CDIC 2023

AIS 5G Business is NOW: อนาคตของ 5G และ IoT ในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล

องค์กรส่วนใหญ่ต่างทราบถึงความจำเป็นของการทำ Digital Transformation (DX) ด้วยเหตุนี้เองหลายบริษัทจากธุรกิจดั้งเดิมจึงก้าวเข้าสู่เข้าสู่ถนนสายเทคโนโลยี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่ง 5G เองกำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว มาดูกันว่าแนวโน้มของ 5G และ IoT จะรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจได้อย่างไร

Digital Transformation เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณนิติ เมฆหมอก  นายกสมาคมไทยไอโอที

สมาคม Thai IoT เกิดขึ้นจากพันธกิจที่ต้องการสร้างให้เกิดความตื่นตัวทางด้าน IoT ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารให้ภาคธุรกิจเข้าใจถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้รู้จากการส่งต่อองค์ความรู้ในด้าน IoT รวมถึงจับมือกับพันธมิตรต่างๆทั้ง ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดการนำใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นจริง ท้ายที่สุดแล้วทางสมาคมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์การถูก Disrupt จากเทคโนโลยี โดยในวันนี้คุณนิติ เมฆหมอก  นายกสมาคมไทยไอโอที มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ พร้อมกับกล่าวถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เชื่อแน่ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ต่างไขว่คว้าหนทางที่จะสามารถขยายอาณาจักร หรือหาหนทางรอดในอนาคต อย่างไรก็ดีทุกจุดประสงค์ต่างเริ่มต้นด้วยทางเดียวกัน นั่นก็การเปิดธุรกิจสู่โลกดิจิทัลหรือเปลี่ยนวิธีการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ให้เป็น Digital Transformation(DX) อย่างแท้จริง ทั้งนี้เองอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันก็คือการวางกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจ ซึ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าท่ามกลางเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้ามามากมายนั้น มีสิ่งใดที่สามารถนำเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของธุรกิจได้อย่างตรงจุด

โอกาสในประเทศไทยที่มาพร้อมเทคโนโลยีกำเนิดใหม่

นอกจากการก้าวให้ทันเทคโนโลยีและการนำมาใช้อย่างเหมาะสมแล้ว การมาถึงของ 5G จะยิ่งช่วยให้การเติบโตของ IoT มีแต่จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2025 การใช้งาน IoT ในระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจ จะมีมูลค่าแตะถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยกตัวอย่างของผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันเช่น การตรวจสอบผิวเครื่องบินด้วยกล้องระดับ 4K ที่สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นจากการมาถึงของ 5G ทำให้ลดต้นทุนและเวลาได้เป็นอย่างมาก ในส่วนของประเทศไทยเองคุณนิติ ได้เผยถึงโอกาสใหม่ๆที่น่าจับตาดังนี้

1.) ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ยังมีปัญหาอีกมากที่เราสามารถพัฒนา IoT มาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

2.) แนวโน้มการใช้งานหรือยอดจองรถ EV กำลังพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นในระยะเริ่มต้นใหม่นี้คือโอกาสที่อาจจะมีโซลูชัน IoT ที่สามารถเพิ่มศักยภาพตอบโจทย์ตลาดผู้ใช้รถ EV 

3.) ประเทศไทยมีเมืองที่มีความพร้อมในการเป็นฐานด้าน Workation หลายแห่ง แต่ยังไม่มี Innovation Hub เกิดขึ้นได้กระจายตัวเพียงพอ ดังนั้นยังมีพื้นที่ใหม่ๆ ที่ผู้คิดค้นนวัตกรรมสามารถเปิดตลาดได้อีกมาก

4.) ในมุมของ Bio-Circular Economy หรือการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีของเสียน้อยที่สุด ซึ่งของเสียนั้นสามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้ ยังมีปัญหาอีกมากที่สามารถถูกแก้ไขได้ด้วยการประยุกต์ใช้ IoT 

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ แต่เพียงแค่ช่วยรับและประมวลผลข้อมูล โดยยังจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ ซึ่ง Journey ของอนาคตสู่ปี 2030 คือการที่คนต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีว่าจะทำอย่างไรให้สร้างประโยชน์ได้สูงสุด” — ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมไทยไอโอที กล่าว

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมไทยไอโอที

ในมุมของ 5G ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

1.) จะช่วยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น

2.) เกิดความเป็น Mobility ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว

3.) สามารถตอบสนองได้อย่างไม่มีดีเลย์ เหมาะสมกับการให้บริการบางประเภทที่มีความสำคัญ เช่น การทำงานที่เกี่ยวกับชีวิต เป็นต้น

4.) ทำงานได้จากทางไกล ตอบโจทย์การทำงานจากทุกหนแห่ง

5.) แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเรื่องความเร็วและความหน่วงต่ำ

6.) สร้างความเป็นอัตโนมัติให้แก่การปฏิบัติงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม

7.) เปลี่ยนมุมมองของธุรกิจจาก Productive เป็น Service

8.) สามารถใช้ข้อมูลตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

และเมื่อประกบภาพของ 5G เข้ากับ IoT ในการนำไปใช้ในสภาพธุรกิจจริงแล้ว จากภาพประกอบเราจะเห็นมุมมองต่างๆ ได้อย่างชัดเจนว่า 5G สามารถยกระดับเรื่องของ

  • Connectivity – จากเดิมโรงงานมักยึดติดอยู่กับการเดินสาย เมื่อใช้ 5G แล้ว จะมีความสะดวกในการย้ายที่อย่างมาก
  • IoT – ทำงานได้ดีขึ้นในการให้กำเนิดข้อมูล และ 5G เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ระบบ AI เช่นเดียวกันเมื่อ AI ต้องการพลังประมวลผลสูง เทคโนโลยี Cloud และ Edge จึงเข้ามามีบทบาท และอีกครั้งที่ 5G คือหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดไว้ ในมุมของผู้ให้บริการเครือข่ายเมื่อข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาล อาจจะนำไปสู่โครงข่ายที่เชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด และอาจต้องสนับสนุนโมเดลในการคิดราคาใหม่ เพื่อสนับสนุนในการใช้งาน IoT
  • Security – นอกจากในมุมมองของภาคธุรกิจที่ว่ามีมาตรฐานต่างๆ แล้วยังมองไปถึงว่าข้อมูลสำคัญของธุรกิจที่เชื่อมต่อในระบบจะรั่วไหลออกไปไหม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของ Edge จะช่วยสกัดกั้นและจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อมูลให้อยู่ในวงจำกัด
  • Digital Twin – การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และดิจิทัลจะทำให้สามารถปฏิบัติงานแบบรีโมตได้
  • Recognition – ปัจจุบันผู้คนยังมองภาพการปฏิบัติงานจำกัดอยู่แค่การรับรู้ทางสายตาและเสียง แต่ในอนาคตเมื่อ 5G เข้ามาแล้วการเพิ่มระบบสัมผัสด้วย Sensor เพื่อให้ความสมจริงจะเกิดขึ้นได้
  • Sustainability – 5G อาจจะทำให้เกิดแอปพลิเคชันหรือกรณีศึกษาต่างๆเกิดขึ้นได้มากมาย แต่เช่นกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นแต่อาจจะมีมุมของการพัฒนาเทคโนโลยีให้กินไฟน้อยลงอยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ

สุดท้าย ดร.เจษฎา ยังเผยว่า 5G จะสร้างให้เกิดตำแหน่งงานและธุรกิจใหม่ ซึ่งหลายประเทศได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วและพยายามนำมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ให้อุตสาหกรรม นอกจากนี้วิธีการเรียนหรือทำงานของผู้คนผสมผสานร่วมกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนมากขึ้น แต่เช่นกันธุรกิจก็ยังมองหาวิธีการใช้ข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัยควบคู่กัน

AIS Business ในฐานผู้ให้บริการ 5G, IoT, Cloud และ Cyber Security มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรในเทคโนโลยีต่างๆ มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจขององค์กรที่สนใจโซลูชัน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของคุณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ business@ais.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับ AMD EPYC 8004 Series

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับหน่วยประมวลผล AMD EPYC 8004 Series รุ่นล่าสุดจาก AMD ตอบโจทย์งาน Edge Computing

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 –16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …