Tag Archives: ibm bigintegrate

สร้างระบบ Big Data Analytics สำหรับองค์กรที่พร้อมวิเคราะห์ทุกข้อมูล ด้วยโซลูชันจาก IBM และ Hortonworks

เมื่อธุรกิจในทุกวงการต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจ 4.0 การนำข้อมูลมาใช้ทั้งในเชิงการทำ Big Data Analytics หรือ AI นั้นย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง IBM ได้ร่วมมือกับ Hortonworks เพื่อพัฒนาโซลูชัน High Performance Big Data Platform ที่จะทำให้องค์กรพร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบได้ในระบบหนึ่งเดียว พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัย

Read More »