Breaking News

5 แนวโน้มของเทคโนโลยี Big Data Analytics

ทางเว็บไซต์ Big Data Analytics News ได้ทำการสรุป 5 แนวโน้มของการนำเทคโนโลยี Big Data Analytics มาใช้งาน ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็ขอนำมาสรุปไว้เป็นภาษาไทยเอาไว้ดังนี้ครับ

techtalkthai_sales_growth

1. ความเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ได้ กลายเป็นหัวใจสำคัญ

องค์กรที่กำลังใช้งาน Big Data Analytics อยู่ในเวลานี้ มีความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย หรือฝ่าย IT ให้สามารถตอบโจทย์นี้ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันการมาของ Internet of Things ก็จะทำให้ปริมาณข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าหากระบบ Backend ยังคงเก็บข้อมูลต่างๆ อยู่กระจัดกระจายก็จะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นในปี 2015 นี้การมองหา Tools ที่ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด จึงกลายเป็นโจทย์หลักไป

2. ข้อมูลจะกลายเป็นสินทรัพย์แหล่งใหม่ และจะทำให้ควบคุมธุรกิจได้

ด้วยความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ทุกข้อมูลทีจัดเก็บมาได้จาก Big Data Analytics ขององค์กร ก็ทำให้องค์กรต่างๆ เริ่มเห็นคุณค่าของข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น และทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการใช้ Tool เพียงชุดเดียวในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจาก Online และ Offline ก็ได้เป็นแนวทางที่แนะนำ เพื่อให้สามารถนำทุกข้อมูลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการโฆษณาและการขายให้ดีขึ้นได้

3. ระบบจัดการข้อมูลลูกค้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

นักการตลาดทุกวันนี้กำลังมองหาระบบที่ทำการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็น Online และ Offline ขององค์กรที่รวบรวมมา และทำการ Clean Up ข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเสริมรายละเอียดปลีกย่อยจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เพื่อเติมเต็มข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ให้ได้มากกว่าระบบ DMP และ CRM ที่ใช้งานอยู่เดิม

4. การทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จากทุกแผนกในองค์กร

ถึงแม้หลายๆ องค์กรจะประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาได้ แต่การนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้นั้นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง เพราะในบางครั้งแผนกที่ทำการรวบรวมข้อมูลมา กับแผนกที่จะนำข้อมูลออกไปใช้นั้นคือคนละแผนกกัน ดังนั้นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้คือ ระบบ Automated System ที่จะมาช่วยให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานให้ได้มากที่สุด โดยต้องปรับตัวหรือเรียนรู้ใหม่ให้น้อยที่สุดนั่นเอง

5. ข้อมูลจาก Cellular จะกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจโฆษณา

ข้อมูลจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet จะเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละธุรกิจได้ละเอียดขึ้นเมื่อนำไปผนวกรวมกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจในลูกค้า ไปจนถึงสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น การรวมข้อมูลระหว่าง Cellular, Online และ Offline จึงกำลังจะกลายเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าแต่ละรายได้

ที่มา: http://bigdataanalyticsnews.com/top-5-trends-big-data-analytics/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle กับการลดแรงกระแทกของธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในภาวะสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ บริษัทต่างต้องรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายต่างๆ ที่มากเกินควร ซึ่งวันนี้ทางทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์คุณทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการของ Oracle ประเทศไทย ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการที่ Oracle จะสามารถเข้าไปช่วยธุรกิจต่างๆ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยามภาวะคับขันเพราะยังไงเสีย ธุรกิจก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป

ESET เผยรายงานความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ESET ผู้เชี่ยวชาญในด้านโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ออกมาเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและแนวโน้มกฏหมายทางไซเบอร์ในประเทศแทบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เช่น ญี่ปุ่น จีน ไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และใต้หวัน