[Guest Post] อนาคตของการดำเนินการอุตสาหกรรมการผลิตในโลกหลังโควิด -19

อนาคตของการดำเนินการอุตสาหกรรมการผลิตในโลกหลังโควิด19 :  Michael Schwarz จาก AVEVA แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ผลิตสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ  

 

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกประสบกับการหยุดชะงักในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และได้บังคับให้เจ้าของโรงงานต้องคิดถึงการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ผู้ผลิตยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เจลทำความสะอาดมือ face shield ป้องกันใบหน้า หน้ากากกรองอากาศและเครื่องช่วยหายใจ แม้จะพยายามเท่าไร ก็เป็นได้ชัดว่ายากที่จะรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในห่วงโซ่อุปทานจะต้องมีมากกว่าความคุ้มทุน ความสามารถในการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อผูกพันของลูกค้าและพันธมิตรต่อไป แม้ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่มีใครเคยคาดการณ์และท้าทายที่สุด ก็มีความสำคัญเท่ากันในยุคที่ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

จากข้อมูลของ McKinsey1 เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลจะเปลี่ยนทุกการเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่าการผลิต ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ห่วงโซ่อุปทาน และการดำเนินงานในโรงงาน ไปจนถึงการตลาด การขาย และการบริการและ “ความก้าวหน้าใน AR และ VR อินเทอร์เฟซเหนือชั้น หุ่นยนต์ขั้นสูง และการผลิตเพิ่มเติม ล้วนเปิดประตูสู่การหยุดชะงักของดิจิทัล”

 

พลิกโฉมการดำเนินการของอุตสาหกรรมการผลิต (MOT)

บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตหลายแห่งเริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบอัตโนมัติของโรงงานและเครื่องจักร และการเพิ่มผลผลิตและการทำซ้ำของกระบวนการ ระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ในโรงงานช่วยลดจำนวนการดำเนินการแบบแมนวล และเพิ่มปริมาณงานทางกายภาพให้สูงสุด เพื่อปรับปรุงการนำอุปกรณ์ไปใช้ให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินงานของโรงงานได้เติบโตเต็มที่ในการใช้แอพพลิเคชั่นไอทีและซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การปรับปรุง เช่น การเปลี่ยนคำแนะนำในการทำงานที่ใช้กระดาษเป็นหลักและการรวบรวมข้อมูล

การใช้ซอฟต์แวร์และไอที เช่น ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิต (MES) ให้ประโยชน์มากกว่าเพียงแค่ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ผ่านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันหลัก ข้อมูลในอดีตและการวิเคราะห์ big data ที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มโอกาสกลับคืน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และการอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทัศนวิสัยของดำเนินงานและสถานะสินค้าคงคลังตามการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติกับระบบขององค์กรแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตัดสินใจและทำงานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันของโรงงานและองค์กรได้ดีขึ้น และความก้าวหน้านี้ยังช่วยให้เจ้าของโรงงานทำการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้เร็วขึ้น

 

การทำงานร่วมกันระหว่างคนและระบบ

ปัจจัยสำคัญสำหรับการปรับปรุงการดำเนินการผลิตในอนาคตคือ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของผู้คน และระบบในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นอัตโนมัติและได้ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน การพลิกโฉมของกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลรวบรวมและเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นเวิร์กโฟลว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อสินทรัพย์และระบบ สร้างคนที่เป็นระบบและการทำงานร่วมกันของระบบแ ละเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับมือถือและพนักงานรุ่นใหม่

การเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันยังสามารถจัดกระบวนการข้ามโดเมนที่ใช้งานได้ (การรวมในแนวนอน) และสามารถรวมเข้ากับฟังก์ชันทางธุรกิจ (การรวมตามแนวตั้ง) การบังคับใช้ความสอดคล้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานพร้อมบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของกิจกรรมการดำเนินการผลิตและข้อมูลจะช่วยรักษาการลงทุนในระบบโรงงานที่มีอยู่ในขณะที่นำเสนอศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สำคัญ

 

ความสามารถในการปรับตัวด้วยข้อมูล

สิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานการผลิตจากหลายสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ คือการกำหนดมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเปิดใช้งานผ่านการกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การผสานรวมกันของไอทีดังกล่าวนั้นเป็นรากฐานในการสร้างแบบจำลองดิจิทัล เชื่อมต่อ ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและการไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอในหลายโรงงาน การกำหนดมาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้ด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • แพลตฟอร์มวิศวกรรมและรันไทม์ที่เปิดกว้าง สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและออกแบบมาเพื่อให้สามารถรวมธุรกิจ การดำเนินการผลิต และกระบวนการผลิตและข้อมูลเข้าด้วยกัน
  • ชุดแอปพลิเคชันทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไล่ตั้งแต่การเพิ่ม ROI ประสิทธิภาพอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงฟังก์ชันการจัดการการดำเนินการผลิตเต็มรูปแบบ
  • วิธีการสร้างแบบจำลองกระบวนการดำเนินงานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ช่วยลดความยุ่งยากในการนำกระบวนการไปใช้กับอุปกรณ์ ระบบและผู้คน

บทบาทของแพลตฟอร์มไอทีด้านอุตสาหกรรมการผลิตคือ การให้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างของโรงงานในท้องถิ่นและรูปแบบสินทรัพย์ของโรงงาน ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถใช้เพื่อผสมผสานกิจกรรมของมนุษย์และกิจกรรมที่ทำโดยอัตโนมัติในการดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ทางกายภาพและระบบอัตโนมัติในแต่ละพื้นที่ ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลและแบบจำลองข้อมูลของกระบวนการและการไหลของข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ และองค์กร

การพลิกโฉมครั้งนี้เป็นการสร้าง digital twin ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งให้การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของโรงงานสามารถย่นระยะเวลาในการขายสินค้าและลดสินค้าคงคลัง และปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในหลายๆ ไซต์ digital twin ของโรงงานจะกลายเป็นตัวช่วยสำหรับความคล่องตัว ความเร็ว และความสามารถในการตรวจสอบแกะรอย ที่สามารถรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทำให้เกิดขึ้นในระดับธุรกิจ

 

เพิ่มการเสริมพลังและทำให้ใช้ได้นาน ไม่ล้าสมัย

ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ไปจนถึงการเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพ มันมีเหตุผลมากมายที่สานต่อ Manufacturing Operations Transformation มันคือความต่อเนื่องของกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงที่จัดระบบไอทีการผลิตทั่วทั้งธุรกิจ เพื่อปรับปรุงทั้งด้านปฏิบัติการและธุรกิจ การปรับปรุงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและระบบ และฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้มักมาแทนที่การใช้กระดาษและระบบเดิมด้วยซอฟต์แวร์ที่ให้ระบบอัตโนมัติและทำให้กระบวนการทำงานสอดคล้องกับเป้าหมาย

Modern Manufacturing Execution Systems นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการเชื่อมต่อแบบไม่จำเป็นต้องมีความรู้กับระบบธุรกิจ data lake และระบบอัตโนมัติและระบบ IIoT เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ขั้นกว่า ผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวางแผนและกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกมูลค่ากว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์จะมีขึ้นอีกทศวรรษนี้หรือมากกว่า แต่ผู้บุกเบิกกำลังก้าวไปสู่การผลักดัน bottom-line และ top-line ในระยะอันใกล้ เครื่องมือที่ทำงานบน cloud computing ยังช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ผลิตเครื่องยนต์สามารถแบ่งปันโมเดลสามมิติของการออกแบบส่วนประกอบภายในเครือข่าย และซัพพลายเออร์แต่ละรายสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระยะเวลาการผลิต คุณภาพ และการจัดส่งได้

การเชื่อมต่อนั้นคืออนาคต และตอนนี้ก็มีพร้อมให้ใช้แล้ว การมีการเชื่อมต่อในตัวกับระบบพื้นโรงงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่จะช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำไรสูงสุด และช่วยให้ทีมของคุณสามารถรับมือกับการหยุดชะงักภายนอกในอนาคตได้

อ้างอิง

1Digital manufacturing https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-manufacturing-the-revolution-will-be-virtualized

 

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Michael Schwarz ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโส MES/MOM ที่ AVEVA

Michael Schwarz เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโสของ AVEVA รับผิดชอบด้านการค้าและการออกสู่ตลาดสำหรับซอฟต์แวร์ AVEVA Manufacturing Execution System, Enterprise Integration, Batch and Recipe Management และ Workflow Management Michael โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการใช้งานซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

 

 

เกี่ยวกับ AVEVA

AVEVA เป็นผู้นำระดับโลกในด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลทั่วทั้งสินทรัพย์ และการดำเนินงานตลอดวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูง วิศวกรรมการวางแผน และการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และโซลูชันการตรวจสอบ และควบคุมของบริษัท ให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วแก่ลูกค้ากว่า 16,000 รายทั่วโลก ลูกค้าได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงพันธมิตร 4,200 ราย และนักพัฒนาที่ผ่านการรับรอง 5,700 ราย AVEVA มีสำนักงานใหญ่ในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรโดยมีพนักงานมากกว่า 4,400 คนใน 80 สาขาในกว่า 40 ประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.aveva.com


About Maylada

Check Also

กรุงศรี จับมือ Zeroboard ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน [Guest Post]

กรุงเทพฯ(9 กุมภาพันธ์ 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เร่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ประสานความร่วมมือกับ Zeroboard สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่น ในการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และวัดคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรผ่านคลาวด์เทคโนโลยี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี …

SecIron : ปลอดภัย ไร้กังวล!!!  โซลูชั่นครบวงจร ปกป้อง Application มือถือของคุณตั้งแต่เริ่มต้น [Guest Post]

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  Application บนมือถือได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา เราใช้ Application บนมือถือเพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงาน ช้อปปิ้ง หรือแม้แต่ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านของเรา ซึ่ง Application บนมือถือเหล่านี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มากมาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานอาจตกเป็นเป้าหมายสำหรับ Hacker ในการขโมยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเอง ผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนา Application จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในการพัฒนา App ให้มีความปลอดภัย หรือ ควรจะมี Solution หรือ Tool ที่จะเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้