CDIC 2023

สร้างระบบ Big Data Analytics สำหรับองค์กรที่พร้อมวิเคราะห์ทุกข้อมูล ด้วยโซลูชันจาก IBM และ Hortonworks

เมื่อธุรกิจในทุกวงการต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจ 4.0 การนำข้อมูลมาใช้ทั้งในเชิงการทำ Big Data Analytics หรือ AI นั้นย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง IBM ได้ร่วมมือกับ Hortonworks เพื่อพัฒนาโซลูชัน High Performance Big Data Platform ที่จะทำให้องค์กรพร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบได้ในระบบหนึ่งเดียว พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัย

 

สร้างระบบ Big Data Analytics สำหรับองค์กร ใช้แค่ Open Source Software ทั่วไปอาจไม่เพียงพอ

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสาย Big Data และ AI นั้น เริ่มต้นมาจากระบบ Open Source Software เป็นหลัก ซึ่งก็เป็นข้อดีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นและต่อขยายได้ง่าย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่หากใครเคยมีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือดูแลรักษาระบบเหล่านี้ก็จะทราบกันดีว่าการจัดการระบบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากภายในระบบนั้นประกอบด้วยโมดูล Open Source จำนวนหลากหลายที่ต้องทำงานเชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อน และการอัปเดตระบบหนึ่งระบบใดก็อาจกระทบระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปด้วย

นอกจากนี้ องค์กรเองก็มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูล, การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมไปถึงในแง่ของการลงทุนเองก็ต้องมองหาระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

โจทย์เหล่านี้เองถึงแม้จะใช้ Open Source Software ตอบได้ทั้งหมดในเชิงเทคนิค แต่ในทางปฏิบัติโจทย์ขององค์กรเองก็จะกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลรักษาระบบเหล่านี้ในเชิงลึกเป็นจำนวนมาก และจะต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูกกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการนำมาใช้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับระบบ ทำให้กลยุทธ์ทางด้านข้อมูลนั้นอาจไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร

 

รู้จักกับ Hortonworks ที่สร้างมาจากพื้นฐานของ Open Source Software Solution สำหรับ Big Data Analytics โดยเฉพาะ

 

Credit: Hortonworks

 

Hortonworks ถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งที่ออกมาตอบโจทย์ความต้องการข้างต้นให้กับเหล่าองค์กรโดยเฉพาะ ด้วยการพัฒนา Distribution ของระบบ Big Data Analytics ที่ใช้ Open Source Software ซึ่งผ่านการทดสอบ แก้ไข และควบคุมคุณภาพมาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเสริมความสามารถให้การติดตั้งใช้งานหรือดูแลรักษาทำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น พร้อมให้เหล่าองค์กรนำไปใช้ได้โดยไร้กังวล

โซลูชันของ Hortonworks นำเอาโมดูลพื้นฐานของ Open Source Software ที่โดดเด่นมาประกอบขึ้นเป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร ด้วยกัน 2 โซลูชัน ดังนี้

 

Hortonworks Data Platform (HDP) สำหรับสร้าง Big Data Analytics อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Credit: Hortonworks

 

HDP นี้เป็นพัฒนามาจาก Apache Hadoop Distribution สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมของ YARN เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาล โดยองค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ตอบโจทย์และต่อยอดได้หลากหลาย

นอกจากความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลอันชาญฉลาดแล้ว HDP ยังรวมเอาการจัดการด้าน Security และ Governance เพื่อตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่อาจมีการนำข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ มาใช้วิเคราะห์และมีความปลอดภัยในการเข้าถึง ไปจนถึงมีระบบในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์หรือ Orchestration เพื่อให้การจัดการ Big Data Analytics เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น HDP สามารถรองรับได้ทั้งแต่ระดับของการ Query ข้อมูลทั่วไป, การแปลงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงโดยวิธีการที่กำหนด, การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน, การทำ Machine Learning ไปจนถึงการทำ Deep Learning เพื่อต่อยอดไปยังระบบ AI ได้ทันที

HDP สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ On-premises, Public Cloud, Hybrid Cloud ไปจนถึง Multi-Tenant Cluster ทำให้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสำหรับธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างครบถ้วน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HDP ได้ที่ https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/

 

Hortonworks Data Flow (HDF) จัดการ Real-time and Live Stream Data ปริมาณมหาศาล รองรับ IoT

 

Credit: Hortonworks

 

ถึงแม้ความสามารถของ HDP นั้นจะถือว่าหลากหลายและตอบโจทย์ของธุรกิจในส่วนของ Big Data Analytics ได้แล้ว แต่ HDP เองนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานได้ในทุกกรณี เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาแบบ Real-time นั้นต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างออกไป และ Hortonworks ก็ให้ความสำคัญกับการใช้งานในส่วนนี้ โดยทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง HDF ขึ้นมาเสริมความสามารถด้านการวิเคราะห์ Real-time Data โดยเฉพาะ เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) Application ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

HDF นี้จะทำการรวมเอาเทคโนโลยี Open Source Software ทางด้าน Flow Management และ Streaming Analytics อย่าง Apache NiFi, MiNiFi, Kafka, และ Storm เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาเป็นแบบ Live Stream จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถทำการส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยัง HDP เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมภายหลังได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HDF ได้ที่ https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdf/

 

เสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้ Hortonworks ด้วยโซลูชันหลากหลายจาก IBM

 

Credit: IBM

 

ไอบีเอ็มเองเป็นผู้นำในส่วนของเอ็นเทอร์ไพรส์แพลตฟอร์ม โซลูชันทางด้านซอฟท์แวร์ และโซลูชันทางด้าน Congitive และ AI ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางด้าน Big Data Analytics เป็นอย่างมากมาโดยตลอด การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ Hortonworks ในครั้งนี้ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรชั้นนำทั่วโลก รวมไปถึงองค์กรที่ต้องการโซลูชันทางด้าน Big Data Analytics ที่ครบวงจร สามารถนำ Hortonworks ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานเปี่ยมประสบการณ์จาก IBM อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนำเทคโนโลยีที่ IBM เองมีอยู่มาเสริมให้กับโซลูชันของ Hortonworks ดังนี้

 

IBM Power Systems

แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานที่ต้องการ High Performance ของไอบีเอ็ม ซึ่งปัจจุบันด้วยด้วยประมวลผลหลักบนสถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์ IBM POWER9 ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลให้ถึงขีดสุด และสามารถเข้าถึงหน่วยความจำและข้อมูลต่างได้ด้วยความรวดเร็ว ทั้งยังออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างทนทาน รองรับการทำงานตลอดเวลา 24×7 อีกทั้งยังสามารถติดตั้งการ์ดประมวลผล GPU V100 รุ่นล่าสุดจาก NVIDIA เพื่อรองรับการคำนวณข้อมูลประสิทธิภาพสูงในระบบ Deep Learning ในอนาคตได้อีกด้วย

 

IBM Spectrum Scale

ซอฟท์แวร์บริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Parallel File System ประสิทธิภาพสูงของไอบีเอ็ม ที่จะช่วยให้ Hortonworks HDP สามารถทำหน้าที่เป็น Storage Cluster ขนาดใหญ่ รองรับระบบ Big Data Analytics และการเข้าถึงจากหลายๆ ระบบพร้อมกันได้ทันที เนื่องจากสนับสนุนโพรโตคอลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น NFS, SMB, Object, POSIX และ HDFS API ลดความซ้ำซ้อนในการที่องค์กรเคยต้องจัดการเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์สตอเรจที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Automated Data Placement Policy ที่สามารถจัดการย้ายข้อมูลยังอุปกรณ์สตอเรจต่างกัน เช่น Flash Drive, SAS, NL-SAS, รวมไปถึงการย้ายข้อมูลขึ้นเทปหรือคลาวด์ได้อีกด้วย ทั้งยังรองรับการ Replicate ข้อมูลข้าม Data Center และเพิ่มขยายประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติมโตของระบบอย่างไร้ขีดจำกัดตามความต้องการอีกด้วย

 

นอกจากแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงาน Big Data Analytics แล้ว ไอบีเอ็มและ Hortonworks ยังประสานความร่วมมือในการต่อยอดซอฟท์แวร์อื่นๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่

 

IBM BigSQL Plug-in

ระบบ Hybrid SQL Engine ประสิทธิภาพสูง Apache Hadoop ที่จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลจาก Hive, HBase และ Spark สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อเพียงฐานข้อมูลเดียว ช่วยลดความซับซ้อนในการนำข้อมูลไปใช้งานอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงยังรองรับการ Query ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์นั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นอย่างมาก

 

IBM Data Science Experience (DSX)

ไอบีเอ็มยังมีแพลตฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับเหล่านักพัฒนาระบบและ Data Scientist โดยเฉพาะ ที่มีชื่อว่า IBM Data Science Experience (DSX) ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการรวบรวม ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจรแบบ End-to-End พร้อมให้เหล่า Data Scientist เข้ามา Collaborate หรือทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหน้าจอในรูปแบบ Studio ที่คุ้นเคย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งเครื่องมือสำเร็จรูปพร้อมใช้ ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละคนหรือแต่ละแผนกทำงานประสานกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้องค์กรสามารถสร้าง Workflow ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ลดเวลาในการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างมาก

 

IBM BigReplicate Plug-in

โซลูชันปลั๊กอินสำหรับการทำ Active-Active Data Replication สำหรับ Hadoop หรือระบบ Hortonworks HDP โดยเฉพาะ เสริมความทนทานให้กับระบบ Big Data Analytics ที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร รองรับทำการสำเนาข้อมูลจากระบบ Production ไปยังระบบ Development หรือระบบ Test เพื่อให้นักพัฒนาและ Data Scientist นำข้อมูลไปใช้ทดสอบหรือสร้างสรรค์ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ได้

 

IBM BigIntegrate

โซลูชันปลั๊กอินระบบ In-memory Data Integration ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบรอบข้างต่าง ๆ การทำ Data Profiling การจัดการกับ Metadata และการผสานระบบ Big Data Analytics เข้ากับระบบ IBM Streams ทำได้ง่าย และรวดเร็วนั่นเอง

 

ผู้ที่สนใจ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่บริษัท Metro Connect Co.,Ltd โดยติดต่อ Ms.Narumon Pensiriwan โทร 02-089-4508, 093-231-6599 หรือ e-mail: narumpen@metroconnect.co.th website: http://www.metroconnect.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …