CDIC 2023

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง เผยกลยุทธ์สำหรับปี 2566 [Guest Post]

เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจไทยผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

ในงาน ‘Amazon Global Selling Thailand Business Accelerator 2022’ ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

  • แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ช่วยให้ธุรกิจไทยสร้างแบรนด์ในตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกได้มากขึ้น ด้วยการสนับสนุนของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง เข้าถึงแหล่งข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
  • ครั้งแรกในการจัดงาน Business Accelerator ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและเข้าถึงลูกค้าตลาดโลก

กรุงเทพฯ – 11 พฤศจิกายน 2565– ทีมอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ในประเทศไทย ยังคงนำเสนอเครื่องมือและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยสร้างแบรนด์ให้เติบโตในระดับสากล งาน ‘Amazon Global Selling Thailand Business Accelerator 2022’ เริ่มขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันนี้ และจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ โดยงานนี้ให้ความสำคัญกับผู้สร้างแบรนด์ ผู้ผลิต และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอโอกาสให้แก่ธุรกิจไทยในการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ขัอมูลเชิงลึก ทักษะ และเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการเติบโตในด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คุณโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค กล่าวเปิดงาน และแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อเมซอน จะเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพให้ธุรกิจในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการแบรนด์ในทุกระดับทั้งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเสริม ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการเร่งการเติบโตผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME เกือบ 2 ล้านรายบนอเมซอน ที่เป็นผู้ประกอบการอิสระซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายบนร้านค้าของอเมซอน

จากการสำรวจโดย AlphaBeta ในต้นปี 2565 พบว่ามูลค่าของยอดขายอีคอมเมิร์ซในรูปแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) ที่บริษัทในประเทศไทยได้รับจากการขายสินค้าในต่างประเทศมีศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในปี 2570 หากธุรกิจเหล่านี้ยังมุ่งสร้างตลาดในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ส่วนแบ่งของยอดขายอีคอมเมิร์ซสําหรับ Micro-SMEs คาดว่าจะอยู่ที่ 31% ในปี 2565 และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 79% ภายในปี 2570

ในปีนี้จนถึงเดือนตุลาคม ผู้ขายชาวไทยสร้างยอดขายด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 ล้านชิ้นให้แก่ลูกค้าทั่วโลกผ่านร้านค้าบนอเมซอน

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับ Amazon Global Selling Thailand อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุน SME ไทย สู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ในปี 2566 กรมมีแผนงานร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยการจัด Roadshow และ Workshop ด้านการค้าออนไลน์ในทุกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมสินค้าศักยภาพของไทยขึ้นขายบนช่องทาง Amazon และขยายสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป อันจะเป็นการประกาศศักยภาพสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ” นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับ Amazon Global Selling Thailand อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุน SME ไทย สู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ในปี 2566 กรมมีแผนงานร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยการจัด Roadshow และ Workshop ด้านการค้าออนไลน์ในทุกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมสินค้าศักยภาพของไทยขึ้นขายบนช่องทาง Amazon และขยายสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป อันจะเป็นการประกาศศักยภาพสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ” นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าว

อนันต์ ปาลิต หัวหน้า อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนันต์ ปาลิต หัวหน้า อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “SME หลายรายที่กำลังขายสินค้าออนไลน์กําลังเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสและการมีส่วนแบ่งตลาดจากการขายสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่ ดังนั้นธุรกิจไทยควรที่จะคว้าโอกาสเพื่อใช้ประโยชน์ในตอนนี้”

“มีโอกาสมากมายในตลาดทั่วโลก และอเมซอนนําเสนอเครื่องมือและบริการที่สามารถช่วยให้ธุรกิจไทยสร้างรากฐานเพื่อเร่งยอดขายไปทั่วโลก”

“กลยุทธ์ของเราที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยประสบความสําเร็จในปีหน้า คือการแนะนำเครื่องมือ ทรัพยากร และเพิ่มการสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการอิสระในการวางเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และทําให้ให้อเมซอนเป็นหนึ่งในที่ ๆ ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ให้เติบโต เป้าหมายของเรายังรวมถึงความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความสําเร็จให้แก่ธุรกิจไทยในอนาคต”

โครงการริเริ่มหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) สนับสนุนธุรกิจไทยในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านขนาดและทรัพยากรระดับโลกของอเมซอน ในปัจจุบันอเมซอนครอบคลุมร้านค้า 22 แห่ง จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 200 ประเทศ และมีศูนย์จัดการคลังสินค้ามากกว่า 400 แห่งทั่วโลก สิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้ 2) บ่มเพาะผู้ประกอบการและสนับสนุนความสําเร็จของผู้สร้างแบรนด์ การขายทั่วโลกจะช่วยยกระดับโปรแกรมผู้ขาย และจะขยายโอกาสสําหรับผู้ขายในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3) เปิดตัวเครื่องมือและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจไทย เช่น เครื่องมือเพื่อการสร้างแบรนด์ เช่น Brand Registry และ Brand Stores, Premium A+ Content, เครื่องมือการเลือกสินค้า Product Opportunity Explorer และ 4) การมอบสิ่งจูงใจจากอเมซอน เพื่อให้ธุรกิจไทยเริ่มต้นบนเส้นทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เช่น การมอบสิทธิประโยชน์ด้วยมูลค่าสูงสุดถึง 50,000 เหรียญสหรัฐในการสนับสนุนผู้ขายรายใหม่ ซึ่งประกอบด้วย Fulfillment by Amazon และเครดิตสำหรับการโฆษณาสินค้าบน Amazon เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถเริ่มต้นเส้นทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น

เจมี่ เบรนแนน หัวหน้า อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำประเทศไทย

เจมี่ เบรนแนน หัวหน้า อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “อเมซอนมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ขายสินค้า โดยมุ่งเน้นที่การสร้างการเติบโตและโอกาสสําหรับธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือต่าง ๆ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น DITP เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและจะผลักดันความพยายามเหล่านี้ต่อไปในปี 2566 นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศไทยให้เข้าร่วมในโครงการ Climate Pledge Friendly ของ Amazon เพื่อร่วมกันส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มีผู้คนมากกว่า 28,000 คนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคู่ค้าด้านการขายในการสร้างธุรกิจในร้านค้าของอเมซอน และอเมซอนยังคงขยายและอัปเดตเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ใน Amazon Seller University อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาแบบดิจิทัลและแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ประกอบการและผู้ขายในระยะเริ่มต้น ทีมอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ในประเทศไทย ได้นำประโยชน์จากทรัพยากรในระดับโลกเหล่านี้เพื่อมอบบริการเฉพาะแก่ SME ในประเทศไทย เช่น Seller Support และเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยใน Seller University ทีมงานมุ่งมั่นในการช่วยธุรกิจไทยให้เข้าถึงและขยายตลาดในระดับสากลด้วยการนำเสนอสินค้าไปทั่วโลกผ่านเว็บไซต์อเมซอน

เกี่ยวกับ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง (Amazon Global Selling) เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของอเมซอนที่ช่วยธุรกิจจากทุก มุมโลกขยายธุรกิจ ด้วยการเข้าถึงลูกค้าของอเมซอนทั่วโลกและการสร้างแบรนด์ในระดับนานาชาติ

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง 

  • เครือข่ายธุรกิจและฐานลูกค้าในระดับโลก

อเมซอน มีสำนักงานใน 22 ประเทศ เราส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในกว่า 200 ประเทศด้วยการขายบนเว็บไซต์ของอเมซอน ที่เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก และผู้บริโภคที่มีความต้องดารสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงลูกค้าระดับอเมซอนไพร์ม  (Amazon Prime) กว่า 200 ล้านรายทั่วโลก และลูกค้าประเภทธุรกิจมากกว่า 5 ล้านแห่งทั่วโลก

  • โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ชั้นนำในระดับโลก

อเมซอน  มีศูนย์คลังสินค้ากว่า 400 แห่งทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้ขายสินค้าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในกว่า 200 ประเทศ ผู้ขายยังสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ Fulfillment by Amazon  (FBA) ในการนำเสนอประโยชน์จากการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าเทียบเท่ากับผู้ขายที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ

  • เครื่องมือและบริการที่ทันสมัยสำหรับการขายสินค้าในตลาดโลก

มีผู้คนมากกว่า 28,000 คนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพันธมิตรการขายของเราในการสร้างธุรกิจในร้านของอเมซอน และยังคงขยายและยกระดับ Amazon Small Business Academy และ Amazon Seller University อย่างต่อเนื่อง โดยนําเสนอแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาแบบดิจิทัลและแบบตัวต่อตัวหรับผู้ประกอบการและผู้ขายในระยะเริ่มต้น โดยในปี 2564 มีการนําเสนอเนื้อหาด้านการศึกษามากกว่า 600,000 ชั่วโมง 

  • อเมซอน ลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อสินค้ากับผู้ขายและมีการสนับสนุนธุรกิจรายเล็กในวันไพร์มเดย์และตลอดปี 2564

แนวโน้มการเติบโตของการขายสินค้าในตลาดโลก

  • จดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระบุว่ามีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเกือบ 2 ล้านแห่งทั่วโลกที่ขายขายสินค้าในร้านค้าของอเมซอน
  • มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าที่ขายในร้านค้าของอเมซอนมาจากคู่ค้าของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  • การขายสินค้าบนอเมซอนช่วยสร้างงานมากกว่า 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง สามารถดูได้ที่ https://sell.amazon.co.th/


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …