AIS Enterprise Cloud ได้รับ VMware Cloud Verified Badge เติมเต็มความมั่นใจให้ธุรกิจองค์กรด้วยมาตรฐานการให้บริการ Cloud ที่ดี

AIS Business ได้ออกมาประกาศถึงการผ่านการรับรองมาตรฐานของบริการ AIS Enterprise Cloud จาก VMware อย่างเป็นทางการจากการได้รับ VMware Cloud Verified Badge ในปี 2021 ที่ผ่านมา

การได้รับ VMware Cloud Verified Badge นี้ไม่เป็นเพียงเครื่องยืนยันเท่านั้นว่าบริการ AIS Enterprise Cloud เป็นบริการ VMware Cloud ที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และการรองรับต่ออนาคตได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการที่ AIS Enterprise Cloud จะสามารถนำเสนอโซลูชัน VMware Cloud ได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

AIS Enterprise Cloud: จาก VCPP สู่การได้รับ VMware Cloud Verified Badge

เดิมทีนั้น AIS Enterprise Cloud เป็นบริการ Cloud ภายใต้โครงการ VMware Cloud Provider Program หรือ VCPP ที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud ด้วยโซลูชันของ VMware ตามข้อกำหนดและการออกแบบของ VMware เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถเลือกใช้งานได้อย่างมั่นใจว่าจะได้รับบริการ VMware Cloud พร้อมเทคโนโลยีพื้นฐานที่ตรงตามมาตรฐาน

อย่างไรก็ดี ในบรรดาผู้ให้บริการ VMware Cloud ใน VCPP เหล่านี้เอง ก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า VMware Cloud Verified Badge ซึ่งเป็นเหมือนเหรียญตรารับรองคุณภาพของผู้ให้บริการ VMware Cloud แต่ละรายตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. Scalable บริการ VMware Cloud จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เพิ่มลดขนาดของบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างยืดหยุ่น
  2. High Performance จะต้องมีประสิทธิภาพสูง รองรับเทคโนโลยีล่าสุดของ VMware ทั้งหมด โดยระบบมีความมั่นคงปลอดภัย และมีทีมงานให้บริการที่มีมาตรฐาน
  3. Optimized เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการต้องถูกปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ใช้ระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการอัปเดตใช้ Firmware และ Software รุ่นล่าสุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
กฤษกร ชัยเจริญ หัวหน้าส่วนงานธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)

นอกจากนี้ผู้ที่จะได้รับ VMware Cloud Verified Badge นี้จะต้องยังมีจำนวนยอดของการให้บริการที่สูงกว่าขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งในบริการของ AIS Enterprise Cloud นี้ก็สามารถบรรลุคุณสมบัติทุกข้อได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมากเกินกว่าข้อกำหนดของ VMware ไปเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมงานต้องมีการลงทุนจัดซื้อ Hardware ใหม่ๆ เข้ามาเสริมภายในระบบอยู่ตลอด ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการ AIS Enterprise Cloud นั้นจะได้รับราคาในการใช้บริการ VMware Cloud ที่คุ้มค่ายิ่งกว่าปกติ ทั้งจาก License ของ VMware ที่ถูกลง และการใช้ Hardware รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน AIS Enterprise Cloud ที่ต่อยอดมาจากการควบรวมกับ CSL ทำให้ AIS มีกลยุทธ์ในการวางแผนให้บริการ Cloud ที่ดี ทั้งในแง่ของการสร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบที่ธุรกิจองค์กรสามารถนำโซลูชันต่างๆ ที่ตนเองต้องการใช้งานเข้ามาเสริมภายนในระบบได้, การกำหนดโจทย์ความต้องการที่เฉพาะทางเพื่อให้ทีมงาน AIS ทำการออกแบบบริการ Cloud สำหรับตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะได้, การวางระบบ Hybrid Multicloud ที่เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง Cloud ด้วยเครือข่ายความเร็วสูงของ AIS และอื่นๆ อีกมากมาย

วิสัยทัศน์ใหญ่ สู่การเป็น Digital Service Provider ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้ธุรกิจองค์กรทั่วไทย

ในมุมของ AIS นั้น บริการ Cloud ถือเป็น Digital Infrastructure ที่สำคัญอันหนึ่งในการผลักดันธุรกิจองค์กรไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค แต่บริการ Cloud เพียงอย่างเดียวนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่ภาคธุรกิจองค์กรไทยจะใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือการทำ Digital Transformation แต่ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย

เหตุนี้เอง ทำให้ AIS Business มุ่งที่จะก้าวสู่การเป็น Digital Service Provider อย่างเต็มตัว ด้วยการนำเสนอปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแก่ธุรกิจองค์กร ได้แก่

  1. การวางระบบ IT Infrastructure ที่ครอบคลุมทั้ง On-Premises, Colocation, Public Cloud, Private Cloud ไปจนถึงเทรนด์ใหม่ล่าสุดอย่าง Edge Data Center และ Edge Computing เพื่อให้ภาคธุรกิจมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ตนเองต้องการใช้งานได้
  2. การให้บริการ Solution & Service ระดับมืออาชีพที่ต่อยอดมาจากประสบการณ์ของการเป็น Mobile Operator ในไทยมาอย่างยาวนาน รองรับการให้บริการได้ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นำเสนอบริการ IT-as-a-Service ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ รูปแบบ รวมถึงการทำ Cloud Migration เพื่อให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งาน Cloud ได้ง่าย และ Managed Services เพื่อให้ธุรกิจนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านทักษะของบุคลากรในองค์กรอีกต่อไป
  3. การพัฒนานวัตกรรมด้าน 5G & IoT เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถพัฒนา Smart Solution ในรูปแบบของตนเองเพื่อมุ่งสู่อนาคตก้าวถัดไปของธุรกิจหลังยุคของการทำ Digital Transformation ได้อย่างเต็มตัว และใช้งานได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยด้วยโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุม 77 จังหวัด และนวัตกรรม IoT ใหม่ๆ ที่ AIS ได้พัฒนาและนำเข้ามาเพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยได้ใช้งาน

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ AIS Business จึงสามารถวางตัวเป็นพันธมิตรให้กับเหล่าธุรกิจองค์กรเพื่อตอบโจทย์ด้าน Digital ได้อย่างครบถ้วนในทุกระดับ

เปิดรับพันธมิตรผู้พัฒนา Business Software ไทย นำเสนอบริการ SaaS สู่ธุรกิจองค์กรทั่วภูมิภาคร่วมกัน

ในฐานะของผู้ผลักดันธุรกิจไทยไปสู่ยุค Digital อย่างเต็มที่ AIS Business นั้นจึงเล็งเห็นศักยภาพของเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย และต้องการร่วมมือกับธุรกิจกลุ่มนี้ในการนำ Business Software สัญชาติไทยมาเปิดให้บริการในรูปแบบของ Software-as-a-Service หรือ SaaS บน AIS Enterprise Cloud เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่ผู้พัฒนานวัตกรรมไทยเองก็สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยทีมขายของ AIS และเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ตอบโจทย์ได้ทั้งประสิทธิภาพ, การเพิ่มขยาย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ที่ผ่านมา AIS Business ก็ได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทยหลายราย เช่น Opsta, Blendata และ Vizrt

แน่นอนว่า AIS Business ก็ยังคงเปิดรับพันธมิตรรายใหม่ๆ ที่จะมาสร้างบริการ SaaS ในไทยร่วมกัน ดังนั้นหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทีมงาน AIS Business เพื่อพูดคุยประเด็นต่างๆ ในการเป็นพันธมิตรร่วมกันได้ทุกเมื่อ

สนใจบริการ AIS Enterprise Cloud ติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งานโซลูชัน AIS Enterprise Cloud หรือโซลูชันต่างๆ จาก VMware สามารถติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันทีที่ businesscloud@ais.co.th

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …