IBM System Storage กับการประยุกต์โซลูชันสำหรับทุกองค์กร รวมถึงการเชื่อมต่อที่รองรับความหลากหลาย ทั้ง Private Cloud, Hybrid Cloud และ Multi-Cloud Technology

IBM System Hardware & Software Defined Infrastructure ได้นำกลุ่มของผลิตภัณฑ์ Storage Hardware และ Software Defined Storage Infrastructure นำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความหลากหลายและตอบโจทย์กับทุกโซลูชัน ทุกองค์กร ที่มีความหลากหลายมากในปัจจุบัน โดยจะเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับความต้องการกับระบบของลูกค้าเป็นหลัก โดยจะต้องมีความยืดหยุ่น หลากหลาย รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุน และตอบโจทย์กับทุกเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเข้ามาในยุค “The Digital Transformation Thailand 4.0”

 

 

IBM System Storage and Software Defined Storage More Benefits:

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบ Storage และลด Bandwidth ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน
 • สามารถรองรับการนำไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น Data Tiering, Data Migration และ Data Protection ทั้งรูปแบบงานแบบ block, file หรือ
 • การจัดการกับ Unstructured Data สามารถ Integrate เทคโนโลยีที่มีอยู่กับบริการ Cloud และยังรองรับระบบ Multi-Cloud technology ได้ นำไปสู่ภาพของการจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลที่กระจัดกระจายอยู่บน Multi-Cloud ได้
 • รองรับโซลูชันของแต่ละส่วนของระบบที่มีความแตกต่างตามแต่ละธุรกิจได้ เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพื่อการดูแลรักษาในระยะยาว
 • สร้างความยืดหยุ่นในการเพิ่ม ขยาย, การสร้างระบบทดสอบ, การลด Downtime ที่จะเกิดขึ้นได้ดี มีประสิทธิภาพและความสามารถช่วยในการพัฒนาระบบหลัก และระบบโดยรวมขององค์กรได้มากขึ้น
 • ช่วยให้การติดตั้งระบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายดาย และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทันต่อการเติบโตที่รวดเร็ว
 • มีโซลูชัน ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบ ทั้งการทำ Encryption และ Protection data ทำให้สามารถลดความเสี่ยงการสูญหาย การโจรกรรมข้อมูล และลดภาระการดูแลรักษาระบบขององค์กรลงไปได้อีกระดับหนึ่ง

 

3 ตัวอย่าง ของระบบธุรกิจ ที่สามารถออกแบบผสมผสาน IBM Storage Technology ให้กลายเป็นโซลูชันต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 1. Digital Banking & Financial technology
 2. Media Entertainment& Telecommunication technology
 3. Healthcare & Genomics System technology

 

1. Digital Banking & Financial Markets Technology

ประมาณ 72% ของบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน กล่าวถึงการจัดการการเติบโตของข้อมูลและ transaction ที่เกิดภายในระบบ เป็นความท้าทายอย่างมากที่จะต้องหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้มีความปลอดภัยและสามารถขยายได้อย่างต่อเนื่องโดยระบบไม่หยุดชะงัก เนื่องจากการใช้งานของลูกค้าที่มีอยู่ตลอดเวลา โดยต้องให้ความสำคัญกับระบบธุรกิจหลักเป็นสำคัญที่สุดและต้องมีคุณภาพปลอดภัย ป้องกันการเสียหายของข้อมูลที่สำคัญของบัญชีลูกค้าทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีด้วย

 

IBM Cloud Object Storage for Banking Securely store your financial data in the cloud or on-premises.

 

IBM Cloud Object Storage Solution ช่วยให้ธนาคารประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลปริมาณมากอย่าง unstructured data ที่เติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว และหลากหลาย

 • Secure Encryption : มีการเข้ารหัสข้อมูลป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล แบบ All-or Nothing Transform (AONT) encryption
 • Business Continuity : มีความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น software upgrades, disk ,node หรือ site failures ระบบจะไม่หยุดชะงัก ทำงานต่อเนื่อง
 • Flexibility : มีความยืดหยุ่นเมื่อต้องการย้ายศูนย์ข้อมูล ปราศจากความกังวล ด้วยความยืดหยุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายระบบไปยังที่ต่างๆ ทั้งต่างภูมิภาคหรือข้ามภูมิภาคได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย
 • Efficiency : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และช่วยลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บข้อมูลดิบลง (Raw storage) ได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการเก็บแบบเดิม

 

2. Media Entertainment & Telecommunication Technology

ธุรกิจกลุ่ม Telecommunication และ Media & Entertainment เป็นธุรกิจที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริการใหม่ ๆ และเป็นนวัตกรรมใหม่ เน้นไปที่ส่วนงานการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มประสบการณ์การใช้งานนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ลูกค้าเป็นหลักและเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ฉะนั้นระบบที่จะตอบโจทย์จะต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่าย จะต้องรองรับข้อมูลเชิงลึก และหลากหลายของนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

 

“Proven, high-performance IBM Flash Storage Systems are designed to transform your infrastructure”

 

ไอบีเอ็ม มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่จะสามารถนำเสนอโซลูชันที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการเก็บข้อมูลและปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจ Telecommunication และ Media & Entertainment  หากมุ่งเน้นไปด้านการเพิ่มความเร็วในงานที่จะต้องรองรับ transaction จำนวนมาก ไอบีเอ็มขอนำเสนอ IBM Flash System ที่มีจุดเด่นในเรื่องความเร็ว ทนทานต่องาน workload ใหม่ๆ และยังเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิมหรือระบบใหม่ๆ เช่น Cloud และ Multi-Cloud ได้แบบไม่มีข้อจำกัด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้เปิดตัว new model “IBM FlashSystem 9100”

 

 

IBM FlashSystem® 9100 ด้วยประสิทธิภาพของ FlashCore® technology ที่มีลิขสิทธิ์พัฒนาโดย IBM เท่านั้น และพัฒนาต่อเนื่องร่วมกับ NVMe Technology ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบมีความเร็วมากขึ้น นอกจากนี้นวัตกรรม FlashCore® technology ยังทำงานร่วมกันกับคุณสมบัติที่หลากหลายของ IBM Spectrum Storage ™

 • เพิ่มความเร็วของระบบ โดยการทํางานส่วนการจัดการ data path นั้น สามารถเข้าถึง Hardware layer ได้โดยตรง ช่วยลด Overhead ของระบบ และมี Latency ต่ำมาก ในระดับ micro-second
 • FlashCore® technology มีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการป้องกันข้อมูลถึง 2 layer เรียกว่า 2D-Dimensional RAID โดยมี Variable Stripe RAID (VSR) technology ป้องกันการเสียหายของข้อมูลภายใน Flash module ก่อนหนึ่ง layer และแต่ละ Module จะนำมาทำ RAID Protection​ ภายนอกอีก layer หนึ่ง
 • ทั้งหมดนี้อยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลในขนาด 2U ,มีประสิทธิภาพ ให้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบ multi-cloud ,ความจุที่สูงของ FlashSystem® 9100 ผนวกเข้ากับความสามารถของซอฟต์แวร์ IBM Spectrum Storage ™ ที่มีมาให้พร้อมกับ FlashSystem 9100 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโซลูชัน และเป็นรุ่นที่สนับสนุนการทำงานกับระบบ Multi-cloud technology ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แบบไม่จำกัด และหลากหลายอีกด้วย

 

3. Healthcare & Genomics System Technology

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มงาน Healthcare ที่จะต้องให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามารักษาหรือการเข้ามารับการตรวจ ล้วนคือข้อมูลส่วนบุคคล และยังมีการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงิน กับระบบธนาคารและระบบประกันภัยในการตัดค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการรักษา ทั้งหมดนี้จะต้องการความปลอดภัยระดับสูงในการป้องกันการเผยแพร่ หรือสูญหาย และระบบที่เกี่ยวกับการตรวจโรคและวิจัยนั้นก็พัฒนามากขึ้นตามเทคโนโลยี โดยการติดตามข้อมูลจากโรงพยาบาลชั้นนำ ข้อมูลของ “ผู้ป่วยหนึ่งคนจะโตขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ 73 วัน”

 

 

IBM Elastic Storage หรือ IBM Spectrum Scale (SDS) เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการเก็บข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ ปริมาณมาก อย่างเช่น ลักษณะระบบงานของโรงพยาบาล ที่มีงานไฟล์ ของระบบ X-Ray , EMR, physician portals or RIS และ Application ยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง เป็นระบบ  VDO ,3D-HD/VHD และข้อมูลที่ต้องใช้เก็บเป็นเวลานาน มากกว่า  2-3 ปี หรืออาจมากกว่านั้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อาการและเก็บประวัติของผู้ป่วย. หากต้องการเพิ่มความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล IBM Spectrum Scale สามารถเชื่อมต่อกับ Storage ได้หลากหลายไม่จำกัด เช่น Flash Storage ,Storage Disk , Tape, Object Storage หรือ Replicate ทำ Archive ไปยัง Cloud ได้

 

สรุปโดยรวม… IBM Storage Products ยังคงตอกย้ำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งส่วนของ System Hardware Storage ที่ออกแบบ Hardware Storage ให้รองรับรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Block Storage, File Storage และ Object Storage เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบ Infrastructure ที่ต้องการฟังก์ชันที่หลากหลาย ด้วย Software Defined Storage อย่าง IBM Spectrum Storage™ ให้เลือกใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสม สามารถออกแบบโซลูชันได้ไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์กับระบบไอทีของทุกองค์กร และเพิ่มความยืดหยุ่น สะดวก รวดเร็ว สุดท้ายยังพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เกิดขึ้นแล้วอย่าง ระบบ Cloud หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนธุรกิจนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
Email : cu_mkt@cu.co.th หรือโทร 02 311 6881 #7151

เขียนโดย ปรียานุช เปล่งวาจา
IBM IT/Specialist
IBM Thailand Co.,Ltd

เขียนโดย ศุภมิตต์ บุญชัยวัฒนา
Systems Engineer
Computer Union Co.,Ltd

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365

Intel ตั้งบริษัท Altera แยกส่วนธุรกิจ FPGA โดยเฉพาะ

Intel ประกาศตั้งบริษัท Altera อย่างเป็นทางการ แยกส่วนธุรกิจ FPGA โดยเฉพาะ