CDIC 2023

AIS Business จับมือ VMware เปิดตัว AIS Sovereign Cloud ปลอดภัย ยืดหยุ่น เป็นไปตามข้อกฎหมายของไทย เพื่อธุรกิจไทยอย่างแท้จริง

ความปลอดภัยของระบบและข้อมูลนั้นไม่ได้หมายถึงการป้องกันจากการโจมตีทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการรับมือกับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่าน หนึ่งในความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปกป้องข้อมูลจากการแทรกแซงโดยรัฐอื่นๆ 

Sovereign Cloud คือแนวคิดของการให้บริการคลาวด์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของระบบและข้อมูลในพื้นที่ที่มีการใช้บริการอยู่ ข้อมูลทั้งหมดเป็นสิทธิ์ในการจัดการขององค์กรผู้จัดเก็บและได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ เป็นที่พูดกันว่า Sovereign Cloud คือบริการคลาวด์แห่งยุคใหม่ ที่ผู้ใช้บริการจะไม่เพียงต้องการความมั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อ ”อธิปไตย” ของระบบและข้อมูลอีกด้วย

ในวันนี้ AIS Business ร่วมมือกับ VMware เปิดตัวบริการ AIS Sovereign Cloud เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมให้บริการแล้วสำหรับองค์กรที่ต้องการคลาวด์ภายในประเทศที่มีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สอดคล้องกับข้อกฎหมายภายใต้อธิปไตยของประเทศอย่างแท้จริง จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ในบทความนี้ 

รู้จักกับ Sovereign Cloud

Sovereign Cloud เป็นแนวคิดของการให้บริการคลาวด์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ทั้งในแง่ของความปลอดภัยของระบบ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ และความเสถียรของคลาวด์ โดย Sovereign Cloud นั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาคโดยตรง ไม่สามารถแทรกแซงได้ด้วยกฎหมายจากต่างประเทศ 

Sovereign Cloud นั้นมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ทั้งหมดตั้งอยู่ภายในประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งาน
  2. การประมวลผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งาน
  3. ทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ใน Sovereign Cloud สามารถเข้าถึงได้โดยประชากรหรือผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายภายในประเทศหรือภูมิภาค
  4. Sovereign Cloud จะต้องให้บริการในพื้นที่ที่มีข้อกฎหมายที่กำกับดูแลข้อมูลและการประมวลผลที่มีการป้องกันการถูกแทรกแซงโดยกฎหมายจากรัฐภายนอก
  5. สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลภายใน Sovereign Cloud ถือเป็นของผู้ใช้บริการคลาวด์เพียงผู้เดียวอย่างสมบูรณ์ 

มากไปกว่าข้อกำหนดเหล่านี้ Sovereign Cloud ควรจะมีบริการและเครื่องมือ รวมไปถึงประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกับบริการ Hyperscale Cloud อื่นๆด้วย เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีให้กับธุรกิจและหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน 

AIS Business ร่วมกับ VMware เปิดให้บริการ AIS Sovereign Cloud เป็นรายแรกในประเทศไทย

ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน สิ่งที่ตามมาคือความพยายามในการปกป้องรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเข้มงวด กฎหมายเพื่อกำกับดูแลการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และประมวลผลข้อมูลเพื่อคุ้มครองประชาชนกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของรัฐทั่วโลก

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ให้บริการจากจีนที่กำลังพยายามขยายตลาดในประเทศไทย แม้จะมีการเปิดให้บริการในพื้นที่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่บริการส่วนใหญ่ก็ยังถูกกำกับด้วยกฎหมายด้านข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งอาจขัดแย้งกับกฎหมายในประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่า Sovereign Cloud นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการปูพื้นฐานไปสู่อนาคตที่การดำเนินงานขององค์กรจะต้องพึ่งพาอาศัยและเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิ แวดวงการเงินการธนาคาร, ประกันภัย,โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนั้น AIS Business ก็ได้จับมือกับ VMware เพื่อเปิดให้บริการ AIS Sovereign Cloud เป็นรายแรกของประเทศไทย

AIS Sovereign Cloud ถูกพัฒนาและออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของโซลูชันจาก VMware โดยยึดแนวทางตามข้อกำหนดด้าน Data Residency และ Jurisdictional Control อย่างเคร่งครัด โดยบริการนี้นั้นมีคุณสมบัติ ดังนี้

Data Sovereignty and jurisdictional control 

ข้อมูลทั้งหมดในระบบคลาวด์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและอำนาจตามกฎหมายของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังมีสถานที่เก็บข้อมูล การบริหารจัดการ และทีมงานช่วยเหลือภายในประเทศทั้งหมด 

Data Access & Integrity 

ระบบคลาวด์มีความยืดหยุ่น พร้อมใช้งาน มีเครื่องมือพื้นฐานให้เลือกใช้อย่างครบครันจาก Data Center อย่างน้อย 2 แห่งในประเทศไทย พร้อมกับระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ได้มาตรฐานสากล องค์กรที่เลือกใช้จึงมั่นใจได้ทั้งในแง่ของการใช้งานเชิงเทคนิค ความเสถียร และความปลอดภัยของข้อมูลแบบเต็มที่ 

Data Security & Compliance

AIS Sovereign Cloud มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบและอัพเดทด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

Data Independence & Mobility

ระบบ Sovereign Cloud นี้นั้นมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานคลาวด์ร่วมกับบริการหรือระบบอื่นๆได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบ On-premise หรือโครงสร้างแบบ Multi-cloud ไม่ต้องกังวลถึงปัญหา Vendor Lock-in หรือปัญหาในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี

Data Innovation & Analytics

เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด AIS Sovereign Cloud จึงมาพร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปประมวลเพื่อต่อยอดไปสู่คุณค่าทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้ของ AIS Sovereign Cloud เป็นไปตามแนวคิดของ “Cloud Smart” ซึ่งหมายถึงการเลือกใช้คลาวด์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ยืดหยุ่นได้ตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการใช้งานอย่างแท้จริง 

AIS Sovereign Cloud เป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem คลาวด์อัจฉริยะที่ชื่อว่า AIS Cloud X คลาวด์ที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้งานของแต่ละธุรกิจไม่ว่าจะใช้งานบน On-Premise, Private Cloud, MEC, Local Cloud ไปจนถึง Public Cloud  ซึ่งได้รวบรวมโซลูชัน เครื่องมือ และบริการทั้งจาก AIS Business และพาร์ทเนอร์ระดับโลก เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถใช้บริการคลาวด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ หลากหลาย และยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางดิจิทัลของธุรกิจ 

Sovereign Cloud จะสร้างโอกาสให้องค์กรไทยได้อย่างไร

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Sovereign Cloud นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ข้อมูลในอนาคตที่จะมีมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และอธิปไตยของข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นและมีความอ่อนไหวและความสำคัญมากขึ้น รวมไปถึงข้อกฎหมายและการกำกับดูแลด้านข้อมูลที่เคร่งครัดขึ้นด้วย

ในมุมมองของผู้ให้บริการโซลูชันและธุรกิจทั่วไป Sovereign Cloud จะเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง หรือมีการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวมาก อีกทั้งยังเป็นการวางแผนเผื่ออนาคตที่มีแนวโน้มการกำกับดูแลข้อมูลที่เข้มข้นขึ้น โดยอาจเลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Multi-cloud สำหรับแอปพลิเคชันและการประมวลผลข้อมูลส่วนที่ต้องการโดยเฉพาะ

ในทำนองเดียวกัน Sovereign Cloud จะมีบทบาทเป็นอย่างมากสำหรับการปฏิรูปดิจิทัลของภาครัฐซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนปริมาณมหาศาล Sovereign Cloud นั้นถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ ดังนั้นจึงสามารถลดภาระด้านความปลอดภัย เสถียรภาพ และ Compliance ไปได้มาก ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ AIS Business ได้มีการนำร่องใช้ Sovereign Cloud เข้าไปพัฒนาระบบอีเมลบนคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐของไทยแห่งหนึ่ง จากเดิมที่เป็นบริการแบบ On premise ซึ่งการย้ายระบบขึ้นไปอยู่บนคลาวด์นั้นช่วยให้องค์กรแห่งนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถสเกลระบบได้ตามการใช้งานจริง อีกทั้งข้อมูลในอีเมลทั้งหมดก็ได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Sovereign Cloud หมดกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการสำรองข้อมูล

เดินหน้ากับ Sovereign Cloud เพราะความปลอดภัยของข้อมูลคืออนาคต

สถานการณ์ของโลกที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้นานาประเทศเริ่มให้ความสนใจกับอธิปไตยของข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความไม่ลงรอยทางการเมืองระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ หรือการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศก็ล้วนต้องการสร้างข้อได้เปรียบจากข้อมูลภายใน จึงเป็นที่คาดการณ์กันว่า Sovereign Cloud จะแพร่หลายและเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก

แม้การกำกับดูแลข้อมูลที่เข้มงวดและปัญหาทางข้อกฎหมายจะยังไม่มีให้เห็นบ่อยนักในปัจจุบัน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความปลอดภัยและมั่นคงของระบบนั้นมีความสำคัญกับธุรกิจอยู่เสมอ Sovereign Cloud เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้ และเป็นตัวเลือกที่ Future-proof สำหรับโลกดิจิทัลในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

AIS Business ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ AIS Sovereign Cloud และบริการอื่นๆใน AIS Cloud X และหากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIS Sovereign Cloud ได้ที่ https://business.ais.co.th/solution/vmware-sovereign-cloud.html 


––––––––––––

AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th 

Website : https://business.ais.co.th


Check Also

True IDC ได้รับ AWS Migration Competency ตอกย้ำความเชี่ยวชาญใน Cloud Migration เป็นรายแรกในประเทศไทย

True IDC ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ชั้นนำ ได้ประกาศความสำเร็จล่าสุดของการให้บริการ AWS ด้วย AWS Migration Competency โดยการรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันและความเชี่ยวชาญด้านการโอนย้ายระบบคลาวด์ที่โดดเด่นแก่ลูกค้าองค์กร

วีเอ็มแวร์มอบรางวัล Excellence Awards แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย [Guest Post]

บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ ผู้นำด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะรางวัล Customer Achievement Awards อันทรงเกียรติ รางวัลเหล่านี้ยกย่องบริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากบริการและเทคโนโลยีของ VMware ลูกค้าของวีเอ็มแวร์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและวิวัฒนาการทางธุรกิจภายในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ ที่งาน VMware Explore …