Tag Archives: The Economist

Arm แจกฟรีรายงาน The IoT Business Index 2020 สรุปแนวโน้มการใช้ IoT ในธุรกิจจากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลก

เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดตามแนวโน้มการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งานในธุรกิจองค์กรได้ ทาง The Economist จึงได้ร่วมกับ Arm จัดทำการสำรวจและสรุปออกมาเป็นรายงาน The IoT Business Index 2020 และเปิดให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ทันทีโดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดรายงานดังนี้

Read More »