Black Hat Asia 2023

Allied Telesis เผยนวัตกรรมใหม่ของการสื่อสารข้อมูลแบบ Advance Multimedia ทั้งภาพ เสียง และวีดีโอครบวงจร ด้วยโซลูชั่น Tripleplay ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทุกที่ ทุกเวลา

allied_telesis_logo_50

 

allied_telesis_triple_play_logo_600

บริษัท Allied Telesis ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นสวิตช์สาหรับไอพี/อีเทอร์เน็ต (IP/Ethernet) ที่ปลอดภัยและเป็นผู้นำด้านการปรับใช้เครือข่ายไอพี ทริเปิล เพลย์ (IP Triple Play) และมียอดขายอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และอันดับต้นๆ ของเอเซีย ได้เริ่มแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลที่เรียกว่า Tripleplay ตั้งแต่ปี 2000 หรือเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว กล่าวคือ Allied Telesis ได้มองทิศทางความต้องการของผู้ใช้งานว่าการสื่อสารจะรวมทั้ง Voice, Data และ Video เข้าด้วยกันและใช้งานไปพร้อมกัน

allied_telesis_ip_tripleplay_01

ซึ่งตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ผู้ใช้งานก็มีความต้องการนี้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก Application ที่มีผู้ใช้งานอย่างมากมายในปัจจุบัน อาทิเช่น Youtube, Facebook, Skype ที่เป็นการสื่อสารในลักษณะที่เป็น Tripleplay คือประกอบไปด้วย ข้อมูล, เสียง, และวีดีโอ แบบ full HD

Allied Telesis ได้พัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นพื้นฐานของการรับส่งข้อมูล Tripleplay และทำให้การใช้งาน Application Tripleplay ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Switch, Router หรือ Wireless เป็นต้น

และในปี 2014 นี้ Allied Telesis ได้นำเสนอโซลูชั่น Tripleplay อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย Digital Media แบบ End to End Solution ที่มีชื่อว่า Tripleplay Services Solution

Tripleplay Services Solution คือระบบที่สามารถสร้างข้อมูล ภาพ เสียง และวีดีโอ เพื่อส่งผ่านการสื่อสารนี้ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานผ่านระบบ Tripleplay Services โดยสามารถแสดงผลผ่าน Display LCD ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Personal Computer) และคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หรือแม้แต่อุปกรณ์ มือถือแบบเคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้ทุกที่ ทุกเวลา และผ่านทุกๆ อุปกรณ์

โดยระบบ Tripleplay Services Solution นั้นประกอบไปด้วย 4 Applications หลัก คือ

allied_telesis_ip_tripleplay_02_600

 • TripleSign (Digital Signage Solution)
 • TripleTV (IPTV Solution)
 • TripleVOD (Video On Demand Solution)
 • TripleStream (Content on Mobile)

และด้วย Software เดียวกันนี้ ยังมาพร้อมกับเครื่องมือที่ครบถ้วนทาให้ผู้ใช้งานทางานได้ง่ายดาย โดยไม่จาเป็นต้องมี Software หรือ Hardware ใดๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น Triple CMS เพื่อบริหารจัดการข้อมูล TripleCode เพื่อแปลง File ให้พร้อมใช้งาน, TripleGuide เพื่อกาหนดช่องและผังรายการ หรือแม้แต่ TripleTouch เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสัมผัส เป็นต้น

allied_telesis_ip_tripleplay_03_600

TripleSign (Digital Signage Solution) คือ การส่งภาพ ข้อความ วิดีโอ หรือแม้แต่ Live TV ไปแสดงผลผ่าน TV Display (LCD/LED) โดยสามารถกาหนดพื้นที่หน้าจอ (Layouts) ได้เองตามความต้องการ และสามารถกาหนดตารางเวลาในการแสดงผลได้อีกด้วย

allied_telesis_ip_tripleplay_04_600

ความสามารถหลัก

 • รองรับทุกๆ Media ที่ต้องการแสดงผล ไม่ว่าจะเป็น Text, Images, PowerPoint, HTML, RSS Feeds, Video และ Live TV
 • ใช้งานง่าย สามารถกำหนด Template ของหน้าจอได้เอง และสามารถตั้งตารางการแสดงผลได้

TripleTV (IPTV Solution) คือ การส่งภาพและเสียงของระบบ TV ผ่านระบบ IP หรือระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับระบบ TV ดาวเทียมภายนอก หรือสร้างระบบ TV ภายในขององค์กรได้เอง ทั้งยังกาหนดช่องและ เนื้อหาได้ตามต้องการ และระบบสามารถรองรับการสร้างช่อง IPTV ถึง 200 ช่องจาก 1 เครื่องแม่ข่าย

allied_telesis_ip_tripleplay_05

ความสามารถหลัก

 • รองรับการเชื่อมต่อ ทีวี ดาวเทียม หรือกล้องถ่ายทอดสด กล้องวงจรปิดแบบไอพี (IP Camera)
 • รองรับการแสดงผลแบบ Full HD
 • สามารถกาหนดผังรายการจากระบบบริหารจัดการส่วนกลางได้

TripleVOD (Video On Demand Solution) คือ ความสามารถที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับชม Content ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกๆ Device โดยสามารถรับชมเนื้อหาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ หรือ Live TV ผ่านจอ Display หรือ Notebook หรือแม้แต่มือถือได้ตามความต้องการ

allied_telesis_ip_tripleplay_06

ความสามารถหลัก

 • รองรับการแสดงผลจากทุกๆ อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Display LCD/LED, Notebook และมือถือ
 • รองรับการแสงดผลแบบ Full HD
 • รองรับการให้บริหาร VOD สูงถึง 200 Concurrent ต่อ 1 Server

TripleStream (Content on Mobile) คือ ความสามารถในการเข้าถึง IPTV และ Video On Demand ผ่านมือถือ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล และรับข้อมูลที่สื่อสารออกมาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถรับชมได้ตามความต้องการจากอุปกรณ์มือถือส่วนตัว

allied_telesis_ip_tripleplay_07

ความสามารถหลัก

 • รองรับกับ Smart Phones และ Tablets ทุกรุ่น
 • สามารถรับชมผ่าน เครือข่าย 3G หรือ Wireless หรือ ADSL ได้
 • รองรับการเข้าชมแบบ Real time อย่างแท้จริง

Tripleplay Services solution in Market

Bank และ Financial

allied_telesis_ip_tripleplay_08

 • Branch Marketing สามารถนำไปใช้กับสื่อโฆษณา และส่งข้อมูล Update ไปยังสาขาได้อย่างรวดเร็ว
 • IPTV for Traders and Employees สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มนักลงทุน และเจ้าหน้าที่ให้ได้รับข้อมูลทางเงินตลอดเวลา
 • Video for Training Reference and Compliance สามารถอบรมเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ IPTV ทาให้ประหยัด และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบัน

Education

allied_telesis_ip_tripleplay_09

 • Lecture Capture, Streaming and Archiving สามารถนาไปใช้กับระบบการเรียนรู้ เพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจยิ่งขึ้น
 • Virtual Learning Environment สามารถเชื่อมต่อกับระบบการเรียนเสมือนหรือ E-Learning เช่น Blackboard และ Moodle ได้ (สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Allied Telesis Thailand)

Healthcare

allied_telesis_ip_tripleplay_10

 • Improved Communication สามารถปรับเปลี่ยนการนาเสนอให้น่าสนใจ โดยใช้ Video, Live TV แทนการใช้ป้ายแบบเดิม
 • Training and Professional Development สามารถใช้ Video on Demand เพื่อทา Training ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับการให้บริการ และปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาล
 • Bedside TV สร้างความบันเทิง ด้วย IPTV และ Video on Demand ในห้องพักผู้ป่วยด้วยเนื้อหาเช่น Movie หรือ Live TV

Government

allied_telesis_ip_tripleplay_11

 • Way Finding, Information sharing สามารถให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รวมถึงการให้ข้อมูลเช่น เส้นทางการเดินทาง หรือข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลสำคัญๆ ของหน่วยงาน
 • Staff Training and Development สามารถทาการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะที่หน่วยงานภายในหรือต่างจังหวัด ได้จากระบบ Live TV และ Video on Demand

เกี่ยวกับบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส อิงค์

allied_telesis_logo_50

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ก่อตั้งในปี 2530 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโครงสร้างระบบเครือข่ายและโซลูชั่นเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและสามารถทางานข้ามระบบได้ โดยผลิตภัณฑ์ของอัลไลด์ เทเลซิส สามารถให้บริการโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งข้อมูล เสียง และภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด ที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ/รัฐบาล โรงพยาบาล หน่วยงานความมั่นคง สถาบันการศึกษา ค้าปลีก โรงแรมและรีสอร์ท รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในด้านการบริการและแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและ ลดต้นทุนการดาเนินงาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alliedtelesis.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …