Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Apple จับมือ Deloitte ยกระดับการทำงานของโลกธุรกิจผ่านทาง iPhone และ iPad

Apple และ Deloitte ออกมาประกาศความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเพื่อพัฒนาแพลทฟอร์ม Apple iOS ให้สามารถสนับสนุนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีความมั่นคงปลอดภัย ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความง่ายในการใช้งาน ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่นิยมนำอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone และ iPad มาใช้ทำงานในองค์กร

apple_deloitte_logo

Deloitte พร้อมนำเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับ Apple จากทีมงาน Strategic Advisor กว่า 5,000 คน ซึ่งจะเน้นโฟกัสที่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ตั้งแต่การทำงานเบื้องหน้า เช่น Retail, Field Services และ Recruiting ไปจนถึง R&D, Inventory Management และระบบสนับสนุนการทำงานเบื้องหลัง

Apple และ Deloitte ยังจับมือกันเพื่อพัฒนาบริการใหม่จาก Deloitte Consulting ที่เรียกว่า EnterpriseNext ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก Apple iOS Ecosystem ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับผลกระทบระดับความรุนแรงสูงในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางการพัฒนาปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมกับผลกระทบนั้นๆ

EnterpriseNext ช่วยสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าผู้ใช้งาน ดังนี้

  • EnterpriseNext Value Maps สำหรับ iOS: ช่วยค้นหาความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่องค์กร รวมไปถึงช่วยทำให้การใช้อุปกรณ์พกพาสอดคล้องกับการดำเนินงานเชิงธุรกิจ และจัดอันดับความสำคัญของทรัพยากรดิจิทัล
  • EnterpriseNext Workshops สำหรับ iOS: ช่วยให้สามารถนำไอเดียจากโซลูชันต้นแบบมาใช้เพื่อปรับปรุงโซลูชับน iOS ได้อย่างรวดเร็ว
  • ทีมงานสถาปัตยกรรม นักออกแบบ และวิศวกร iOS จาก Deloitte Digital Studios: พร้อมช่วยพัฒนาแอพพลิเคชันคุณภาพสูง ซึ่งพร้อมทำงานร่วมกับแพลทฟอร์มเชิงธุรกิจ เช่น ERP, CRM, Analytics และ HR ได้อย่างไร้รอยต่อ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดความร่วมมือกันระหว่าง Apple และ Deloitte ได้ที่

ที่มา: http://www.apple.com/newsroom/2016/09/apple-and-deloitte-team-up-to-accelerate-business-transformation-on-iphone-and-ipad.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้