด้วยภาพ (Visual Analytics) ด้วยวิธีการเรียนแบบ e-learning ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเอง หลักสูตรนี้ยังเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนเข้าร่วม SAS Communities และลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์สด ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SAS  โดยนักศึกษาสามารถซักถามและได้รู้ข้อมูลล่าสุดอีกด้วย  

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าสอบใบประกาศได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก SAS คอยให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวและวิธีการใช้ตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบ  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้  SAS ยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับลูกค้าของ SAS ที่กำลังมองหามืออาชีพรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) อยู่อีกด้วย

ในประเทศไทย SAS สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อการเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วไม่เกินสองปี โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครรวมถึงราคาในแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา 

  • SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  
  • SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว  

  • SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • SAS Certified Professional: การโปรแกรมมิ่งขั้นสูง  
  • SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  
  • SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตร SCYP เกิดขึ้นได้เพราะ SAS ได้ส่งเสริมการศึกษาระบบวิเคราะห์ในภูมิภาคมาโดยตลอด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ได้ที่  https://www.sas.com/en_th/learn/certified-young-professionals.html 

เกี่ยวกับ SAS  

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ SAS สร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าทั่วโลกด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนโฉมข้อมูลให้เป็นความเป็นอัจฉริยะ SAS จึงพร้อมมอบอำนาจในการหยั่งรู้ (THE POWER TO KNOW®) ให้แก่คุณ  


About nittaya

Check Also

[Guest Post] เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนาออนไลน์ DigiTech ASEAN Thailand 2021 [24-26 พ.ย. 2021] ฟรี!

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event งานแสดงสินค้าและสัมมนาออนไลน์ฟรีด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2021