ADPT

[PR] แคสเปอร์สกี้ แลป ชี้ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเอเชียแปซิฟิก กระทบถึงเทรนด์โลก

เร็ว ๆ นี้ แคสเปอร์สกี้ แลป จัดงาน Kaspersky Lab Cyber Security Weekend for Asia Pacific Countries เป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และนักข่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยข้อมูลภัยคุกคามในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบในภูมิภาคนี้ รวมถึงแนะนำข้อมูลการขจัดภัยคุกคาม โดยได้เน้นย้ำเรื่องภัยคุกคามทางการเงินเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งระดับโลกและในระดับภูมิภาค ก่อให้เกิดความเสี่ยงขั้นสูงต่อองค์กรและบุคคลทั่วไป

วิทาลี คามลัก ผู้อำนวยการทีมวิเคราะห์และวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( Global Research and Analysis Team – GReAT ) กล่าวว่า “แคสเปอร์สกี้ แลป เชื่อว่า ความรู้ความเข้าใจว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เป็นภัยวิกฤตจะช่วยปกป้องผู้ใช้ได้ เราได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ จำแนก และตรวจสอบการโจมตีที่เพิ่มขึ้นทั้งแง่ปริมาณ ความหลากหลาย และความซับซ้อน ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากแขกพิเศษของเราในงานนี้ เราหวังว่าจะแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญของเราไปยังผู้คนที่ต้องการ ทำให้เกิดการตระหนักรู้ และสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ ข้อมูลทางการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรและผู้ใช้ทั่วไปจะมีความปลอดภัยเมื่อทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านไอที มีโซลูชั่นซีเคียวริตี้ที่แข็งแกร่ง และมีความตั้งใจจะเรียนรู้เพิ่มเติม”

วิทาลี คามลัก ผู้อำนวยการทีมวิเคราะห์และวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( Global Research and Analysis Team - GReAT )
วิทาลี คามลัก ผู้อำนวยการทีมวิเคราะห์และวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( Global Research and Analysis Team – GReAT )

ภายในงาน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติจากบริการคลาวด์ของ Kaspersky Security Network ( KSN ) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ) พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 49% ประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กระยะใกล้และสื่อแบบพกพา และผู้ใช้จำนวน 17% เจอปัญหาภัยคุกคามทางเว็บไซต์ ซึ่งปัญหานี้สามารถป้องกันได้ด้วยโซลูชั่นของแคสเปอร์สกี้ แลป

ข้อมูลระบุว่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย มีตัวเลขผู้ใช้ที่ประสบเหตุภัยคุกคามแบบ local มากที่สุด นั่นคือ 64%, 58% และ 55% ตามลำดับ ขณะที่จีนขึ้นนำด้านปัญหาภัยคุกคามทางเว็บไซต์ด้วยผู้ใช้จำนวน 24% ตามด้วยเวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย คือ 23%, 18.5% และ 18.5% ตามลำดับ ออสเตรเลียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่พบปัญหาน้อยที่สุด แต่ก็มีผู้ใช้จำนวน 12% ที่ประสบภัยจากเว็บไซต์ และผู้ใช้ 30% ที่เจอเข้ากับภัยคุกคามแบบ local นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป ตรวจพบตัวเลขการเติบโตของเหตุโจมตีทางไซเบอร์โดยรวมมากที่สุดที่อินเดีย และน้อยที่สุดที่ออสเตรเลีย

kaspersky-lab-cyber-security-weekend-for-asia-pacific-countries

สำหรับประเทศไทย ผู้ใช้จำนวน 42.8% เผชิญกับเหตุการณ์ภัยคุกคามแบบ local ผู้ใช้ 14.3% เจอเข้ากับภัยคุกคามออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่า ในไตรมาส 3 ของปีนี้ พบโฮสต์อันตราย ( malicious host ) จำนวน 85, 215 โฮสต์ในประเทศไทย ( คิดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก )

จำนวนเหตุโจมตีเรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์ที่ตรวจพบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีเดียวกันสูงขึ้นถึง 114% ประเทศที่มีเหตุพยายามโจมตีแรนซัมแวร์มากที่สุดคืออินเดีย รองลงมาคือเวียดนาม จำนวนการโจมตีที่เพิ่มสูงขึ้นนี้สะท้อนถึงกระแสในระดับโลก อีกทั้งเป็นสัญญาณชี้ว่า เอเชียแปซิฟิกกำลังเป็นเป้าหมายใหญ่ของกิจกรรมแรนซัมแวร์และคริปโตแวร์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ภายในงาน วิทาลี คามลัก ยังได้บรรยายถึงภาพรวมของภัยคุกคาม กระแสในปัจจุบัน การคาดการณ์สำหรับอนาคตอันใกล้ รวมถึงการเน้นย้ำความซับซ้อนของภัยโจมตีทางการเงินและการโจมตีแบบพุ่งเป้า

 

 

เกี่ยวกับแคสเปอร์สกี้ แลป

kaspersky-lab-logo

แคสเปอร์สกี้ แลปก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เป็นบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งความชำนาญพิเศษด้านภัยคุกคามที่ใช้เทคนิคเชิงลึก ( deep threat intelligence ) และระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยของแคสเปอร์สกี้ แลปได้ถ่ายทอดออกมาเป็นโซลูชั่นและบริการเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่คอยให้การปกป้ององค์กรธุรกิจ โครงสร้างที่มีความสำคัญ องค์กรภาครัฐและผู้บริโภคมากมายทั่วโลก ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่ครบถ้วนของบริษัทประกอบด้วยโซลูชั่นและบริการเพื่อการป้องกันเอนด์พอยนท์ รวมทั้งโซลูชั่นเฉพาะทางมากมายเพื่อรับมือภัยคุกคามทางดิจิตอลที่วิวัฒนาการขยายขีดความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน ปัจจุบันเทคโนโลยีของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถปกป้องยูสเซอร์มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก และเราได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าองค์กรในการป้องกันสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง อีกมากกว่า 270,000 แห่งทั่วโลก ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasperesky.com


About TechTalkThai_PR

Check Also

Bitdefender ออก Universal Decryptor สำหรับเหยื่อของแรนซัมแวร์ REvil/Sodinokibi

Bitdefender ออก Universal Decryptor สำหรับผู้ประสบภัยจากแรนซัมแวร์ REvil/Sodinokibi ที่ถูกโจมตีก่อนวันที่ 13 กรกฏาคมที่ผ่านมา

Palo Alto Network เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งการป้องกันระดับองค์กรผ่าน อุปกรณ์ใช้งานในบ้าน ‘Okyo Garde’

เมื่อการทำงานเกิดขึ้นจากที่บ้าน ดังนั้นความเสี่ยงขององค์กรก็เกิดขึ้นจากที่บ้านด้วยเช่นกัน ซึ่งไอเดียใหม่ของ Palo Alto Networks คือการออกโซลูชันใหม่ไปตั้งไว้ที่บ้านที่มีการป้องกันระดับองค์กร