Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

AWS เปิดตัว Network Load Balancer รองรับหลักล้าน Request ต่อวินาที

AWS เปิดตัว Network Load Balancer ทำงานในระดับ Layer 4 รองรับ Throughput ได้หลักล้าน Request ต่อวินาที ในขณะที่มี Latency ในการทำงานต่ำ

Credit: AWS

Network Load Balancer (NLB) ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำ Load Balancing ในระดับ TCP Layer โดยเฉพาะ สามารถ Routing Connection ไปยัง Targets ได้หลายประเภท เช่น Amazon EC2 instance, Microservices และ Container โดยจุดเด่นของ NLB นั้นคือ ความสามารถในการรองรับ Traffic จำนวนมากได้ สูงสุดถึงหลัก 10 ล้าน Request ต่อวินาที ในขณะที่ยังมี Latency ในการทำงานต่ำ นอกจากนี้ NLB ยังมีจุดเด่นอื่นๆอีก ดังนี้

  • AWS Services Integration: รองรับการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆของ AWS เช่น Auto Scaling, Amazon EC2 Container Service, AWS CloudFormation, AWS CodeDeploy และ AWS Config
  • มี Static IP Address: NLB มี Static IP Address ต่อ Availability Zone (subnet) ให้ใช้งานสำหรับเป็น Front-end IP
  • Preserve source IP address: NLB ไม่การเปลี่ยนแปลง IP และ Port ของต้นทาง ทำให้แอพพลิเคชันเห็น IP ที่แท้จริงของต้นทาง
  • รองรับ Long-running Connections: NLB มีฟีเจอร์ Fault tolerance ช่วยให้ Connection คงทนอยู่ได้นานขึ้นในหลักเดือนหรือปีได้ เหมาะกับระบบ IoT, Gaming และ Messaging Applications
  • รองรับ Failover: สามารถเชื่อมต่อกับ Route 53 health checks ช่วยทำ Failover ไปยัง NLB ที่ Region อื่น หากเกิดปัญหาได้
  • มี Health Check: รองรับการทำ Health Check ให้กับ Target ในระดับ Network และ Application ได้หลายรูปแบบ
  • API Support: มี API ให้ใช้งาน โดยเป็น API ตัวเดียวกันกับ Application Load Balancer (ALB)
  • รองรับการ Monitor และ Auditing: รองรับ Amazon CloudWatch เพื่อใช้ในการดู Active Flow count, Healthy Host Count, Net Flow Count, Processed bytes และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ AWS CloudTrail เพื่อใช้ในการตรวจสอบ API Calls

ปัจจุบัน Network Load Balancer เปิดให้ใช้งานแล้วในทุก Region ของ AWS ยกเว้น China (Beijing) โดยคิดราคาตาม Load Balancer Capacity (LCU) ซึ่งมีราคาอยู่ที่ $0.006 ต่อ LCU

ผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา : https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-network-load-balancer-effortless-scaling-to-millions-of-requests-per-second/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”