Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

Arm แจกฟรีรายงาน The IoT Business Index 2020 สรุปแนวโน้มการใช้ IoT ในธุรกิจจากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลก

เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดตามแนวโน้มการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งานในธุรกิจองค์กรได้ ทาง The Economist จึงได้ร่วมกับ Arm จัดทำการสำรวจและสรุปออกมาเป็นรายงาน The IoT Business Index 2020 และเปิดให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ทันทีโดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดรายงานดังนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย The Economist Intelligence Unit และสนับสนุนโดย Arm เพื่อทำการศึกษาแนวโน้มของการใช้งานเทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรมต่างๆ จากการสำรวจผู้บริหารของธุรกิจกว่า 825 แห่งจากทั่วโลกในช่วงปลายปี 2019 ที่ผ่านมา รวมถึงมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบรายงานด้วย ซึ่งรายงานฉบับนี้ก็มีความยาวกว่า 30 หน้า ประกอบไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • สถานการณ์ปัจจุบันของเทคโนโลยี IoT เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020

  • การปรับตัวของธุรกิจ จากการวางแผนสู่การลงมือทำจริง วิเคราะห์ความพร้อมของธุรกิจในการใช้ IoT

  • กรณีศึกษาการใช้งาน IoT และ Analytics เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไต

  • การสร้างคุณค่าใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ IoT

  • ความกังวลที่มีต่อประเด็นด้าน IoT Security

  • บทสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารฉบับนี้ได้ทันทีที่ https://bit.ly/3i9vHn9 Check Also

[Guest Post] “ออโต้อินโฟ” พัฒนานวัตกรรมต้นแบบห้องคัดกรองเชื้อโควิดแบบเคลื่อนที่ฝีมือคนไทย ใช้เทคโนโลยี “ซีเมนส์” Climatix IC ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญโซลูชันและระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ร่วมมือกับซีเมนส์ ประเทศไทย เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular Covid-19 Examination Unit) ที่พัฒนาและผลิตโดยฝีมือคนไทย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  …

Fujitsu Webinar : Smarter Data Protection with Smarter Data Security

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CEO, CIO, CTO, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Smarter Data Protection with Smarter Data Security” เพื่อศึกษาถึง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านและรู้ถึงแนวทางการปกป้องข้อมูลให้ตอบโจทย์กฏหมายดังกล่าว ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้