CDIC 2023

[PR] อะโดบีสร้างนิยามใหม่การลงชื่อแบบอิเลคทรอนิคส์ในเอกสารด้วยความสามารถของดอคคิวเมนท์ คลาวด์

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2558 – อะโดบีประกาศความสามารถในการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ ( e-sign ) แบบใหม่อันโดดเด่นสำหรับผู้ใช้งาน ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ( Document Cloud ) ซึ่งจะทำให้การลงชื่อในเอกสารและสัญญาอิเลคโทรนิคส์เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ความสามารถใหม่นี้รวมทั้งกระบวนการทำงานแบบ drag-and drop สำหรับนักออกแบบ การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล ( ซึ่งเป็นการลงชื่อแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ) และ การบริหารจัดการองค์กรระบบโมบิลิตี้ ( Enterprise Mobility Management ) และ เทคโนโลยี Signature Capture ที่ทำให้การลงชื่อระหว่างการเดินทางสะดวกขึ้น อะโดบียังประกาศขยายความร่วมมือกับบริษัท Workday Salesforce และ Ariba ที่ทำให้ลูกค้าระดับหน่วยงานสามารถใช้การลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์กับแผนกบุคลากร ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และใช้กับระบบกฏหมายได้อีกด้วย

adobe-document-cloud-esign

นายไบรอัน แลมกิ้น รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านดิจิตอลมีเดียของอะโดบีกล่าวว่า “องค์กรทางธุรกิจทั้งหลายกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความคล่องตัวในการดำเนินการทางธุรกิจทั้งกระบวนการ และความสามารถในการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบใหม่ของอะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ รวมทั้งการใช้ลายมือชื่อแบบดิจิตอลและการนำไปใช้กับอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการลดความล่าช้าและความยุ่งยากในการใช้เอกสารแบบกระดาษที่ต้องลงลายมือชื่อแบบดั้งเดิมลงไป”

นายพอล ร๊อบสัน ประธานของอะโดบี เอเชียแปซิฟิคกล่าวว่า “วิธีการที่หน่วยงานทางธุรกิจทำระหว่างกันและทำกับลูกค้าในปัจจุบันนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาแทบจะสิ้นเชิง ความต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลง เพิ่มความรวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นนั้นมีมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การใช้ระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างเปิดเผยและการใช้งานที่ง่ายจะช่วยให้หน่วยงานทางธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยหันมาใช้กระบวนการนี้เพื่อที่จะทำให้มีความคล่องตัวและรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเอาไว้ได้ดีขึ้น”

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหน่วยงานรัฐของประเทศออสเตรเลียก็คือ การใช้ระบบ อะโดบี พาร์ทเนอร์ เซโร่ กับกรมสรรพากรของออสเตรเลีย องค์กรธุรกิจสามารถแสดงและยื่นเสียภาษีของบุคลากรในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถทำได้ตลอดทุกช่วงเวลา จากทุกที่ และด้วยระบบที่ปลอดภัยที่จะการยืนยันตอบกลับเมื่อมีการยื่นรายการทุกครั้ง

ความสามารถของระบบ E-Sign ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

การนำวิธีลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์มาใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นองค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถนำมาใช้ได้ ฟอรเรสเตอร์ รีเสิร์จ ประมาณการณ์ว่า จะมีเอกสารมากกว่า 754,000,000 ฉบับที่จะใช้วิธีการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขิ้น 350 เปอร์เซนต์จากการใช้ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีเพียง 210,000,000 ฉบับ1 แม้ว่า จะมีองค์กรธุรกิจมากมายที่เปลี่ยนมาใช้ระบบการลงลายมือชื่อดิจิตอลที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกว่าระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบเดิม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือ การที่ EU จะเริ่มนำระบบใหม่นี้ไปใช้อย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่การลงลายมือชื่อดิจิตอลและระบบการทำงานที่ล้ำหน้าที่ Document Cloud eSign มี สามารถให้บริการในระดับดีเลิศแก่องค์กรทางธุรกิจทั่วโลกได้ในทันที

ความสามารถใหม่อันทรงพลังที่เปิดตัววันนี้:

 • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ก้าวล้ำ – ด้วยระบบการทำงานใหม่ drag-and-drop Workflow Designer ทำให้สามารถสร้างเทมเพลตที่ง่ายต่อผู้ส่งที่จะทำให้ระบบการลงลายมือชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องทุกครั้ง และการใช้ระบบการทำงานที่ก้าวหน้าเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บเป็นไปตามกระบวนการทางธุรกรรมที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ เช่นกระบวนการจ้างพนักงานใหม่ การสรุปสัญญาซื้อขาย ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และหลังการลงลายมือชื่อ
 • การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล – บริการ Adobe eSign ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการลงลายมือชื่อดิจิตอลของสหภาพยุโรปและองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมระบบการค้าของโลก ทำให้อะโดบีเป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้เพียงรายเดียวที่คนทั้งโลกสามารถใช้งานและมีผลอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานยุโรป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาชนชาวยุโรปเท่านั้น เพียงแค่ใช้งานโปรแกรมอะโดบี รีดเดอร์อันมีชื่อเสียงของอะโดบี
 • ศูนย์ข้อมูลในสหภาพยุโรปแห่งใหม่ – เพื่อให้การทำงานทางด้านข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นเอกภาพ ศูนย์ข้อมูลดอคคิวเมนท์ คลาวด์ แห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่ไอร์แลนด์และเยอรมนี และคาดว่าจะพร้อมใช้งานช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายศูนย์ข้อมูลออกไปทั่วโลกตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559
 • ความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ – การทำให้บุคลากรมีทางเลือกใหม่ที่จะทำให้สามารถลดกระบวนการลง และทำให้การเซนต์สัญญาทำได้เร็วขึ้น ด้วยประสบการณ์การทำสัญญาแบบใหม่ล่าสุดที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการแก้ไขเอกสารที่ถูกส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อได้เมื่อเกิดความผิดพลาดในเนื้อหา เพียงแค่แก้ไขแล้วส่งไปใหม่แทนที่จะต้องยกเลิกเอกสารและเริ่มทำเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น

adobe-document-cloud-esign-2

สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา

Adobe eSign Manager DC คือแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ร่วมกับบริการ Document Cloud eSign และ Adobe Acrobat DC ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถสร้างเอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ ส่งเอกสารเพื่อให้ลงลายมือชื่อ สามารถตรวจสอบว่าอยู่ในกระบวนการใดได้แบบทันทีทันใด และรับการลงลายมือชื่อได้ในชั่วพริบตาด้วยบริการ in-person signing แอพพลิเคชั่น eSign Manager DC ตัวล่าสุดนี้มีความสามารถดังนี้

 • Enterprise Mobility Management ( EMM ) – สามารถจัดการเอกสารในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ดอคคิวเมนท์ คลาวด์บนอุปกรณ์พกพาที่พนักงานของบริษัทสร้างขึ้นได้ด้วย Android for Work และจะสามารถใช้ Good Technology และ Microsoft Intune ได้เร็ว ๆ นี้
 • Signature Capture – ด้วยความสามารถนี้ ทำให้พนักงานสามารถใช้กล้องบนอุปกรณ์พกพาถ่ายภาพลายเซนต์ของตัวเองเพียงครั้งเดียว สามารถใช้สำหรับลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ ซ้ำได้เรื่อย ๆ
 • Signature Sync – พนักงานสามารถเข้าถึงภาพลายมือชื่อของตัวเองได้ทั้งบนเว็บไซต์ บนอุปกรณ์พกพา และบนคอมพิวเตอร์ได้ เพราะภาพลายมือชื่อนั้นจะถูกทำให้พร้อมสำหรับให้พวกเขาเรียกใช้ในทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังสามารถดาวน์โหลด เปิดดูเอกสารฉบับที่ต้องการได้บนอุปกรณ์พกพา ด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

องค์กรใหม่ที่เข้าร่วมทำให้ระบบดอคคิวเมนท์ คลาวด์ที่ขยายตัวขึ้น

องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ก็คือ องค์กรใหม่ ๆ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาระบบ ด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานทั้งหลายสามารถเพิ่มระบบการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเอกสารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจทุก ๆ วันได้อย่างสะดวกง่ายดาย การรวมและอัพเดทบริการเพิ่มเติมในครั้งนี้ของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีดังนี้

 • Workday – ด้วยการเพิ่มความสามารถในการลงลายมือชื่ออิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเฟรมเวิร์คของ workday จะทำให้กระบวนการทำธุรกิจรวดเร็วขึ้น ลูกค้าของ workday ที่ซื้อบริการ Adobe eSign ที่มีความสามารถในการลงลายมือชื่อเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจใน Workday application suite มีให้บริการกว่า 400 ประเภทนี้ จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย ทำให้บรรลุข้อตกลงได้มากขึ้น และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
 • Salesforce – การอัพเดทบริการ eSign ครั้งล่าสุดนี้ มีระบบการติดตั้งที่ใช้งานง่าย การใช้งานทั่วไป เช่น การเพิ่มรายชื่อสินค้าเข้าไปในสัญญา และความสามารถในการรับรองลายมือชื่อดิจิตอล ทำให้การติดตั้ง การใช้งาน และการจัดการกระบวนการลงลายมือชื่อในการซื้อขายสินค้าของ Salesforce ผู้ให้บริการด้านการลงลายมือชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งจากผู้ใช้งานเข้าใจง่ายขึ้น และบริการ eSign นี้จะฝังอยู่ในระบบของ Salesforce เอง ซึ่งได้รับการรับรองว่าใช้งานกับโปรแกรม Lightning app builder framework ได้เต็มที่
 • Ariba – การรวมบริการ eSign ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผู้ลงชื่อได้หลายคน สามารถกำหนดลำดับของผู้ลงชื่อได้ และสามารถตรวจสอบผู้ลงชื่อได้ด้วยระบบการตรวจสอบจากหลายแหล่งยืนยันเข้าไปในระบบของ Ariba ครั้งนี้ ทำให้การใช้งานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง Ariba Contract Management รวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสามารถควบคุมการส่งสัญญาสำหรับการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ได้ง่ายขึ้น

เกี่ยวกับบริการ eSign ของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์

ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นรูปแบบไฟล์ PDF ขึ้นมา อะโดบีมีประสบการณ์มากว่า 20 ปีในเรื่องความปลอดภัยของเอกสารแบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ รวมทั้งบริการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ eSign ไปใช้งานในหน่วยงานได้สำหรับองค์กรทุกระดับ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานด้านเอกสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรชั้นนำทั่วโลก เช่น บริษัท KLM, Groupon, Jaguar Land Rover, NetAPP และ TiVo ต่างก็ไว้วางใจในบริการการชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ของอะโดบี ที่ทำให้การลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ทำได้รวดเร็ว ปลอดภัย และทำได้ทุกที่ ซึ่งได้มีการใช้งานการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การประกันภัย การบริการด้านการเงิน การสื่อสารและความบันเทิง หน่วยงานราชการ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสัญญา

ลิงค์ที่น่าสนใจ:

 • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Adobe eSign Services https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html
 • บล๊อคเกี่ยวกับข่าวของ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ที่เขียนโดย เควิน เอ็ม ลินช์ – รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ http://adobe.ly/1VCwWZr
 • บล๊อคของ แดน พูเตอร์บาว ผู้ให้คำปรึกษาทั่วไปของอะโดบี เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางกฏหมายแบบใหม่ http://adobe.ly/1Qb2RPh
 • บล๊อคของ ยอน แปเรร่า รองประธานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ใช้งาน อะโครแบท ดีซี http://adobe.ly/1jew1T7

ราคาและความพร้อมในการให้บริการ

ความสามารถ eSign ใหม่นี้ จะพร้อมให้บริการประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างช้าประมาณต้นปี พ.ศ. 2559 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่นี่

https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html

 

เกี่ยวกับบริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรทเต็ต

อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.adobe.com

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัพเดต และโปรโมชั่นได้ที่ http://facebook.com/AdobeSEA

1Brief: E-Signature Transactions Topped 210 Million In 2014, Forrester Research, Inc., May 19, 2015.


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …

รับมือกับ Ransomware ด้วย Backup Solution จาก Nipa Cloud

Backup Solution เป็นแนวทางป้องกันเหตุฉุกเฉินสุดท้ายที่องค์กรพึงมี โดยเฉพาะเหตุโจมตีจาก Ransomware ตัวป่วนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ เชื่อแน่ว่าท่านคงจะได้ยินข่าวความเสียหายที่ธุรกิจองค์กรยังคงตกเป็นเหยื่อการโจมตีรายวัน แน่นอนว่าการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งเสียทั้งเวลา ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าของธุรกิจ ในบทความนี้จะพาทุกท่านร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ใช้บริการ Backup Solution กับ …