Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

AI: เมื่อ Wi-Fi ขององค์กรแข่งกันที่ประสบการณ์ ความชาญฉลาดของ AI ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น

ในอดีตนั้นเรามักเห็นตลาด Enterprise Wireless LAN แข่งขันกันที่การออก Wireless Access Point และ Wireless LAN Controller ที่รองรับมาตรฐานใหม่ๆ หรือสถาปัตยกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ กันเป็นหลัก แต่ในอนาคตนั้นระบบ Wireless LAN เหล่านี้จะไม่ได้แข่งขันกันในประเด็นเหล่านี้แล้ว แต่การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานนั้นจะเป็นหัวใจหลัก และการแข่งขันพัฒนา AI เพื่อมาตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับธุรกิจองค์กร ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองของวงการ IT นับถัดจากนี้!

ประสบการณ์การใช้ Wi-Fi ที่ดี จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน และความมั่นคงน่าเชื่อถือของธุรกิจ

ระบบ Wi-Fi ที่เสถียร, ใช้งานได้ง่ายดาย และมั่นคงปลอดภัยนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะองค์กรที่ใส่ใจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT เท่านั้นอีกต่อไป แต่ด้วยการที่ทุกๆ องค์กรนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเป็น Digital Workplace การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายที่มีคุณภาพนั้นก็ต้องกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องมีเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้ได้

ในอดีตเราอาจคุ้นเคยกับภาพของการที่พนักงานต้องพยายามดิ้นรนหาหนทางการทำงานเอาเองภายในองค์กรไม่ว่าระบบเครือข่ายจะมีปัญหามากเท่าใดก็ตาม แต่ในปัจจุบันที่แนวคิดในการทำงานของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปนั้น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมั่นใจก็กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งหากคนรุ่นใหม่นั้นไม่สามารถทำงานได้ด้วยปัญหาด้านความเสถียรของระบบเครือข่าย พวกเขาอาจมองว่าองค์กรนั้นไม่ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเลือกที่จะย้ายงานแทนที่จะอดทนกับปัญหาเหล่านี้

ในทางกลับกัน การให้บริการ Wi-Fi แก่เหล่าลูกค้าของธุรกิจนั้นก็ไม่อาจทำอย่างไม่ใส่ใจเหมือนอย่างแต่ก่อน ที่ธุรกิจมี Wi-Fi เอาไว้เพียงเพื่อแค่ให้ได้ชื่อว่ามีบริการ Wi-Fi ฟรีสำหรับลูกค้า เพราะในปัจจุบันการเชื่อมต่อเครือข่ายได้นั้นหมายถึงธุรกิจในทุกย่างก้าว ดังนั้นหากธุรกิจใตต้องการที่จะให้บริการ Wi-Fi ฟรีสำหรับลูกค้า การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในส่วนนี้ก็จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ และ Wi-Fi ที่ดีก็จะสามารถต่อยอดด้านการรวบรวมข้อมูลหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ด้วยอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ด้วยบริบทของการที่ Wi-Fi นั้นไม่ได้เป็นระบบเครือข่ายที่มีไว้รองรับการใช้งานของพนักงานหรือลูกค้าเท่านั้น แต่ Wi-Fi ยังกลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อของเหล่าอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) หลักไปแล้ว ดังนั้นระบบ Wi-Fi ที่มีคุณภาพนั้นก็จะเป็นอีกเบื้องหลังสำคัญในการใช้งานอุปกรณ์ IoT สำหรับใช้งานภายในหรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าภายนอกองค์กรด้วยเช่นกัน

Wi-Fi ที่ไร้ AI อาจไม่ตอบโจทย์ด้านประสบการณ์การใช้งานได้อย่างเพียงพออีกต่อไป

อย่างไรก็ดี หากเราติดตามมาตรฐานต่างๆ ทางด้าน Wi-Fi ในหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ แนวคิดหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำมาปรับปรุงเป็นมาตรฐานทางด้าน Wi-Fi นั้นก็ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของประสบการณ์การใช้งานแต่อย่างใด เพราะมาตรฐานเหล่านั้นกลับมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของความเร็ว, ความมั่นคงปลอดภัย, การใช้งานต่อเนื่องอย่างลื่นไหล และการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์แต่ละชุดเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความง่ายดาย และขาดการบริหารจัดการในภาพรวมไป

ที่ผ่านมาเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยี Wi-Fi ทั่วโลกจึงต้องพัฒนาในสองประเด็นดังกล่าวกันขึ้นมาเอง แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ยังมีลักษณะเป็นแบบ Rule-based เป็นหลัก ทำให้ในยุคปัจจุบันที่ระบบเครือข่ายในธุรกิจต่างๆ มีขนาดใหญ่มากขึ้น และมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมากขึ้นอย่างมหาศาลนี้ ไม่สามารถถูกตอบโจทย์ได้โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นอีกต่อไป

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนั้นก็อย่างเช่น การที่ Aruba ออก Wireless Access Point รุ่นล่าสุดอย่าง Aruba 510 Series ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax ความเร็วสูง อีกทั้งยังมาพร้อมกับ WPA3, Zigbee และ Bluetooth 5 ให้พร้อมใช้งานตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างหลากหลาย แต่ Aruba เองก็ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีในฝั่ง AI เพื่อให้ระบบ Wireless LAN ของตนเองนั้นมีความคุ้มค่าสำหรับเหล่าธุรกิจองค์กรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

AI หัวใจสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์การใช้ Wi-Fi ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน

Credit: HPE Aruba

ในอดีตนั้น Wi-Fi ขององค์กรมักเป็นเทคโนโลยีที่ถูกตั้งค่าตอนติดตั้ง แล้วทิ้งให้ระบบทำงานไปอย่างเสถียรเหมือนที่ทำการตั้งค่าเอาไว้ไปเรื่อยๆ แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบเลย ยกเว้นการปรับ Channel ความถี่ที่ใช้เพื่อไม่ให้สัญญาณชนกัน, การยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน และการทำงานทดแทนเมื่อมีอุปกรณ์ใดหยุดทำงานไป

แต่ปัจจุบันนี้เมื่อ AI ได้เข้ามามีบทบาทในระบบเครือข่าย การนำข้อมูล Wi-Fi ไปให้ AI ทำการวิเคราะห์นั้นก็ทำให้ Wi-Fi กลายเป็นเทคโนโลยีที่กลับมามีชีวิตชีวาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

1. ให้ AI ช่วยเสริมความเสถียรให้กับ Wi-Fi

Credit: HPE Aruba

Aruba NetInsight นั้นคือเทคโนโลยี AI สำคัญหนึ่งที่จะมาช่วยเหล่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบ Wi-Fi ให้มีความเสถียนทนทาน และปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน โดยอาศัยข้อมูลการเชื่อมต่อใช้งานของผู้ใช้งาน รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้งาน, ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน, ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น และอื่นๆ นั่นเอง

AI มีบทบาทสำคัญใน Aruba NetInsight เป็นอย่างมาก เพราะการค้นหา Pattern ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมจากผู้ใช้งานทั่วโลกนั้นก็ต้องอาศัย AI ในขณะที่การทำความเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายของแต่ละธุรกิจองค์กรซึ่งมีพฤติกรรมที่ต่างไปและสามารถให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นั้น ก็ต้องอาศัย AI เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ Aruba NetInsight จึงทำหน้าที่เสมือนกับเป็นผู้ดูแลระบบแบบ AI ที่จะคอยสอดส่องระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลผู้ใช้งานทุกคนให้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีอยู่เสมอนั่นเอง ซึ่ง Aruba ก็ได้ตั้งชื่อโซลูชันนี้ของ Aruba NetInsight เอาไว้ว่า Analytics & Assurance

2. ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า ด้วยการวิเคราะห์ของ AI

Credit: HPE Aruba

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือประเด็นด้านการใช้พลังงานของระบบเครือข่าย หากระบบเครือข่ายของคุณมีขนาดไม่ใหญ่มากนักก็อาจไม่เห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ แต่ลองจินตนาการถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอาคารหรือสาขาจำนวนมาก, ห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมที่ต้องติดตั้ง Access Point หลายร้อยชุดเพื่อให้บริการลูกค้า ไปจนถึงสนามบินที่ต้องมีพื้นที่ครอบคลุมขนาดใหญ่ และธุรกิจ ISP หรือ Mobile Operator ที่อาจต้องติดตั้ง Access Point ทั่วประเทศหลายหมื่นชุด ก็อาจเข้าใจได้ถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงจนน่าตกใจ

โจทย์นี้คืออีกโจทย์หนึ่งที่ Aruba NetInsight ให้ความสำคัญและนำมาสร้างเป็นโซลูชัน Green AP โดย AI ใน Aruba NetInsight ที่ได้รวบรวมและทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานภายในระบบเครือข่ายนั้น จะทำการควบคุมการเปิดปิด Access Point ให้โดยอัตโนมัติเอง เพื่อให้ Access Point นั้นไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตลอดในช่วงที่ไม่ได้มีผู้ใช้งานเชื่อมต่อ อย่างเช่น ตอนกลางคืนที่ไม่มีใครเดินห้าง เป็นต้น ซึ่งแนวทางนี้ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถลดค่าไฟได้อย่างมหาศาล และยังสามารถยืดอายุการใช้งานของ Access Point ให้ยืนยาวยิ่งขึ้นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

3. เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Wi-Fi ด้วย AI ที่ประเมินความเสี่ยงได้จากข้อมูล

Credit HPE Aruba

ความมั่นคงปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ทุกๆ องค์กรละเลยไม่ได้อีกต่อไป และ Aruba IntroSpect ก็คือเทคโนโลยี Machine Learning ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ ช่วยปกป้องระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามที่เกิดจากภายในองค์กร หรือการถูกโจมตีต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว ด้วยการรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การยืนยันตัวตน, การเชื่อมต่อแบบ Remote, การพยายามเข้าถึงทรัพยากรสำคัญในระบบเครือข่าย, การใช้งานบริการ Cloud และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อจำแนกผู้ร้ายในเครือข่ายออกจากผู้ใช้งานทั่วไป และทำการยับยั้งพฤติกรรมอันตรายเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที

นวัตกรรม AI ใหม่ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่าย ยังคงถูกพัฒนาและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

3 แนวทางข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีด้าน AI ที่ Aruba เปิดตัวออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ ซึ่งแนวโน้มของเหล่าผู้พัฒนาระบบเครือข่ายหลังจากนี้ AI จะถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่ใช้ในการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งเหล่าผู้ใช้งานระบบ Wi-Fi และเหล่าผู้ดูแลระบบ Wi-Fi สำหรับภาคธุรกิจ และเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นใหม่ทุกๆ วัน ทั้งยังมีวิวัฒนาการไปตามข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้งานวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ถือว่าน่าจับตามองไม่น้อยและเป็นสีสันใหม่ๆ ให้กับวงการระบบเครือข่าย ที่เหล่าองค์กรไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป

สนใจติดต่อ Aruba ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ Wireless LAN, LAN และ Security สำหรับองค์กร หรือต้องการทดสอบเทคโนโลยี AI สำหรับช่วยเหลือในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย สามารถติดต่อทีมงาน Aruba ได้ทันทีที่ Email: aruba.th@hpe.comAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gigamon Webinar: รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย พร้อมรับอนาคตใหม่กับ Gigamon

Gigamon ร่วมกับ nForce Secure ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าฟังบรรยาย Gigamon Webinar เรื่อง “รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย พร้อมรับอนาคตใหม่กับ Gigamon” พร้อมเรียนรู้การ Work from Home อย่างมั่นคงปลอดภัยภายใต้งบด้าน IT ที่ถูกจำกัดด้วยแนวคิด Do More with Less และการวางกลยุทธ์ Zero Trust บนระบบเครือข่ายที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรับมือกับช่องทางการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020 เวลา 14:00 ผ่าน Live Webinar

ใช้ Storage จาก IBM ใน Data Center โดยคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนตามพื้นที่การใช้งานจริง ด้วย IBM Storage Utility Offering

การมาของ Cloud ได้ทำให้ธุรกิจองค์กรเริ่มมองแนวทางในการลงทุนระบบ IT เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยต้องลงทุนซื้อเองทั้งหมดแบบ CAPEX มาสู่การจ่ายตามการใช้งานจริงและบริการที่ต้องการแบบ OPEX ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเติบโตได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปริมาณมหาศาลเกิดขึ้นตั้งแต่แรก IBM ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจองค์กร จึงได้ทำการพัฒนา IBM …