Tag Archives: undergraduate

SAS ชวนนักศึกษา Upskill กับโครงการ SAS Software Certified Young Professionals Program

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค COVID-19  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  

Read More »

Carnegie Mellon University เตรียมเปิดปริญญาตรีด้าน AI โดยเฉพาะ

Carnegie Mellon University (CMU) ได้ออกมาเผยแผนถึงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน AI โดยเฉพาะภายใต้หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Read More »