[PR] ผลการสำรวจของอะโดบีชี้ “ครีเอทีฟ” เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – 13 ตุลาคม 2559 – ความแพร่หลายของกระบวนการคิดที่มุ่งเน้นการออกแบบ การรวมแนวทางการออกแบบเข้าไว้ในธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ก่อให้เกิดผลดีต่อวิชาชีพและธุรกิจด้านงานสร้างสรรค์ในทุกที่ทั่วโลก อะโดบีทำการสำรวจ Creative Pulse ประจำปี 2559 โดยได้สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรด้านครีเอทีฟกว่า 1,700 คน รวมถึงกราฟิกดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ ศิลปิน และอื่น ๆ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกำลังสร้างการขับเคลื่อนที่สำคัญมากในองค์กร 56 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รู้สึกว่าตนเองสร้างแรงขับเคลื่อนมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อสองปีที่แล้ว ขณะที่ 89 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า องค์กรธุรกิจของตนให้ความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพิ่มมากขึ้น

adobe-creative-pulse-study-2016

แม้ว่าผลสำรวจดังกล่าวจะเป็นแนวโน้มที่ดี แต่กลุ่มคนทำงานด้านครีเอทีฟก็ไม่ควรหยุดนิ่ง เพราะโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจย่อมหมายความว่าครีเอทีฟจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ โดย 93 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเห็นด้วยว่ากลุ่มคนทำงานด้านครีเอทีฟไม่ควรหยุดนิ่ง ที่จริงแล้ว บุคลากรด้านครีเอทีฟจำเป็นที่จะต้องมีชุดทักษะที่ “พร้อมสรรพ” และสำหรับในปีหน้านั้น ครีเอทีฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าทักษะที่สำคัญที่สุดได้แก่ การออกแบบ UX/UI ( 27 เปอร์เซ็นต์ ), การพัฒนาแอพ ( 16 เปอร์เซ็นต์ ) และการเล่าเรื่องในรูปแบบดิจิตอล ( 11 เปอร์เซ็นต์ ) เมื่อพิจารณาทักษะสามอย่างนี้ บุคลากรด้านครีเอทีฟในอนาคตจำเป็นที่จะต้องผสานรวมทักษะจากโลกของการออกแบบ ประสบการณ์การใช้งาน การเขียนโปรแกรม และการสื่อสารเข้าด้วยกัน

ถึงแม้ว่ากลุ่มคนทำงานด้านครีเอทีฟจะมีความสำคัญต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาความกังวลใจในการทำงานเช่นเดียวกับบุคลากรในส่วนงานอื่น ๆ โดยหนึ่งในข้อกังวลใจหลักของครีเอทีฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก็คือ กลัวการขาดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเสริมสร้างทักษะด้านงานสร้างสรรค์ ( 47 เปอร์เซ็นต์ ) นายจ้างจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้ เพราะครีเอทีฟส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอย่างมาก สำหรับการทำงาน ( 74 เปอร์เซ็นต์ ) ซึ่งหมายความว่ามีครีเอทีฟจำนวนมากที่ยังคงนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ ทั้ง ๆ ที่ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่สดใหม่มักเกิดขึ้นจากการเดินทางและความเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วขึ้นมากในปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันต่อบุคลากรด้านครีเอทีฟในการนำเสนอไอเดียและคอนเทนต์ใหม่ ๆ ที่ต้องเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม ( 43 เปอร์เซ็นต์ ) อย่างไรก็ตาม ครีเอทีฟ 42 เปอร์เซ็นต์ยังคงรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอในทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็น

ผลการสำรวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับผลการสำรวจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวคือ จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรด้านครีเอทีฟ 220 คน พบว่า 94 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าองค์กรธุรกิจให้ความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบมากขึ้น

ต่อไปนี้คือภาพรวมของความรู้สึก ( Sentiments of Creatives ) ของกลุ่มคนทำงานด้านครีเอทีฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

เอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครีเอทีฟมองอุตสาหกรรมนี้อย่างไร
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบมีความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น 89% 94%
ความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมสื่อและสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้น 94% 93%
ครีเอทีฟต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ 93% 92%
เทคโนโลยีช่วยให้ครีเอทีฟควบคุมเส้นทางอาชีพของตนเองได้มากขึ้น 85% 85%
ข้อกังวลใจของครีเอทีฟ
การไม่มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ 47% 54%
แรงกดดันในการนำเสนอไอเดียและคอนเทนต์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม 43% 49%
ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอในทักษะใหม่ ๆ 42% 38%
แรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด 3 อย่างที่กำลังเปลี่ยนบทบาทของครีเอทีฟ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของครีเอทีฟ 63% 67%
ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่ออุตสาหกรรมครีเอทีฟ 41% 45%
แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเข้าถึงผู้ชม 39% 36%
อุปกรณ์พกพาเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์อย่างไร
สามารถบันทึกแรงบันดาลใจได้ทันที รวมถึงในขณะเดินทาง 52% 65%
ผลงานเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น 53% 57%
สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ทุกที่ 35% 40%
สิ่งจูงใจหลักในการทำงาน
ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 72% 81%
พัฒนาแนวคิดให้กลายเป็นความจริง 59% 70%
สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม 53% 66%

“เราเป็นองค์กรที่เริ่มต้นจากพันธกิจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบว่าวิชาชีพด้านครีเอทีฟในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง” นาย วี. อาร์. ศรีวัตสัน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอะโดบี กล่าว “สองสามปีที่ผ่านมา เราพบว่าองค์กรธุรกิจตระหนักถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัท IDEO ก็ใช้แนวทางที่มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา แสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านครีเอทีฟควรจะได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ( boardroom ) และในอีกไม่กี่ปีนับจากนี้ เราคาดว่าครีเอทีฟจะมีบทบาทที่เห็นชัดมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ”

adobe-creative-pulse-study-2016-2

“บทบาทของบุคลากรด้านการออกแบบและครีเอทีฟเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และอะโดบีเป็นผู้นำด้านครีเอทีฟที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ ด้วยความแพร่หลายของอุปกรณ์พกพาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Augmented Reality ( AR ) และ Virtual Reality ( VR ) กลุ่มคนทำงานด้านครีเอทีฟจึงประสบปัญหาท้าทายในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้รวดเร็วมากกว่าเดิม โดยจำเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างฉับไวเพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับแพลตฟอร์มหลายประเภทเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งยังต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานขณะเดินทาง ทำงานร่วมกันกับทีมงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย และต้องวัดผลกระทบ ( impact ) จากงานสร้างสรรค์ของพวกเขาต่อธุรกิจนั้น ๆ นับเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรด้านครีเอทีฟในการสร้างความแตกต่างที่เป็นรูปธรรมให้แก่ธุรกิจ” นาง เจนี่ ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสื่อดิจิตอลของอะโดบี เอเชีย-แปซิฟิก กล่าว

ดูเหมือนว่าวันเวลาที่ดีใกล้จะมาถึงสำหรับอุตสาหกรรมครีเอทีฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย 87 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ามีอนาคตที่สดใสรออยู่เบื้องหน้าสำหรับบุคลากรด้านครีเอทีฟ และด้วยเครื่องมือและชุดทักษะที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ทำให้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของเหล่าครีเอทีฟ

“ในอดีต งานออกแบบเปรียบเหมือนไอซิ่งบนขนมเค้ก แต่วันนี้การออกแบบเป็นสะพานที่เชื่อมโยงธุรกิจ เทคโนโลยี และผู้ใช้เข้าด้วยกัน โดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ และผู้คนทั่วโลกเริ่มยอมรับความจริงนี้เช่นกัน นักออกแบบกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกันเครื่องมือออกแบบก็เข้าถึงได้ง่ายและเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงอินเทอร์เน็ทที่เป็นแหล่งข้อมูลฟรีและเต็มไปด้วยความรู้มากมาย ทุกวันนี้จึงไม่มีข้ออ้างใด ๆ อีกต่อไปที่จะไม่ทำในสิ่งที่คุณต้องการ” นางสาว นีน่า จอร์จีวา หัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Grab กล่าว

ดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น

 

เกี่ยวกับบริษัทอะโดบี ซีสเต็มส์ อินคอร์เปอร์เรทเต็ต

อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติม www.adobe.com/sea

ติดตามอะโดบีผ่านเฟสบุ๊กที่ https://www.facebook.com/AdobeSEA/


About TechTalkThai_PR

Check Also

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

Google เพิ่มหลายความสามารถใหม่ให้บริการ Cloud Armor

Cloud Armor เป็นบริการ Web Application Firewall และ DDoS Mitigation ที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งวันนี้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้บริการนี้อีกหลายตัว