5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Credit: ShutterStock.com

แนวคิดสู่การพลิกโฉม Digital Transformation

 

1. CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ระบบ CRM เป็นหัวใจสำคัญในการตีสนิทเพื่อทำความรู้จักและรู้ใจลูกค้าได้อย่างอย่างลึกซึ้ง การที่จะเข้าใจในความต้องการของใครสักคน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลใครคนนั้นอย่างละเอียด ความชอบเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถเอาใจใส่ได้ง่ายที่สุด ซึ่งการนำเสนอในสิ่งที่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงธุรกิจ สินค้ามีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ใช่ในสิ่งที่เขาสนใจและไม่เกิดประโยชน์ ต่อให้นำเสนอไปบ่อยมากเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี 
 
ระบบ CRM ที่ดีจะต้องมีการนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาคำมั่น เอาใจใส่ใจเก่ง และรับฟังลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ตัวอย่างระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมในระดับองค์กร SharpSpring (SMB), Zoho (SMB), Hubspot (SMB) และ Salesforce (Enterprise) การเลือกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อยกระดับธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation อาจจะมีความซับซ้อนในช่วงแรกซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคย และการเรียนรู้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญจากผู้ให้บริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อสร้างก้าวแรกไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
 

2. เปิดรับ Unified Communications และเทคโนโลยีสมัยใหม่

COVID-19 สร้างมิติการทำงานรูปแบบใหม่ให้บังเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกันบนโลกใบนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมาย มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ร้ายแรงได้เร็วที่สุด และสามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ สู่การพลิกโฉมอีกมิติหนึ่งได้แบบยั่งยืน
 
COVID-19 ทำให้เราพบว่าการติดต่อสื่อสารในรูปแบบการประชุมร่วมกันด้วยวิดีโอภาพพร้อมเสียงแบบเรียลไทม์ที่ไหลลื่นจะต้องทำยังไง การยกคลังข้อมูลทางธุรกิจไปฝากไว้บนระบบคลาวด์เป็นที่นิยมมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานแบบ Hybrid Working ช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันประสบการณ์บนข้อมูลชุดเดียวกันได้จากทุกที่ที่แตกต่างกัน การทำงาน Work From Home ได้เห็นวิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วเข้าทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนน สิ่งเหล่านี้เป็น New Normal ในการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่แปรผันมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ เพื่อความต่อเนื่องและการอยู่รอดของธุรกิจ
 

3. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วย e-forms & e-signatures

รูปแบบและขั้นตอนการอนุมัติในแบบดั้งเดิมนั้น ภาพจำที่คุ้นเคยมากที่สุดก็คือการปริ้นและถ่ายเอกสารออกมาเพื่อจรดปลายปากกาสีน้ำเงินกำกับชื่อลงไป และสู่ขั้นตอนการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์สำหรับนำไปบันทึกหรือจัดส่งเข้าอีเมลในลำดับต่อไป ซึ่งมองดูแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนัก แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปมากกว่าแต่ก่อน การรอคอยนั้นสั้นลง ความรวดเร็วในแต่ละกระบวนเข้ามากระตุ้นให้มีการปรับวิธีการและรูปแบบใหม่ๆ ให้มีความกระชับรวดเร็วมากขึ้น แนวคิดในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในรูปแบบการจัดการเอกสารอนุมัติที่ดีคือการใช้ระบบ e-forms และ e-signatures 
 
e-forms เป็นแบบฟอร์มในรูปแบบดิจิทัลที่จะถูกส่งออกไปปลายทางซึ่งหมายถึงลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่มีชื่อหรือสิทธิ์ในการลงนามสามารถเลื่อนมายังช่องสำหรับวาดลายเส้นของลายเซ็นต์เพื่อบันทึกหรือจัดส่งอีเมลต่อไปได้ทันทีตามที่ระบบต้องการ ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า e-signatures เป็นลักษณะการประยุกต์รูปแบบขั้นตอนการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถไปสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น ประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น การตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การจัดเก็บและการดึงเอกสารหรือสัญญาที่สำคัญได้ดีขึ้น รวมทั้งความสามารถในการส่งและรับแบบฟอร์มจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 

4. การก้าวสู่ระบบ Cloud, Hybrid cloud และ Colocation

การย้ายบริการไอทีขึ้นสู่ระบบคลาวด์ เป็นอีกแนวคิดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการเข้าสู่ Digital Transformation สามารถช่วยลดความสิ้นเปลืองในการสร้างห้อง Data Center ใช้เอง ลดต้นทุนเรื่องการสั่งซื้อ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการอัปเดตเวอร์ชันต่างๆ ให้ระบบซึ่งอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มในอนาคต
ความกังวลมักเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจจะต้องออกไปวางไว้ภายนอกสถานที่ขององค์กร ห้ามไม่ได้เรื่องความรู้สึกในจริตเช่นนี้ แต่เมื่อย้อนกลับไปดูรายชื่อผู้ให้บริการระบบคลาวด์แล้ว ล้วนแต่พบกับบิ๊กเนมระดับโลกด้วยกันทั้งนั้น อาทิเช่น Microsoft Azure, Amazon Cloud และ Google Cloud เปชื่อเสียงเป็นตัวการันตีในคุณภาพการบริการและความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง 
 

5. Password Security แนวคิดที่ควรปฏิรูปสู่ Digital Transformation

รหัสผ่านใดๆ นอกเหนือจากรหัสบัตร ATM แล้ว พนักงานขององค์กรส่วนใหญ่มักจะเลิกที่จะจดจำรหัสที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงาน การจดบันทึกไว้ที่ใดสักแห่ง หรือการจดลงบนกระดาษโพสต์อิทกลับเป็นความคิดที่เลือกกระทำกันมากที่สุด เป็นเรื่องยากที่ฝ่ายไอทีบริษัทจะเข้าไปบังคับให้ทุกคนท่องจำรหัสที่ซับซ้อนได้ทุกคน ถ้าเมื่อใดที่รหัสเหล่านั้น ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แก้ไขปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง
 
 
การประยุกต์ใช้ Password Manager เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการรหัสผ่านทางธุรกิจระดับองค์กร ทั้งในการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าใช้บริการต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
  • ช่วยลดภาระในการจดจำรหัสผ่านที่ใช้บนเว็บไซต์
  • ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วย MFA
  • ช่วยสร้างรหัสผ่านแบบสุ่มที่ยากต่อการเดา
  • สามารถล็อกอินและจัดการบัญชีต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 

ข้อมูลแนวคิดสู่ Digital Transformation ทั้ง 5 นี้ มาจาก

 
Lexicon Digital เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีสำนักงานในซิดนีย์และเมลเบิร์น มุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation และ Software Delivery
 
Seers Digital เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation และรวมถึงการใช้การพัฒนาแอพแบบ low-code บวกกับเทคโนโลยี AI และ Machine Learning Technologies มีสำนักงานในซิดนีย์ บริสเบน และแคนเบอร์รา
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …

Microsoft เลือกให้ Intel ผลิตชิปสำหรับงาน AI

ที่งานประกาศเกี่ยวกับแผนโรงงานผลิตชิปของ Intel นั้น มีความน่าสนใจอีกหนึ่งระหว่าง Intel และ Microsoft โดยเจ้าพ่อซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ได้เลือกใช้ชิปรุ่นใหม่ ’18A’ สำหรับเป็นฐานในสินค้าฮาร์ดแวร์ของตน โดยคาดว่ามูลค่าจะอยู่ที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ