5 เคล็ดลับในการทำโครงการ Big Data ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดย Cloudera

ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ฟัง Cloudera มาอัปเดตเทคโนโลยีให้ฟัง และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสรุปถึง 5 ปัจจัยที่จะทำให้การทำโครงการ Big Data ภายในองค์กรประสบความสำเร็จ ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับ

 

5 เคล็ดลับในการทำ Big Data ให้ประสบความสำเร็จนี้ ทาง Cloudera ได้ข้อสรุปมาจากการสังเกตลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cloudera ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจนสามารถใช้งานได้จริงและเกิดผลลัพธ์แก่องค์กร ดังต่อไปนี้

 

1. สร้าง Data Driven Culture ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

ประเด็นนี้สำคัญมากที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นสำคัญๆ ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกใดก็ตาม เพราะเมื่อเริ่มมีพนักงานในแต่ละระดับที่เริ่มต้องการข้อมูลกันมากขึ้นแล้ว ความรู้สึกอยากเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานจริงก็จะเกิดขึ้น และการทำโครงการ Big Data ก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากพนักงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

จุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือการย้อนกลับมามองว่าปัจจุบัน ในการนำข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่มาวิเคราะห์หรือใช้งานนั้นต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด ก็จะเป็นอีกส่วนที่ทำให้องค์กรเห็นถึงศักยภาพในการนำข้อมูลมาใช้งานในปัจจุบันได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว

 

2. พัฒนาทีมและความสามารถที่เหมาะสมต่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นถัดมาก็คือการพัฒนาทีมงานที่จำเป็นต่อการจะเป็น Data Driven Company ให้ได้ ทั้งในขั้นตอนของการสร้างข้อมูล, การรวบรวมข้อมูล, การทำความสะอาดข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้และส่งต่อ รวมถึงการพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคลในแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานและทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการผลักดันจากระดับผู้บริหารที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากๆ ว่าทิศทางของโครงการ Big Data นี้จะเป็นไปอย่างไร ในขณะที่บางครั้งองค์กรอาจต้องลงทุนและใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเริ่มต้นโครงการลักษณะนี้จนกว่าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรออกมา ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องยอมรับให้ได้ เพื่อให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ในระยะยาวด้วยข้อมูล

 

3. พัฒนาด้วย Agile/Lean

ระบบ IT และการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ มักใช้เวลานานถึง 2 ปี ใช้เงิน 2 ล้านเหรียญ มีโอกาสพลาด 50% ตามกฎ 2-2-50 แต่ตอนนี้ทุกอย่างเร็วขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ควรทำด้วยหลักการ Agile/Lean เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วที่สุด และจะได้ทำการลองผิดลองถูกกับการนำข้อมูลมาใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อให้องค์กรได้มองเห็นแนวทางหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจได้ตลอดเวลา และเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เรื่อยๆ

 

4. ทำ DevOps เพื่อสนับสนุนการทำ Big Data

ระบบ Big Data นี้เป็นระบบที่ต้องเติบโตและรองรับความสามารถใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีการเพิ่มหรือลดขนาดของระบบอยู่ตลอด ทั้งในส่วนของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นการทำโครงการ Big Data ให้ประสบความสำเร็จนั้น การทำ DevOps เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Infrastructure ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

 

5. ทำ Data Governance ให้เหมาะสม ข้อมูลไหนสำคัญก็ควรควบคุมให้เข้าถึงได้จากวงที่จำกัด

สุดท้ายแล้ว การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับพนักงานแต่ละคนให้ได้นั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่หากไม่วางแผนให้ดีตั้งแต่แรกก็อาจมีปัญหาในระยะยาวได้ ระบบ Big Data ที่ดีนั้นควรจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว, สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนหรือแต่ละแผนกที่ควรจะแตกต่างกัน, ความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าพนักงานคนใดนำข้อมูลใดไปวิเคราะห์หรือใช้งานอย่างไรบ้าง และทำให้มั่นใจด้วยว่าผู้ดูแลระบบ IT นั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จนมากเกินไป


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dynatrace Webinar: ทำ DevSecOps ให้ไหลลื่นด้วยการใช้ระบบ AI

Dynatrace ร่วมกับ DPM (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา Dynatrace Webinar เรื่อง "ทำ DevSecOps ให้ไหลลื่นด้วยการใช้ระบบ AI" พร้อมอัปเดตความท้าทายและแนวทางปฏิบัติด้าน DevSecOps ล่าสุด ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Beryl 8 Plus Webinar: DRIVING A DATA CULTURE FOR OPTIMAL BUSINESS PERFORMANCE WITH TABLEAU BY BERYL 8 PLUS [26 Oct 2021]

Beryl 8 Plus ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดด้วย Tableau จากเบริล 8 พลัส" ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 - 15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้