Ingram SUSE

[Guest Post] เปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เต็มรูปแบบในเมืองไทย

เอ-โฮสต์ (A-HOST) ผู้ให้บริการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อวิสาหกิจและเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรของออราเคิล (Oracle PartnerNetwork: OPN) เปิดตัวศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล  (A-HOST and Oracle Cloud Customer Center) ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์บริการแห่งนี้เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง ออราเคิล ประเทศไทย และ เอ-โฮสต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเมืองไทยที่กำลังต้องการศึกษาและใช้งานบริการคลาวด์มาตรฐานระดับโลกแบบครบวงจร

 

ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล มีพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยเพื่อให้เอ-โฮสต์ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ของออราเคิลที่พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ศูนย์แห่งนี้ยังมีห้องฝึกอบรมและเวิร์กช็อป รวมถึงพื้นที่ทำงานแบบ Co-working Space เพื่อใช้ในการพูดคุยค้นหาแนวทางการทำงานหรือการออกแบบโซลูชั่นได้อย่างสะดวกสบาย

นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ-โอสต์ จำกัด กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของระบบคลาวด์ในตลาดเมืองไทยอย่างมาก โดยเฉพาะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่บริการคลาวด์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ กำลังต้องการแอปพลิเคชั่นคลาวด์สมัยใหม่หรือโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อถ่ายโอนภาระงานในปัจจุบัน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ต้องการปรับปรุงเพียงแค่ประสิทธิภาพการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกด้วย”

“เอ-โฮสต์ ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ในการรุกตลาดคลาวด์อย่างเต็มตัว การเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ซึ่งดำเนินงานโดย เอ-โฮสต์ในประเทศไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เอ-โอสต์ที่กำลังพยายามถ่ายโอนภาระงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ได้ดียิ่งขึ้น เราขอขอบคุณออราเคิลที่มอบความไว้วางใจแก่เราในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม” นายบุญประสิทธิ์ กล่าว

ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล ตั้งอยู่ที่อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ บริหารและดำเนินงานโดยเอ-โฮสต์ โดยใช้ชื่อย่อว่า “BOCA” (Best Oracle Cloud by A-HOST) โดยจะนำเสนอทั้งข้อมูลและบริการแบบครบวงจรให้แก่พันธมิตรและลูกค้าทั่วไปที่ต้องการใช้งานระบบคลาวด์ของออราเคิล (ทั้ง IaaS, PaaS และ SaaS) ซึ่งครอบคลุมโซลูชัน Smart City และ Smart Enterprise ที่มีทั้งบริการการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ระบบคลาวด์ที่มั่นคงปลอดภัย (Trusted Cloud) การบริหารทรัพยากรสำหรับวิสาหกิจโดยออราเคิล (Oracle Cloud ERP) ระบบคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Analytics Cloud) และ การรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์และบริการเพื่อการจัดการข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Cloud Security and Managed Services) นายบุญประสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า “ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล คือศูนย์บริการแบบครบวงจรที่จะมอบความเชื่อมั่น ประสบการณ์การใช้งานจริง และความเชี่ยวชาญให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าทั่วไป ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนมาทำงานในระบบนิเวศของออราเคิลได้อย่างมั่นใจ โดยเราตั้งเป้ามายครอบคลุมลูกค้าธุรกิจทุกรูปแบบ ให้สามารถมาศึกษาและชมการสาธิตใช้งานโซลูชันคลาวด์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเอ-โฮสต์ คอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน”

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ยกย่องให้ออราเคิลเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ในด้านระบบคลาวด์ เพราะระบบคลาวด์อัตโนมัติของเราได้สร้างมูลค่ารูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประสิทธิภาพการทำงาน และเหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลมีความคุ้มค่ามากกว่า โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจเทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นถึงมูลค่าจากการสนับสนุนการทำงานที่พวกเขาจะได้รับ เราขอแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิลในครั้งนี้ และจะร่วมมือกันเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคลาวด์บนมาตรฐานระดับโลก”

ประเภทธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียยิ่งสร้างความเหมาะสมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และฐานข้อมูลอัตโนมัติของออราเคิลเพื่อสร้างความได้เปรียบจากการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบประโยชน์หลายประการ อาทิ ต้นทุนที่ลงลง ความมั่นคงปลอดภัยที่มากขึ้น และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะส่งผลถึงการเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิผลในเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่เริ่มหันมาใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ฟอร์ท สมาร์ท ในไทย, เซเว่น อีเลฟเว่น ในฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย

 

เกี่ยวกับเอ-โฮสต์ (A-HOST)

เอ-โฮสต์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้านบริการแอปพลิเคชัน (Application Service Provider: ASP) คุณภาพสูงและมีต้นทุนที่คุ้มค่าต่อการแข่งขัน ด้วยการรับรองคุณภาพและอนุมัติโดยออราเคิล ทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่สามารถดูแลการให้บริการ Oracle E-Business Applications ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางที่ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันแบบครบวงจรกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะการสร้างและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ของอค์กรด้วยตัวเองจำเป็นต้องใช้ต้นทุนมหาศาลและความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงบริษัทควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปกับเรื่องที่มีความสำคัญในเชิงกยุทธ์ธุรกิจมากกว่า ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่เราสั่งสมจากการให้บริการจัดการข้อมูล ทำให้เอ-โฮสต์สามารถขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ และบริการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และความเชี่ยยวชาญของออราเคิลระดับมืออาชีพ ทำให้ออราเคิลยกย่องให้เอ-โฮสต์เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2004 และได้รับการแต่งตั้งเป็น Oracle Certified Advantage Partner ในประเทศไทย ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 บริษัทได้รับรางวัล“ASEAN Partner Of The Year”

 

เกี่ยวกับ Oracle PartnerNetwork (OPN)

Oracle PartnerNetwork (OPN) เป็นโปรแกรมสำหรับพันธมิตรของออราเคิลที่ออกแบบมาเพื่อให้พันธมิตรสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบคลาวด์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า โดยโปรแกรม OPN ช่วยให้พันธมิตรเข้าสู่ธุรกิจในตลาดรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีทั้ง Cloud Build สำหรับพันธมิตรที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ของออราเคิล, Cloud Sell สำหรับพันธมิตรที่ต้องการนำเทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลไปจำหน่ายต่อ, Cloud Service สำหรับพันธมิตรที่ใช้หรือบริหารการให้บริการคลาวด์ของออราเคิล และ License & Hardware สำหรับพันธมิตรที่ พัฒนา ให้บริการ หรือจำหน่ายสิทธิบัตรซอฟต์แวร์หรือผลิตัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของออราเคิล ลูกค้าจะสามารถบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านบริการของพันธมิตร OPN ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ของออราเคิล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.oracle.com/partnernetwork

 

เครื่องหมายการค้า

Oracle และ Java คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของออราเคิลและบริษัทในเครือ

 

แหล่งข้อมูลสนับสนุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันและบริการระบบคลาวด์ https://www.a-host.co.th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันระบบคลาวด์ของออราเคิล https://www.oracle.com/cloud/index.html

 

About Maylada

Check Also

ใช้ Microsoft Azure ได้ง่ายๆ ใน Data Center ของคุณเอง ด้วย Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน Microsoft Azure อยู่แล้ว และต้องการก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud ให้ได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่า และง่ายดาย Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI คือโซลูชันที่จะตอบโจทย์นี้สำหรับคุณ

Google เตือนภัย พบ Offensive Security Firm ปลอม โจมตีผู้เชี่ยวชาญ Cybersecurity โดยตรง

Google Threat Analysis Group (TAG) ได้ออกมาเผยถึงแนวทางการโจมตีรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะมีเบื้องหลังเกี่ยวพันกับเกาหลีเหนือ โดยการโจมตีนี้ได้อาศัยการปลอมตัวเองเป็น Offensive Security Firm ที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกให้ Security Researcher มาทำงานร่วมกัน และโจมตี Security Researcher ร่วมกับเหยื่ออื่นๆ ไปด้วยกัน