Tag Archives: hortonworks data platform

สร้างระบบ Big Data Analytics สำหรับองค์กรที่พร้อมวิเคราะห์ทุกข้อมูล ด้วยโซลูชันจาก IBM และ Hortonworks

เมื่อธุรกิจในทุกวงการต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจ 4.0 การนำข้อมูลมาใช้ทั้งในเชิงการทำ Big Data Analytics หรือ AI นั้นย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง IBM ได้ร่วมมือกับ Hortonworks เพื่อพัฒนาโซลูชัน High Performance Big Data Platform ที่จะทำให้องค์กรพร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบได้ในระบบหนึ่งเดียว พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัย

Read More »

[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว HSP Powered By Pentaho แพลตฟอร์มล่าสุดตอบโจทย์ข้อมูล Big Data

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน ( เอชดีเอส ) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดตัว Hitachi Hyper Scale-Out Platform ( HSP ) รุ่นใหม่ ที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Pentaho for Enterprise ทำให้ได้แพลตฟอร์มขั้นสูงแบบไฮเปอร์คอนเวอร์จ ( Hyper-Converged ) ที่บริหารจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดการทำงานเพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data )

Read More »