CDIC 2023

SAS ชวนนักศึกษา Upskill กับโครงการ SAS Software Certified Young Professionals Program

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค COVID-19  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  

จากข้อมูลของ McKinsey Global Institute Study มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2024 จะมีการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูลสูงถึง 250,000 ตำแหน่ง เพราะตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีทักษะด้านการจัดการวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลปริมาณมหาศาลในองค์กร 

ในบริบทของประเทศไทยนั้น อัตราการว่างงานของนักศึกษาก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่า ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาและวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ล้วนเป็นตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ยังมีอยู่จำกัด ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเติมเต็ม Talent Gap ในส่วนที่หายไปและเพิ่มทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า “SAS มีสายสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถาบันการศึกษามาตลอดหลายปี นอกจากหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบวิเคราะห์ของ SAS แล้ว ยังช่วยป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่กำลังมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต้องการบุคลากรที่ผ่านการรับรองถึงความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ได้แก่องค์กรได้  กลุ่มองค์กรจึงอยากรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เข้ามาร่วมงานด้วย”  

หลักสูตร SCYP ของ SAS เปิดให้นักศึกษาสมัครเรียนประกาศนียบัตรของ SAS ในด้านการโปรแกรมมิ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบวิเคราะห์ด้วยภาพ (Visual Analytics) ด้วยวิธีการเรียนแบบ e-learning ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเอง หลักสูตรนี้ยังเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนเข้าร่วม SAS Communities และลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์สด ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SAS  โดยนักศึกษาสามารถซักถามและได้รู้ข้อมูลล่าสุดอีกด้วย  

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าสอบใบประกาศได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก SAS คอยให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวและวิธีการใช้ตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบ  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้  SAS ยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับลูกค้าของ SAS ที่กำลังมองหามืออาชีพรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) อยู่อีกด้วย

ในประเทศไทย SAS สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อการเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วไม่เกินสองปี โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครรวมถึงราคาในแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา 

  • SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  
  • SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว  

  • SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • SAS Certified Professional: การโปรแกรมมิ่งขั้นสูง  
  • SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  
  • SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตร SCYP เกิดขึ้นได้เพราะ SAS ได้ส่งเสริมการศึกษาระบบวิเคราะห์ในภูมิภาคมาโดยตลอด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ได้ที่  https://www.sas.com/en_th/learn/certified-young-professionals.html 

เกี่ยวกับ SAS  

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ SAS สร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าทั่วโลกด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนโฉมข้อมูลให้เป็นความเป็นอัจฉริยะ SAS จึงพร้อมมอบอำนาจในการหยั่งรู้ (THE POWER TO KNOW®) ให้แก่คุณ  


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

รับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลัง IBM Solutions Summit 2023

รับชมคลิปย้อนหลังงานสัมมนา IBM Solutions Summit 2023 ได้แล้วที่นี่!

Protected: VPresent by Digitalcom ระบบ Data Visualization Open-platform การบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์

There is no excerpt because this is a protected post.